Audit

V&G plan

Is er en V&G plan

Is het V&G plan ondertekend

Bouwterrein

Zijn vluchtwegen vrij (toegang hulpdiensten)

Is de werkplek begaanbaar

zijn bouwmaterialen stabiel gestapeld en afgedekt

Bescherming passanten afzettingen

Pictoborden gehoor, helm, schoenen, hesjes

hoofdschakelaar en afsluiters zijn bekend

Keten / Loodsen / Milieu

Zijn toilet voorzieningen aanwezig

Stofbestrijding / reinheid

Is er een schaftgelegenheid aanwezig

Is de schaftgelegenheid schoon?

Elektrische componenten in de keet

Steigers /Ladder / Hoogwerker / Kranen

Laten weersomstandigheden laten buiten werkzaamheden toe?

Zijn steiger onderdelen gekeurd?

Zijn schoren geplaatst?

Staan de rolsteigers op de rem?

Zijn stabilisatoren toegepast?

Zijn de leuningen geplaatst?

Worden de kantplanken toegepast?

Staan ladders stabiel?

Zijn de ladders geborgd?

Stekken de ladder 1 meter boven het werkvlak door?

Zijn de ladders gekeurd?

Zijn de hoogwerkers gekeurd?

Is de schaarlift gekeurd?

Zijn hijsmiddelen gekeurd?

Is de hijskraan gekeurd?

Zijn de valmiddelen gekeurd?

Werkzaamheden op daken

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.