Information

 • Document No.

 • Audit Title

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location
 • Personnel

Beleid hygiene en infectiepreventie

 • In de commissie Is een relevante vertegenwoordiging van discipline afgevaardigd.

 • De commissie stelt jaarlijks een jaarplan en jaarverslag op

 • De commissie beschikt over een reglement

 • Medewerkers worden minimaal jaarlijks geschoold op het gebied van hygiene en infectiepreventie

 • Er wordt minimaal jaarlijks een externe audit op het gebied van infectiepreventie uitgevoerd waarvan verslaglegging beschikbaar is.

Protocollen / procedures

 • Het infectiepreventie protocollenbestand is volledig

 • Het infectiepreventie protocollenbestand is voldoende actueel

 • Protocollen betreffende risicovolle en voorbehouden handelingen zijn door een deskundige infectiepreventie getoetst.

 • De infectiepreventie protocollen zijn voor iedereen op de werkvloer beschikbaar, bij voorkeur digitaal.

 • De medewerkers worden actief op de hoogte gebracht van wijzigingen in infectiepreventieprotocollen.

 • Nieuwe infectiepreventieprotocollen worden actief geïmplementeerd bij medewerkers.

Beleid accidenteel bloedcontact en prikaccidenten

 • Er is een actueel beleid ten aanzien van accidenteel bloedcontact

 • Medewerkers zijn op de hoogte van dit beleid en kunnen dit uitvoeren

 • Alle medewerkers die risico lopen zijn voldoende gevaccineerd tegen Hepatitis B

 • Titers zijn in geval van accidenteel bloedcontact bekend of beschikbaar

 • Preventie van prikaccidenten door middel van veilige naalden

 • Preventie van prikaccidenten door middel van goede naaldencontainers binnen handbereik

 • Naaldenbekers worden tijdig vervangen.

Persoonlijke hygiene medewerkers

 • Dienstkleding wordt op de juiste wijze gedragen conform protocol

 • Dienstkleding wordt dagelijks gewassen en is schoon

 • Lange haren zijn indien nodig samengebonden of bedekt

 • Medewerkers zijn op de hoogte van het beleid omtrent melden van (mogelijke) infectieziektes

 • Er wordt niet gegeten en gedronken in ruimten waar cliënten verzorgd worden of waar contact is met potentieel besmet materiaal

 • Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden

 • Kunstnagels worden niet gedragen en er wordt geen nagellak gebruikt

 • Handen worden op de juiste wijze gewassen

 • Indicatie voor handen wassen is correct

 • Handen wassen alleen indien strikt noodzakelijk

 • Handen worden op de juiste wijze gedesinfecteerd

 • De indicatie voor handendesinfectie is correct

 • De voorkeur gaat uit naar handendesinfectie boven handen wassen.

 • Bij wasbakken zijn vloeibare zeep, handalcohol en papieren handdoeken in dispenser aanwezig met afvalbak met voetbediening en deksel

 • Er is voldoende handalcohol aanwezig, op strategische plaatsen.

 • Handalcohol voldoet aan de normen.

 • Er zijn voldoende handenwasgelegenheden aanwezig

Persoonlijke beschermings middelen (PBM)

 • Handschoenen zijn bij voorkeur van Nitrile en zijn conform kwaliteit gesteld in Europese normering NEN 374, 240 en 455

 • Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

 • Handschoenen worden voor de juiste indicaties gebruikt

 • Na uittrekken handschoenen vindt consequent handdesinfectie plaats

 • Beschermschorten kwaliteit voldoet aan de hiervoor gestelde eisen.

 • Beschermschorten worden gebruikt voor de juiste indicatie

 • Mond neusmaskers kwaliteit FFP1 en FFP2 zijn aanwezig op de afdeling

 • Mond neusmaskers worden gebruikt voor de juiste indicaties

 • Er zijn beschermbrillen op de afdeling aanwezig.

