Audit

Medicijnen

Aantoonbare dubbelcheck bij bereiding en toediening

Medicijnopslag afgesloten

Geen voeding in medicijnkoelkast

Opiatenbeheer

Rondslingerende losse medicatie

Bekendheid relevante voorschriften

Werkblad gereed voor gebruik

Opslag steriele middelen

Steriliteitsdatum (expiratie)

Zorg

Behandeltafel/stoel intact

Life support

Actuele documenten/protocollen/formulieren

Aftekenlijsten modaliteiten

Wandklapper

Algemene indruk

Afdeling opgeruimd, zo niet welk ruimtenummer

Balie opgeruimd en overzichtelijk

Apparatuur

Onderhoud apparatuur (sticker op apparaten)

Beschikbaarheids gebruiksaanwijzingen

Bekendheid beleid storingen

Temperatuuraanduiding koelkast

Kennis/scholing

Scholing ALS/BLS en AED (reanimatie <1jaar)

Procedure BHV en herhaling

Scholing medische apparatuur

Rontgenstraling

Dragen van de rontgenbadge

Lijst ontvangen straling medewerkers

Waarschuwingsstickers rontgenruimtes

Loodschorten controle

Kwaliteitstest rontgenapparatuur

Hygiene medewerker

Nagels

Haar

Handhygiene

Sieraden / horloges

Kledingvoorschriften

Facilitair

ID badge

Afdeling schoon, geen zichtbaar vuil

Gescheiden afval

Vluchtwegen bekend/duidelijk aangegeven

Vluchtroutes en nooduitgangen vrij

Blusmiddelen duidelijk aangegeven en bereikbaar

Ontruimingsplan bekend

Ontruimingsoefening plaatsgevonden

Bekendheid reanimatienummer en brandnummer

Losstaand materiaal, geen obstakels in de gangen

Snoeren / stekkerdozen / noodstroom

Informatiebeveiliging

Bekend met privacy regelingen (NEN7510)

Bewustzijn

Beheer patientengegevens

Clean desk/clear screen

Classificatie

Toegangsbeveiliging

Wachtwoorden

Medewerkersveiligheid

Naaldencontainer < streep

Naalden gerecapt

Klimaatbeheersing in orde

Incidentmeldingen

Meldingsbereidheid

VIMcie regelmatig bijeen en adequate terugkoppeling naar de afdeling

Rode en oranje risico's bekend

Handtekening Auditorenteam
Handtekening Auditee
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.