Information

 • Bezochte Klinische afdeling:

 • Datum veiligheidsronde:

 • Verantwoordelijke van de afdeling:

 • Veiligheidsronde uitgevoerd door:

 • Bezochte ruimten:

 • Versie Checklist VHR: 1.2 november 2014 K&V

Medicijnen

 • Verwerking medicatie-opdracht (duidelijkheid tijdstip, frequentie e.d., paraaf arts)

 • Thuismedicatie in dossier (VMS verificatie bij opname EN allergieën [J/N])

 • Bekendheid relevante voorschriften (protocollen)

 • Aantoonbare dubbelcheck bij toediening/bereiding

 • Patiëntenidentificatie volgens richtlijn bij toediening

 • Medicijnopslag afgesloten

 • Opiatenbeheer

 • Geen voeding in medicijnkoelkast

 • Temperatuurbewaking in koelkast actief

 • Geen rondslingerende medicatie, schaduwmedicatie

 • Werkblad gereed voor gebruik (schoon en vrij)

 • Opslag steriele hulpmiddelen (scheiding steriel en non-st., netten niet gestapeld, opgeruimde kasten)

 • Steriliteitsdatum (neem steekproef, voert afdeling deze aantoonbaar uit?)

Veilige zorg en trainingen

 • Allergieën in dossier (pleister, medicatie, contrastmiddel)

 • Screening bij ondervoeding (VMS)

 • Pijnscore (VMS)

 • Valhistorie in dossier (VMS)

 • Fysieke beperkingen (VMS)

 • Decubitus screening

 • Fixatie juist toegepast en in dossier

 • Bedden in laagste stand

 • Polsbandjes aanwezig en proces identificatie volgens richtlijn

 • Overschrijden THT datum op infusen, spuiten, aquapak

 • Actuele documenten voor handen; beheer geregeld; minimaal papier (A4'tjes op muren, klappers)

 • Life support (is jaarlijkse reanimatietrainingen gevolgd?)

Incidentmeldingen (VIM)

 • Zijn er incidenten gemeld de afgelopen week?

 • Is de VIM-cie bijeen geweest afgelopen maand? Terugkoppeling gehad?

 • Zijn rode en oranje risico's bekend?

Overdracht

 • Hoofdbehandelaar bekend en in dossier

 • Verantwoordelijke verpleegkundige aldoor bekend bij patiënt

 • SBAR communicatie bekend (bij SIT)

Apparatuur

 • Onderhoud apparatuur (sticker op apparaten)

 • Logboeken beschikbaar (datum laatste check)

 • Beschikbaarheid gebruikershandleidingen

 • Bekendheid beleid storingen (bel 5050)

Medewerkersveiligheid

 • CE markering tillift

 • Medewerkers geschoold in gebruik tillift

 • Beschikbaarheid gebruiksaanwijzingen tillift

 • Naaldencontainer (< streep, naalden niet gerecapt)

 • BHV procedure bekend en herhaaltrainingen gevolgd?

Hygiene medewerker

 • Nagels (kort geknipt, geen kunstnagels)

 • Haar (indien lang gebonden in staart)

 • Handhygiëne bij bereiding medicatie en ingrepen

 • Sieraden / horloges niet aan de onderarm

 • Kledingvoorschriften nageleefd

Facilitair

 • Zichtbaar dragen ID badge

 • Afdeling schoon, geen zichtbaar vuil

 • Gescheiden afval

 • Vluchtwegen bekend/duidelijk aangegeven

 • Blusmiddelen duidelijk aangegeven en bereikbaar

 • Ontruimingsplan bekend

 • Ontruimingsoefening plaatsgevonden

 • Bekendheid brandnummer

 • Losstaand materiaal, geen obstakels in de gangen

 • Snoeren/stekkerblokken weggewerkt

Informatiebeveiliging

 • Bekend met privacyregelingen (NEN7510)

 • Bewustzijn (scherm locken [vlag-L], statussen niet 'open', kasten gesloten, geen groepsaccount)

 • Beheer patiëntengegevens (niet open op de balie)

 • Clean desk/clear screen

 • Toegangsbeveiliging (sterk wachtwoord)

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.