Audit

1. Basis hygiëne (protocol handhygiene en algemene voorzorgsmaatregelen)
Bij voorkeur 8 observaties per item

Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking bij alle geobserveerde medewerkers

Er zijn geen handsieraden bij alle geobserveerde medewerkers

Jassen van artsen en consulenten zijn gesloten en visueel schoon

Handdesinfectie bij betreden afdeling bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie bij betreden patiënten kamer bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie vooraf aan fysiek patiënten contact bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie bij uittrekken handschoenen bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie bij verlaten patiënten kamer bij alle geobserveerde medewerkers

Handdesinfectie techniek voldoende (genoeg handdesinfectans en wrijven totdat ze droog zijn) bij alle geobserveerde momenten

Handen wassen alleen indien noodzakelijk (zichtbaar vuil, Clostridium diarree en Norovirus)

Verbeteradvies op dit onderdeel:

2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (protocol algemene voorzorgsmaatregelen)
Bij voorkeur 5 observaties per item

Handschoenen gebruik bij alle geobserveerde contacten met mogelijk besmet materiaal

Handschoenen gebruik zonder contact met schone omgeving bij alle geobserveerde momenten

Handschoenen gebruik zonder contact met uniform of eigen ontblootte huid bij alle geobserveerde momenten

Handschoenen uittrekken direct nadat deze niet meer noodzakelijk zijn bij alle geobserveerde momenten

Beschermschorten gebruik indien mogelijk contact besmet materiaal bij bijvoorbeeld spatten bij alle geobserveerde momenten

mond-neusmasker bij mogelijk contact besmet materiaal bij spatten bij alle geobserveerde momenten

Verbeteradvies op dit onderdeel:

3. ADL zorg (basis kennis hygiene)
5 momenten

Waszakken worden altijd binnen handbereik gebruikt.
Vuile was wordt niet in wasbakken of op de vloer/ stoel/ bed/ tafel gelegd

Na de verzorging wordt het linnengoed (ook ongebruikt) als besmet beschouwd en bij vuile was gedeponeerd

Op de kamer van patiënt wordt er goed omgegaan met afval

Er wordt alleen gewerkt met WZW bij de wasbeurt op bed

Urinalen en pannen worden na gebruik direct naar desinfectieruimtes gebracht

Er liggen geen geopende pakketjes WZW in algemene voorraad, op aanrechten of in gemeenschappelijke ruimtes

3. Verpleegkundig (technische)handelingen

(protocol intraveneuze toediening geneesmiddelen en verwisselen infuuszak)
Bij voorkeur 8 observaties per item

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Oppervlakten worden gedesinfecteerd op het juiste moment en juiste desinfectans wordt gebruikt.
Indien niet te observeren dan als interview vraag inzetten

Intraveneuze lijnen : Bij gebruik zijlijn wordt bijspuitpunt consequent gedesinfecteerd met het juiste desinfectans

Intraveneuze Medicatie wordt altijd klaar gemaakt in de medicijnkamer bij de geobserveerde momenten

Bij wisselen van infuuszakken wordt het inspuitrubber gedesinfecteerd met juiste desinfectans bij alle geobserveerde momenten

Leegmaken urinezakken met handschoenen aan en met gebruik van maatbeker of urinaal

Handdesinfectie vooraf aan alle geobserveerde infuushandelingen

UBC Catheter tipuitgang hangt niet op de grond en/of is op de juiste manier weggestopt

Vooraf aan alle handelingen met schoon materiaal zoals gaasjes,pincetten,verbandsetjes vindt handdesinfectie plaats

Scharen, kochers uit steriele verpakking worden patient gebonden gebruikt

Verbeteradvies op dit onderdeel:

4. Omgang met lichaamsvloeistoffen en afval

Een observatie per afdeling voldoende

Er zijn alleen gesloten, reinigbare afvalbakken aanwezig welke met de voet bediend kunnen worden

Urinalen en bedpannen worden droog en schoon opgeslagen

Desinfectieruimte is opgeruimd en schoon en er is een duidelijke scheiding tussen schoon en vuil.

Urinalen en bedpannen zijn allen intact en reinigbaar

Desinfectieruimte heeft een gelegenheid voor handdesinfectie

Back office is opgeruimd en schoon

Scheiding van vuil en schoon is duidelijk in de back office

Verbeteradvies op dit onderdeel:

back office heeft een gelegenheid voor handdesinfectie

5. Schoonmaak door anderen (niet schoonmaakdienst)

Stethoscopen,ECG wagentjes en andere materialen in directe aanraking geweest met patiënt worden (op de juiste manier) gedesinfecteerd na gebruik

Rolstoelen en badkamerstoelen worden na gebruik gedesinfecteerd met juiste desinfectans

Gebruik van handschoenen bij schoonmaak en desinfectie materialen

Algemene schoonmaak per afdeling

Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

Wasbak en aanrecht op patientenkamers worden niet gebruikt voor opslag van materialen (schoon en/of vuil)

Er is materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

Scheiding schoon/vuil duidelijk in desinfectieruimte

Er staan geen vuile pannen,urinalen en bokalen in desinfectieruimte

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Conclusie en samenvatting

Conclusie en samenvatting:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.