Eindevaluatie

1) Competenties met betrekking tot de werkhouding.

 • De leerling voert opgelegde taken zelfstandig uit.

 • De leerling is correct in het opvolgen van afspraken.

 • Uniform en uiterlijk zijn verzorgd

 • Leerling vertoont een positieve houding

 • Verantwoording eind evaluatie:

2) Competenties over het werken in team.

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met heel het team. Hij/zij is beleefd.

 • Hij/zij kent de groepswerking en speelt daar vlot op in. De leerling stelt voldoende vragen.

 • De leerling neemt gepast initiatief.

 • De leerling rapporteert volledig en correct zowel mondeling als schriftelijk.

 • De leerling hanteert een correcte verbale en non-verbale communicatie.

 • De leerling aanvaardt opdrachten.

 • De leerling wint informatie in over mogelijke studiekeuze.

 • Verantwoording eind evaluatie:

3) Competenties met betrekking tot het verzorgend handelen.

 • De leerling heeft volledig inzicht in de verzorgende taken. Taken worden hygiënisch toegepast.

 • De leerling werkt volgens de aangeleerde techniek op een vlotte, veilige, hygiënische en handige manier. Hij/zij durft om hulp te vragen om zichzelf te verbeteren.

 • Verantwoording eind evaluatie:

4) Competenties over het werken met de zorgvrager.

 • De leerling vertoont empathie, is lief, kan troosten maar durft ook kordaat optreden indien nodig.

 • De leerling praat voldoende en is goed verstaanbaar. De leerling neemt spontaan contact op met de zorgvrager, aangepast aan de leeftijd.

 • De leerling biedt op afgesproken tijdstip en na overleg met de mentor, een creatieve activiteit aan, aangepast aan de doelgroep.

 • De leerling stimuleert de zelfredzaamheid.

 • De leerling heeft oog voor detail: uiterlijk en kledij van de zorgvrager zijn verzorgd.

 • De leerling is rustig, geduldig en beheerst.

 • Verantwoording eind evaluatie:

5) Competentie op vlak van verslaggeving

 • De leerling maakt volledige en correcte verslagen.

 • De leerling vraagt uitleg aan de mentor en wint informatie in over de te maken verslagen.

 • De leerling vult onvolledige verslagen aan op vraag van de stagebegeleiding.

 • De leerling vult agenda en urenlijst correct in en biedt de evaluatieformulieren aan de mentor aan.

 • Schriftelijke voorbereidingen van activiteiten worden 1 week vooraf besproken met de mentor. De leerling houdt rekening met gekregen feedback.

 • Verslagen zijn tijdig in orde.

 • Administratie wordt afgegeven de eerst volgende schooldag na het beëindigen van de stage.

 • Verantwoording eind evaluatie:

6) Competenties over reflectie en bijsturing

 • De leerling vraagt/krijgt feedback en gebruikt deze om het handelen bij te sturen.

 • De leerling heeft inzicht in zijn competenties.

 • De leerling blijft steeds beleefd en kan omgaan met feedback.

 • Verantwoording eind evaluatie:

7) Competenties met betrekking van de gesproken taal

 • De leerling gebruikt de juiste lidwoorden.

 • De leerling praat op een correcte manier.

 • De leerling praat Algemeen Nederlands.

 • Verantwoording eind evaluatie:

8) Competenties met betrekking tot de geschreven taal

 • De leerling maakt correcte verslagen.

 • De leerling gebruikt een correcte taal in zijn verslagen.

 • De leerling leest zijn verslagen na.

 • Verantwoording eind evaluatie:

Eindbesluit

 • 1) Competenties met betrekking tot de werkhouding.

 • 2) Competenties over het werken in team.

 • 3) Competenties met betrekking tot het verzorgend handelen.

 • 4) Competenties over het werken met de zorgvrager.

 • 5) Competentie op vlak van verslaggeving

 • 6) Competenties over reflectie en bijsturing

 • 7) Competenties met betrekking van de gesproken taal

 • 8) Competenties met betrekking tot de geschreven taal

 • Motivering eindresultaat:

 • De competentie met betrekking tot de volgende groepen werd onvoldoende bereikt. Om voor stage te kunnen slagen op het einde van dit schooljaar dien je tijdens je volgende stage aan te tonen dat je ook deze competenties bereikt hebt.

 • Besluit:

 • Leerling:

 • Stagebegeleiding:

 • Stagementor:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.