Stagebezoek

1. Stagekledij en administratie

 • Stage t-shirt netjes?

 • Agenda bij?

 • Stagemap bij?

 • Schrijfgerief bij?

 • Stageschoeisel volgens afspraak ( veilig, vast en proper waar men niet mee buiten rondloopt)?

 • Uitleg

2. Stageattitudes

 • Leerling komt op tijd aan op de stage

 • Leerling gedraagt zich beleefd

 • Leerling geeft spontaan zijn agenda en stagewerkschift aan mentor

 • Uitleg

3. Stagekaft inhoud

 • De stagekaft ziet er netjes uit en is netjes georganiseerd (alles op orde)

 • Opdrachten zijn gemaakt volgens planning

 • Opdrachten zijn gemaakt volgens opgelegde norm > pc > smartschool

 • Uitleg

4. Verzorgend handelen

 • De leerling werkt volgens de aangeleerde techniek

 • De leerling werkt op een veilige manier

 • De leerling werkt volgens het basisprincipe

 • Uitleg

5. Het werken met een zorgvrager

 • De leerling communiceert met de zorgvrager tijdens de activiteiten.

 • De leerling stimuleert de zelfredzaamheid

 • Uitleg

6. Woon- en leefklimaat

 • De leerling voert huishoudelijke taken uit

 • De leerling onderhoudt en organiseert de werkplek

 • De leerling heeft oog voor details: uiterlijk en kledij van de zorgvrager zijn verzorgd

 • Uitleg

7. Observeren en rapporteren

 • De leerling merkt een observatiepunt op

 • De leerling meld de observatiepunten

 • Uitleg

Eindnoot stagebezoek

 • Motivering stagebezoek

 • Dringende leerpunten

 • Leerling:

 • Stagebegeleiding:

 • Stagementor:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.