Information

 • Document No.

 • Audit Title

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location
 • Personnel

1. Basis hygiëne (protocol handhygiene en algemene voorzorgsmaatregelen) Bij voorkeur 8 observaties per item

 • Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking bij alle geobserveerde medewerkers<br>

 • Er zijn geen handsieraden bij alle geobserveerde medewerkers

 • Jassen van artsen en consulenten zijn gesloten en visueel schoon

 • Handdesinfectie bij betreden afdeling bij alle geobserveerde medewerkers

 • Handdesinfectie bij betreden patiënten kamer bij alle geobserveerde medewerkers

 • Handdesinfectie vooraf aan fysiek patiënten contact bij alle geobserveerde medewerkers

 • Handdesinfectie bij uittrekken handschoenen bij alle geobserveerde medewerkers

 • Handdesinfectie bij verlaten patiënten kamer bij alle geobserveerde medewerkers

 • Handdesinfectie techniek voldoende (genoeg handdesinfectans en wrijven totdat ze droog zijn) bij alle geobserveerde momenten

 • Handen wassen alleen indien noodzakelijk (zichtbaar vuil, Clostridium diarree en Norovirus)

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (protocol algemene voorzorgsmaatregelen) Bij voorkeur 5 observaties per item

 • Handschoenen gebruik bij alle geobserveerde contacten met mogelijk besmet materiaal

 • Handschoenen gebruik zonder contact met schone omgeving bij alle geobserveerde momenten

 • Handschoenen gebruik zonder contact met uniform of eigen ontblootte huid bij alle geobserveerde momenten

 • Handschoenen uittrekken direct nadat deze niet meer noodzakelijk zijn bij alle geobserveerde momenten

 • Beschermschorten gebruik indien mogelijk contact besmet materiaal bij bijvoorbeeld spatten bij alle geobserveerde momenten

 • mond-neusmasker bij mogelijk contact besmet materiaal bij spatten bij alle geobserveerde momenten

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

3. ADL zorg (basis kennis hygiene) 5 momenten

 • Waszakken worden altijd binnen handbereik gebruikt.<br>Vuile was wordt niet in wasbakken of op de vloer/ stoel/ bed/ tafel gelegd

 • Na de verzorging wordt het linnengoed (ook ongebruikt) als besmet beschouwd en bij vuile was gedeponeerd

 • Op de kamer van patiënt wordt er goed omgegaan met afval

 • Er wordt alleen gewerkt met WZW bij de wasbeurt op bed

 • Urinalen en pannen worden na gebruik direct naar desinfectieruimtes gebracht

 • Er liggen geen geopende pakketjes WZW in algemene voorraad, op aanrechten of in gemeenschappelijke ruimtes

3. Verpleegkundig (technische)handelingen (protocol intraveneuze toediening geneesmiddelen en verwisselen infuuszak) Bij voorkeur 8 observaties per item

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

 • Oppervlakten worden gedesinfecteerd op het juiste moment en juiste desinfectans wordt gebruikt.<br>Indien niet te observeren dan als interview vraag inzetten

 • Intraveneuze lijnen : Bij gebruik zijlijn wordt bijspuitpunt consequent gedesinfecteerd met het juiste desinfectans

 • Intraveneuze Medicatie wordt altijd klaar gemaakt in de medicijnkamer bij de geobserveerde momenten

 • Bij wisselen van infuuszakken wordt het inspuitrubber gedesinfecteerd met juiste desinfectans bij alle geobserveerde momenten

 • Leegmaken urinezakken met handschoenen aan en met gebruik van maatbeker of urinaal

 • Handdesinfectie vooraf aan alle geobserveerde infuushandelingen

 • UBC Catheter tipuitgang hangt niet op de grond en/of is op de juiste manier weggestopt

 • Vooraf aan alle handelingen met schoon materiaal zoals gaasjes,pincetten,verbandsetjes vindt handdesinfectie plaats

 • Scharen, kochers uit steriele verpakking worden patient gebonden gebruikt

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

4. Omgang met lichaamsvloeistoffen en afval Een observatie per afdeling voldoende

 • Er zijn alleen gesloten, reinigbare afvalbakken aanwezig welke met de voet bediend kunnen worden

 • Urinalen en bedpannen worden droog en schoon opgeslagen

 • Desinfectieruimte is opgeruimd en schoon en er is een duidelijke scheiding tussen schoon en vuil.

 • Urinalen en bedpannen zijn allen intact en reinigbaar

 • Desinfectieruimte heeft een gelegenheid voor handdesinfectie

 • Back office is opgeruimd en schoon

 • Scheiding van vuil en schoon is duidelijk in de back office

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

 • back office heeft een gelegenheid voor handdesinfectie

5. Schoonmaak door anderen (niet schoonmaakdienst)

 • Stethoscopen,ECG wagentjes en andere materialen in directe aanraking geweest met patiënt worden (op de juiste manier) gedesinfecteerd na gebruik

 • Rolstoelen en badkamerstoelen worden na gebruik gedesinfecteerd met juiste desinfectans

 • Gebruik van handschoenen bij schoonmaak en desinfectie materialen

Algemene schoonmaak per afdeling

 • Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

 • Wasbak en aanrecht op patientenkamers worden niet gebruikt voor opslag van materialen (schoon en/of vuil)

 • Er is materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

 • Scheiding schoon/vuil duidelijk in desinfectieruimte

 • Er staan geen vuile pannen,urinalen en bokalen in desinfectieruimte

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

Conclusie en samenvatting

 • Conclusie en samenvatting:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.