Verblijf/slaapkamers clienten

 • Bouwtechnisch onderhoud is voldoende, vloeren, wanden en plafond zijn onbeschadigd.

 • Inventaris, apparatuur en sanitair is onbeschadigd

 • Vloeren wanden en overige oppervlakken zijn schoon

 • Materialen, apparatuur, verpleegkundige materialen zijn schoon.

 • Inrichting belemmert de schoonmaak niet en materialen zijn goed reinigbaar.

 • De handenwasgelegenheid is ingericht met vloeibare zeep, disposable handdoekjes, afvalvermindering met deksel en voetbediening en bij voorkeur met handalcohol.

 • Opslag van schoon linnengoed vindt plaats in een gesloten kast.

 • Opslag SMH is in een gesloten box

 • Box wordt wekelijks gereinigd, aangevuld en afgetekend.

 • SMH voor maximaal een week op voorraad

 • Materiaal is dusdanig opgeslagen dat de steriliteit gewaarborgd is (geen beschadigingen of bevuiling)

 • Tubes en potjes crème zijn gedateerd op dag van opening

 • Er is alcohol 70% aanwezig voor desinfectie van gebruikte materialen

Gemeenschappelijke ruimte/woonkamer

 • Bouwtechnisch onderhoud is voldoende, vloeren, wanden en plafond zijn onbeschadigd.

 • Inventaris en apparatuur is onbeschadigd

 • Vloeren, wanden en overige oppervlakken zijn schoon.

 • Materialen, apparatuur, verpleegkundige materialen zijn schoon.

 • Inrichting belemmert de schoonmaak niet en materialen zijn goed reinigbaar.

 • De handenwasgelegenheid is ingericht met vloeibare zeep, disposable handdoekjes, afvalvermindering met deksel en voetbediening en bij voorkeur met handalcohol.

Sanitaire/natte ruimten

 • Bouwtechnisch onderhoud is voldoende, vloeren, wanden en plafond zijn onbeschadigd.

 • Vloeren, wanden en overige oppervlakken zijn schoon.

 • Materialen, apparatuur, verpleegkundige materialen zijn schoon.

 • Inventaris en apparatuur is onbeschadigd

 • Inrichting belemmert de schoonmaak niet en materialen zijn goed reinigbaar.

 • De handenwasgelegenheid is ingericht met vloeibare zeep, disposable handdoekjes, afvalvermindering met deksel en voetbediening en bij voorkeur met handalcohol.

 • Er is geen opslag van SMH

Spoelruimte/desinfectieruimte

 • Bouwtechnisch onderhoud is voldoende, vloeren, wanden en plafond zijn onbeschadigd.

 • Vloeren, wanden en overige oppervlakken zijn schoon.

 • Materialen, apparatuur, verpleegkundige materialen zijn schoon.

 • Inventaris en apparatuur is onbeschadigd

 • Inrichting belemmert de schoonmaak niet en materialen zijn goed reinigbaar.

 • De handenwasgelegenheid is ingericht met vloeibare zeep, disposable handdoekjes, afvalvermindering met deksel en voetbediening en bij voorkeur met handalcohol.

 • Er is geen opslag van SMH of schoon linnengoed.

 • Afval wordt dagelijks in gesloten zakken in draadcontainers afgevoerd.

 • Er is een gevalideerde en goed onderhouden pospoeler aanwezig

 • Onderhoudsticker en identificatienummer zijn zichtbaar op het apparaat aanwezig

 • Bedpanspoeler is voorzien van alle door de leverancier geadviseerde producten detergens en desinfectans

 • Er is een logboek van de pospoeler aanwezig of men weet waar dit op te vragen is.

 • De pospoeler werkt naar behoren, po's en urinaals zijn na desinfectie visueel schoon.

 • Er is geen kalkaanslag of roestvorming aanwezig in de pospoeler.

 • Bij afwezigheid van een pospoeler wordt er gebruik gemaakt van disposable opvangsystemen of inlegsystemen.

