Audit

Arbeidsmijø: Bruk av verneutstyr, plassering og førstehjelp og sikkerhetutstyr.

Bruk av personlig verneutstyr. Hadde alle i arbeidslaget tilstrekkelig verneutstyr ved begynnelsen av vernerunde?

Rednings og føstehjelpsutstyr.
Er førstehjelpsutstyr tilgjengelig og komplett?
Er det førstehjelpsutstyr for brannskade?
Øyeskyllevann?
Plassering i forhold til arbeidssted.

Er det tilstrekkelig kommunikasjon tilgjengelig?
Med tilstrekkelig mener en at en har mulighet for å tilkalle øyeblikkelig hjelp.

Arbeidssted,adgangskontroll, anleggsområde, trafikert område, terreng

Beskrivelse av arbeidssted, plassering og faremomenter som er vurdert?

Arbeid i høyden. Er sikkerhet ivaretatt, sikring oppe, sikring for fallende objekt?

Renhold og orden.

Er orden på arbeidsplass tilfredstillende?

Er renhold tilfredstillende?

Behov for Leder for sikkerhet/ ansvarlig for arbeid.

Er det Leder for sikkerhet på jobben?

Hvis LFS er Leder for sikkerhet kjent for alle i arbeidslaget?

Er det behov for AFA på jobben?

Hvis AFA, er denne utpekt og kjent for arbeidslaget?

Er det koblingsordre for kobling i høyspenningsnettet?

Hvis koblingsordre, er den korrekt og utført uten avvik?

Maskiner, mannskap og utstyr

Er det tilstrekkelig maskiner til å utføre jobben og er det i forskriftsmessig stand?

Er det tilstrekkelig med utstyr til å utføre jobben, og er det i forskriftsmessig stand?

Er det tilstrekkelig med mannskap til å utføre jobben?

Har mannskap/arbeidslaget tilstrekkelig opplæring og kunnskap til å utføre jobben?

Dokumentasjon

Er jobben dokumentert?

Har alle i arbeidslaget fått informasjon om oppdraget.

Er jobben tilstrekkelig planlagt?

Signatur ansvarlig for vernerunde.
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.