Information

 • Document nummer :

 • Werkplek inspektie :

 • Klant lokatie :

 • Gemaakt op :

 • Uitgevoerd door :

 • Location
 • Service engineer :

 • Om een hoog niveau van veiligheid, gezondheid en milieubeheersing op de werkplek of op het terrein van de opdrachtgever te kunnen handhaven, worden door de operationeel leidinggevende (Algemeen Technisch Manager) maandelijks werkplekinspecties uitgevoerd. Een werkplekinspectie doorloopt een 4-tal fases zoals: Planning, Uitvoering, Rapportage van bevindingen en het Oplossen van knelpunten. Hiervoor wordt het zgn. “Werkplekinspectie formulier” gebruikt. Aan de hand van een checklist wordt de werkplek beoordeeld en kunnen eventuele verbetermogelijkheden worden opgespoord. De inspecties worden besproken met de betrokken medewerker(s). Dit kan leiden tot verbeterpunten waaraan concreet een datum van ingang moet worden gegeven. De genomen maatregelen en gemaakte afspraken worden binnen een afgesproken periode gecontroleerd op doeltreffendheid en naleving door middel van het uitvoeren van nieuwe werkplekinspecties

 • Doel van bezoek , aard van de werkzaamheden.

 • Wordt er gewerkt in ESD ruimte ?

 • Draagt men hier het juiste schoeisel en kleding ?

 • Wordt er in de buurt van onder spanning staande delen gewerkt ?

 • Zijn deze dan goed afgeschermd?

 • Wordt het juiste gereedschap gebruikt ?

 • Omschrijving van geconstateerde verkeerde gereedschappen :

 • Zie foto:

 • Is de werkplek ordelijk en netjes ?

 • Zie foto :

 • Zijn er blus middelen aanwezig ?

 • Opmerkingen :

 • Verbeter punten :

 • Actie punten voor Elinex :

 • Welke :

 • Actie punten voor de klant :

 • Welke :

 • Is deze werkplek inspectie met de service engineer besproken ?

 • Handtekening inspekteur :

 • Handtekening service engineer :

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.