Audit

Uitvoering handen wassen

De handen worden eerst natgemaakt alvorens er zeep op terecht komt

Er wordt voldoende zeep uit de dispenser genomen door juist gebruik van de bediening en zonde aanraken van het dispenserpunt

De handen worden volgens de zes daarvoor bestemde bewegingen ingewreven met zeep.

De handen worden met voldoende ruim water afgespoeld.

De handen worden met een disposable handdoek deppend gedroogd.

De kraan wordt met de elleboog of met een handdoekjes gesloten.

Het handdoekjes wordt in een hiervoor bestemde afvalemmer met gebruik van voetbediening en deksel gedeponeerd.

Verbeteradvies:

Uitvoering handen desinfecteren

Er wordt voldoende handalcohol uit de dispenser genomen door juist gebruik van de bediening en zonde aanraken van het dispenserpunt

De handen worden volgens de zes daarvoor bestemde bewegingen ingewreven met de handalcohol.

De handen worden ingewreven met handalcohol tot de handen droog zijn.

De handen worden niet door "wapperen" versneld gedroogd.

Verbeteradvies:

Indicaties voor handreiniging en handdesinfectie

Na contact met potentieel besmet materiaal wordt handhygiene toegepast

Voor contact met de client wordt handhygiene toegepast

Na contact met de client wordt handhygiene toegepast

Na contact met de omgeving van de client wordt handhygiene toegepast

Voor aseptische handelingen wordt handhygiene toegepast

Na het dragen van handschoenen worden de handen gedesinfecteerd.

Er worden geen indicaties voor handhygiene overgeslagen.

Handen worden niet onnodig gewassen.

De handen worden alleen gereinigd als deze visueel bevuild zijn.

De handen worden niet onnodig gedesinfecteerd.

De handen worden niet (alleen) gedesinfecteerd als deze visueel bevuild zijn.

Verbeteradvies:

Sieraden en handverzorging

Er worden geen handsieraden gedragen

Nagels zijn kort en niet gelakt; er worden geen kunstnagels gedragen

Wondjes worden volledig afgeplakt

Er worden geen braces gedragen die een goede handhygiene belemmeren

Er wordt geen kleding met lange mouwen gedragen die een goede handhygiene belemmert.

Verbeteradvies:

Faciliteiten ten behoeve van handhygiene

Er zijn voldoende handwasgelegenheden aanwezig.

Er zijn voldoende handalcoholdispensers aanwezig.

De handwasgelegenheden zijn voorzien van stromend water, bij voorkeur ook warm en bij voorkeur met elleboogkraan.

De handwasgelegenheden zijn voorzien van zeepdispensers met zeep en elleboogbediening, waarbij de gehele flacon vervangen kan worden als deze leeg is.

De handwasgelegenheden is voorzien van disposable handdoekjes van voldoende kwaliteit.

De handwasgelegenheden is bij voorkeur voorzien van een handalcoholdispenser.

De handwasgelegenheden is voorzien van een afsluitbare afvalemmer met voetbediening.

Verbeteradvies:

Conclusie en samenvatting:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.