 • Uitzuigsystemen bevatten disposable opvangzakken.

 • Opvangmaterialen met lichaamsvloeistoffen worden niet in het toilet geleegd.

 • Vooraf aan medicatie toedienen, bereiden en optrekken vindt handdesinfectie plaats

Medicatieveiligheid

 • Vooraf en na ogen druppelen vindt handdesinfectie plaats

 • Medicatiewagens hebben een handalcohol dispenser

 • De medicijnwagen is schoon en wordt wekelijks gereinigd en dit wordt afgetekend.

 • Medicatie wordt conform richtlijnen opgeslagen, bereid en toegediend

 • Medicatie wordt per client klaargemaakt, niet langer dan 1 uur voor toediening, en dit is controleerbaar.

 • Vooraf aan injectie vindt huiddesinfectie plaats

 • Er is geen verlopen medicatie aanwezig.

 • Medicatie wordt volgens het FIFO systeem opgeslagen.

 • De medicatievoorraad wordt maandelijks gecontroleerd op onder andere verloopdatum en dit wordt afgetekend.

 • Insulinepennen zijn strikt client gebonden

 • Koelkast wordt wekelijks schoongemaakt en wekelijks gecontroleerd op temperatuur. Hiervan vindt minimaal wekelijks registratie plaats.

 • Vernevelaars worden op de juiste wijze gebruikt, gereinigd en gedesinfecteerd en droog opgeslagen.

Centrale Opslag steriele medische hulpmiddelen

 • De opslagruimte voldoet aan de bouwtechnische eisen en de climatologische condities

 • Het inventaris is onbeschadigd.

 • De opslagruimte en het inventaris is schoon.

 • Schoonmaak van de ruimte wordt afgetekend op een aftekenlijst

 • Centrale opslag op afdeling voldoet aan de richtlijnen

 • Reusables worden zo veel mogelijk vervangen voor disposables

 • Centrale opslag bevat geen verlopen producten

 • Er is een visuele scheiding tussen opgeslagen steriele en onsteriele producten.

 • Centrale opslag is ordelijk, zonder beschadigde verpakking en met een duidelijke visuele scheiding steriel-niet steriel

 • Centrale opslag is volgens FIFO opgeslagen

 • Centrale opslag wordt maandelijks gecontroleerd en afgetekend

 • Decentrale opslag heeft maximaal een weekvoorraad

 • Decentrale opslag wordt wekelijks gereinigd, aangevuld en afgetekend

 • Decentrale opslag ziet er verzorgd en schoon uit

 • Er is zo nodig alcohol voor desinfectie aanwezig

 • Zalven en crèmes zijn gedateerd op datum van opening

Schoonmaak

 • Op correcte wijze en met de juiste producten.<br>Juiste dosering

 • Schoonmaakschema aanwezig

 • Gebruik van handschoenen op de juiste wijze en regelmatig handdesinfectie bij wisselen handschoenen

 • Gebruikte materialen zijn schoon

 • Er is materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging

 • Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

 • Onder kasten en rekken is goed te reinigen. Materiaal en poten zijn bestand tegen reinigingsmateriaal en vocht

 • Bedden worden na ontslag patiënt adequaat gereinigd. Matrassen worden geïnspecteerd op beschadigingen van de tijk

 • Rolstoelen, zitkussens en hulpmiddelen worden structureel schoongemaakt

 • Gijzelen, tilmatten en badmatten zoveel mogelijk client gebonden en structureel gereinigd of gewassen

 • Douchestoelen, douchegordijnen en badmatjes zijn schoon en vrij van schimmel

 • Ruimtes zijn visueel schoon

 • Legionellapreventie en onderhoud conform beheerplannen uitgevoerd

 • Cliënten ruimtes worden dagelijks gelucht

 • Luchtbeheerssysteem en afzuigsysteem worden jaarlijks onderhouden en afzuigroosters regelmatig schoongemaakt

Isolatie verpleging

 • Isolatie indicatie is conform het protocol

 • Ook bij verdenking op een indicatie voor isolatie wordt isolatie ingesteld

 • Isolaties zijn duidelijk zichtbaar middels een deurkaart.

