Rijden

Controlerondje voertuig bij aanvang

Stelt spiegels stoel en stuur in

Gebruikt gordel

Verlichting gevoerd

Beheersing gas

Beheersing voertuig
Aansnijden bochten
Beheersing uitzwaai
Uitzwaaicontrole bij bocht
Past HNR principe toe
Uitrollen
Anticiperen

Kijktechniek

Stuurhouding
Besluitvaardig rijden
Gedrag op rotondes
Belangen overige weggebruikers
Rijden binnen bebouwde kom
Rijden buiten bebouwde kom

Houdt voldoende afstand

Aandokken

Inschatten ruimte

Veiligheid in acht nemen bij achteruit rijden

Aan en afkoppelen volgens procedure

Conclusie

Aandachtspunten

Advies instructeur

Algemene indruk kandidaat

Eindconclusie

Foto
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.