Audit

Anvender medarbejdere de værnemidler som er påbudt af virksomheden korrekt under arbejde på standpladsen?

Såfremt der er Håndbagage som skal håndteres og flyttes ned til rampen, anvender medarbejderne de instrukser som virksomheden har anvist?

Hvis Håndbagage manuelt bæres ned ad trapper, sker det med en hånd fri så faldrisiko imødekommes?

Er der emner fx kørestole, paraplyklapvogne m.m. som ikke håndteres med en hånd fri? I så fald hvordan er emnet håndteret?

Stilles bagagen i oprejst position på bagagevogne efter losning, så denne kan håndteres med løftekrog i bagagehallerne?

Er sidefjeld på bagagevogne taget ned under håndtering af bagage fra/til bagagevogne?

Er trækstangen i oprejst position på bagagevogne der står hensat uden en traktor tilkoblet?

Undgås manuelt træk og skub af bagagevogne og containervogne under lastning, losning og til- og frakobling fra andet køretøj?

Er båndet indstillet korrekt så båndhøjden passer til den pågældende medarbejders højde, så der ikke opstår en uhensigtsmæssig arbejdsstilling?

Anvender medarbejdere korrekt løfteteknik med emnet tæt til kroppen med begge arme til at håndtere bagage fra bånd til vogn / vogn til bånd?

Er alle sikkerhedsværn/rækværk i oprejst position på bånd og highloadere under lastning og losning?

Anvender medarbejdere de tekniske hjælpemidler (Power Stow, TelAir,Sliding carpet) korrekt under lastning og losning af bagage og gods?

Orientere medarbejdere sig, der fører et køretøj, når der bakkes væk fra flyet?

Foregår arbejdstempo, og hastighed for kørsel på standpladsen, i gå tempo?

Hvis der under lastning og losning af containere/palletter befinder sig medarbejdere inde i lastrummet, sikre loaderoperatøren sig, at der er en klar kommunikation til vedkommende, når PDU systemet er aktiveret og containere/palletter lastes/losses?

Sikre loaderoperatøren sig at stropper der er påmonteret containerenheder, der anvendes til at trække enheden, er i forsvarlig stand?

Når containervogne drejes rundt sikre medarbejdere sig, at der ikke er andre medarbejdere i umiddelbar nærhed, som udsættes for en risiko for klemning eller kontakt?

Er alle låse korrekt sat op på containervogne når disse transporteres rundt på standpladsen og er klar til transport?

Såfremt der er grej og udstyr, som under brug bliver defekt, bliver det sat til side som anvist og rapporteret som fejlmeldt til vagthavende arbejdsteders?

Øvrige kommentarer:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.