 • De juiste beschermende materialen worden gebruikt.

 • Beschermende materialen worden in correcte volgorde uitgetrokken en handen worden op de juiste momenten gedesinfecteerd

 • Materialen worden op de juiste manier behandeld voordat ze de kamer verlaten.

 • Bij isolatie van (verdenking) Clostridium worden de handen gewassen en gedesinfecteerd.

 • Bij Norovirus worden de handen gewassen of er wordt een handdesinfectans gebruikt dat bewezen werkzaam is tegen Norovirus.

 • Een verheffing van infectieziektes bij meer dan 2 cliënten wordt gemeld aan de GGD.

 • Cliënten, familie en bezoekers worden geïnformeerd over het belang van handdesinfectie en krijgen zo nodig informatie van de afdeling.

ADL zorg

 • Gebruik van handschoenen en zo nodig gebruik van schorten

 • Waszakken worden binnen handbereik gebruikt.<br>Vuile was wordt niet in wasbakken of op de vloer/ stoel/ bed/ tafel gelegd

 • Dagelijkse mondzorg wordt consequent uitgevoerd of gecontroleerd

 • Kunstgebit wordt droog bewaard en met handzeep gereinigd

 • Patiënten hebben eigen scheergerei. Disposable krabbers worden niet door de instelling gefaciliteerd

 • Handhygiëne en nagelzorg van patiënten is een structureel punt van aandacht

 • Hoortoestellen worden wekelijks gereinigd conform voorschriften leverancier

 • Wasruimte is schoon en opgeruimd na ieder gebruik

 • Gespecialiseerde voetzorg wordt overgelaten aan een gediplomeerd pedicure. Controles van de voeten gebeurt dagelijks bij de ADL zorg

 • Feces wordt verwijderd met papier of disposable materiaal, niet met washandjes

 • Dagelijks wordt vuil wasgoed van de afdeling verwijderd

 • Wasgoed wordt door een professioneel bedrijf of op professionele machinale wijze gereinigd

 • Bij voorkeur worden er geen waskommen gebruikt maar wordt er wassen zonder water toegepast?

 • Waskommen worden gereinigd en gedesinfecteerd in de bedpanspoeler

Voedselveiligheid (HACCP)

 • Er is een digitale voedselthermometer aanwezig.

 • Alle koelkasten worden wekelijks getemperatuurd en waardes geregistreerd

 • Afwijkingen worden gecorrigeerd, genoteerd en gemeld

 • Koelkast en keukens zitten in een structureel en controleerbaar schoonmaakprogramma

 • Koelkasten, interieur en keukenmaterialen zijn visueel schoon.

 • Bouwkundige staat van de keuken is voldoende, de keuken is goed te reinigen.

 • Geopende zuivelproducten worden maximaal 48 uur bewaard na openen en worden gedateerd

 • Warme maaltijden worden volgens een schema getemperatuurd waarvan registratielijsten beschikbaar zijn.

 • Gevaarlijke stoffen worden dusdanig opgeslagen dat deze niet toegankelijk zijn voor cliënten.

 • Ongedierte wordt geweerd.

Facilitaire onderwerpen

 • Dagelijks wordt vuil wasgoed van de afdeling verwijderd

 • Wasgoed wordt door een professioneel bedrijf of op professionele machinale wijze gereinigd.

 • Linnengoed en overig schoon wasgoed wordt opgeslagen in een afgesloten ruimte of schone kast.

 • De voorraad is afgestemd op het gebruik.

 • Gebruikt wasgoed wordt afgevoerd in een goed afsluitbare stevige vochtwerende wasbak.

 • Intern vervoer van schoon linnengoed vindt plaats in een draadcontainers met daarover een beschermende hoes en aan de onderkant een beschermend vel tegen opspattend vuil.

