Audit

Medicijnen

Verwerking medicatie-opdracht (duidelijkheid tijdstip, frequentie e.d., paraaf arts)

Thuismedicatie in dossier (VMS verificatie bij opname EN allergieën [J/N])

Bekendheid relevante voorschriften (protocollen)

Aantoonbare dubbelcheck bij toediening/bereiding

Patiëntenidentificatie volgens richtlijn bij toediening

Medicijnopslag afgesloten

Opiatenbeheer

Geen voeding in medicijnkoelkast

Temperatuurbewaking in koelkast actief

Geen rondslingerende medicatie, schaduwmedicatie

Werkblad gereed voor gebruik (schoon en vrij)

Opslag steriele hulpmiddelen (scheiding steriel en non-st., netten niet gestapeld, opgeruimde kasten)

Steriliteitsdatum (neem steekproef, voert afdeling deze aantoonbaar uit?)

Veilige zorg en trainingen

Allergieën in dossier (pleister, medicatie, contrastmiddel)

Screening bij ondervoeding (VMS)

Pijnscore (VMS)

Valhistorie in dossier (VMS)

Fysieke beperkingen (VMS)

Decubitus screening

Fixatie juist toegepast en in dossier

Bedden in laagste stand

Polsbandjes aanwezig en proces identificatie volgens richtlijn

Overschrijden THT datum op infusen, spuiten, aquapak

Actuele documenten voor handen; beheer geregeld; minimaal papier (A4'tjes op muren, klappers)

Life support (is jaarlijkse reanimatietrainingen gevolgd?)

Incidentmeldingen (VIM)

Zijn er incidenten gemeld de afgelopen week?

Is de VIM-cie bijeen geweest afgelopen maand? Terugkoppeling gehad?

Zijn rode en oranje risico's bekend?

Overdracht

Hoofdbehandelaar bekend en in dossier

Verantwoordelijke verpleegkundige aldoor bekend bij patiënt

SBAR communicatie bekend (bij SIT)

Apparatuur

Onderhoud apparatuur (sticker op apparaten)

Logboeken beschikbaar (datum laatste check)

Beschikbaarheid gebruikershandleidingen

Bekendheid beleid storingen (bel 5050)

Medewerkersveiligheid

CE markering tillift

Medewerkers geschoold in gebruik tillift

Beschikbaarheid gebruiksaanwijzingen tillift

Naaldencontainer (< streep, naalden niet gerecapt)

BHV procedure bekend en herhaaltrainingen gevolgd?

Hygiene medewerker

Nagels (kort geknipt, geen kunstnagels)

Haar (indien lang gebonden in staart)

Handhygiëne bij bereiding medicatie en ingrepen

Sieraden / horloges niet aan de onderarm

Kledingvoorschriften nageleefd

Facilitair

Zichtbaar dragen ID badge

Afdeling schoon, geen zichtbaar vuil

Gescheiden afval

Vluchtwegen bekend/duidelijk aangegeven

Blusmiddelen duidelijk aangegeven en bereikbaar

Ontruimingsplan bekend

Ontruimingsoefening plaatsgevonden

Bekendheid brandnummer

Losstaand materiaal, geen obstakels in de gangen

Snoeren/stekkerblokken weggewerkt

Informatiebeveiliging

Bekend met privacyregelingen (NEN7510)

Bewustzijn (scherm locken [vlag-L], statussen niet 'open', kasten gesloten, geen groepsaccount)

Beheer patiëntengegevens (niet open op de balie)

Clean desk/clear screen

Toegangsbeveiliging (sterk wachtwoord)

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.