 • Legionellapreventie en onderhoud vindt plaats conform de aanwezige beheersplannen.<br>

 • Er is een verantwoordelijke ten behoeve van de signalering van niet gebruikte tappunten.

 • Eventueel aanwezige spoelprogrammas worden na uitvoering afgetekend.

Wondzorg

 • Wondzorg wordt conform protocol uitgevoerd.

 • Protocol is beschikbaar, actueel en omvat voldoende items inzake infectiepreventie <br>Handdesinfectie, voorkomen luchtwervelingen, geen schoonmaak tijdens wondzorg, dragen handschoenen, klaarleggen materiaal

 • Voor wondzorg vindt handdesinfectie plaats

 • Er wordt op correcte wijze gebruik gemaakt van disposable handschoenen

 • Uitdouchen van wonden en/ of spoelen met kraanwater gebeurt niet

 • Bij de verzorging van grote, diepe en/ of vuile wonden wordt gebruik gemaakt van een wondset

 • Alle gebruikte materialen zijn steriel en worden na gebruik gesteriliseerd of weggegooid<br>

 • Spoelvloeistoffen worden na openen gedateerd en na 24 uur weggegooid

 • Decentrale verbandopslag is schoon en heeft een beperkte voorraad van maximaal een week

 • Wondverzorgingswagens hebben een handalcoholdispenser

 • Steriele verpakking is intact en wordt gesloten bewaard (niet knippen en hergebruiken)

Intravasale therapie

 • Infuuszorg, controle en insertie infuus zijn geregistreerd in verpleegkundig dossier

 • Infusen blijven niet langer in situ dan strikt noodzakelijk

 • Handdesinfectie vooraf aan infuushandelingen

 • Er wordt gebruik gemaakt van veilige infuusnaalden

 • Infuusnaalden en infuussystemen zijn uitgerust met naadloos en desinfecteerbare bijspuitpunten, die correct worden gebruikt.<br>

 • Bijspuitpunten worden consequent gedesinfecteerd vooraf aan gebruik.

 • Desinfectie van de huid vooraf aan insertie infuusnaald.

 • Bijspuitpunten zijn niet aanwezig op infuusnaalden of worden niet gebruikt.

 • Huid wordt niet onthaard vooraf aan insertie infuusnaald.

 • Insteekopening infuus wordt met ademende infuusfolie afgeplakt en dagelijks visueel geïnspecteerd.

 • Infuusnaalden worden conform protocol geflushed.<br>Bij voorkeur pre filed saline

 • Infuussystemen blijft maximaal 72 tot 96 uur zo veel mogelijk ononderbroken aangesloten.

 • Flebitis wordt zo snel mogelijk kortgesloten met behandelaar en genoteerd in het dossier. Infuusnaald wordt verwijderd.

Katheterzorg

 • Indicatie van blaaskatheters zijn duidelijk en staan per katheter beschreven in verpleegkundig dossier.

 • Afdeling beschikt over een bladderscan of kan hierover beschikken indien nodig.

 • Katheterbeleid wordt dagelijks geëvalueerd, waardoor katheters niet langer in situ dan strikt noodzakelijk.

 • Vooraf aan alle katheterhandelingen vindt handdesinfectie plaats.

 • Inbrengen van een katheter vindt plaats met een katheterset.

 • Katheterzak voldoet aan alle eisen ( terugslagklep, leegloopventiel, maataanduiding).

 • Katheterzak wordt niet vaker gewisseld of losgekoppeld dan strikt noodzakelijk.

 • Beenzakken worden niet onnodig ingezet en doorgekoppeld naar nachtzak.

 • Katheter spoelen met de juiste vloeistof, op de juiste wijze.

 • Katheter spoelen conform protocol en alleen indien strikt noodzakelijk geïndiceerd.

 • Katheter spoelen nooit met kraanwater.

 • Conclusie

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.