Δεξαμενή αποθήκευσης νερού

 • Είναι οι πόρτες κλειστές ?

 • Είναι καθαρά τα κανάλια απορροής?

 • Δεν παρατηρούνται πρόχειρες επισκευές, κατασκευές, αντικείμενα (π.χ. Ταινίες, σπάγγοι, σύρματα, κ.λπ.)?

 • Χρησιμοποιούνται τα απαραίτητα ΜΑΠ?

 • Είναι καθαρός ο εξοπλισμός ?

 • Δεν υπάρχουν εργαλεία/ αντικείμενα άσχετα με το χώρο.

 • Λειτουργούν και είναι στην θέση τους η σταθμοί μυοκτονίας ?

 • Είναι καθαρη η μονάδα χλωρίωσης ?

 • Είναι το δοχείο χλωρίου τοποθετημένο στο δοχείο περισυλλογής ?

 • Είναι καθαρό το δοχείο περισυλλογής ?

 • Είναι τα καπάκια των δεξαμενών σφραγισμένα?

 • Είναι η περίφραξη των δεξαμενών σε καλή κατάσταση?

 • Είναι ο χώρος γύρω από τις δεξαμενές καθαρός?

 • Δεν παρατηρούνται διαρροές.

Αποθήκη απορριμμάτων ειδικού χειρισμού

 • Είναι η πόρτα κλειστή και κλειδωμένη ?

 • Είναι καθαρο το δάπεδο?

 • Δεν υπάρχουν εργαλεία /αντικείμενα άσχετα με τον χώρο η εκτός θέσης.

 • Τα απορρίμματα ανακυκλώσιμα απομακρύνονται εγκαίρως από τους κάδους ? παρατηρείται υπερχείλιση ?

 • Ολα τα χημικά αποθηκεύονται σε δοχεία περισυλλογής ?

 • Δεν παρατηρούνται διαρροές.

 • Υπάρχουν κατάλληλες σημάνσεις στον χώρο?

 • Υπάρχουν spill control material σε επαρκή ποσότητα και καλή κατάσταση?

Χώρος διαλογής

 • Είναι καθαρά τα δάπεδα ?

 • Είναι καθαρά τα κανάλια απορροής ?

 • Η συμπεριφορά και η εμφάνιση των εργαζόμενων είναι σύμφωνη με τους κανόνες σωστής βιομηχανικής πρακτικής ? ( ενδυμασία καθαριότητα ,αποστασίας κοσμημάτων κ.λπ) ?

 • Χρησιμοποιούνται τα απαραίτητα ΜΑΠ ?

 • Γίνεται διαχωρισμός αποβλήτων / ανακυκλώσιμων ?

 • Δεν υπάρχουν εργαλεία/αντικείμενα άσχετα με τον χώρο.

 • Τηρείται το όριο ταχύτητας των κλαρκ?

 • Είναι τα λάστιχα / εύκαμπτοι σωλήνες τυλιγμένα?

Περίγυρος εργοστασίου

 • Είναι τα δάπεδα καθαρά?

 • Παρατηρούνται διαρροές λαδιών των κλαρκ ?

 • Υπάρχουν διαγραμμίσεις / πεζόδρομοι?

 • Οι κάδοι ανακύκλωσης είναι στην σωστή θέση?

 • Δεν παρατηρείται υπερχείλιση των κάδων.

 • Γίνεται σωστός διαχωρισμός αποβλήτων ?

 • Είναι ο χώρος διαλογής παλετών τακτοποιημένος,με σωστές σημάνσεις?

 • Είναι ο χώρος αποθήκευσης κενών τανκ τακτοποιημένος?

 • Είναι ο χώρος αποθήκευσης κενών φιαλών γυαλιού τακτοποιημένος ?

 • Είναι καθαρός και τακτοποιημένος ο χώρος επισκευής παλετών?

 • Δεν είναι τα αντικείμενα πλησίον η σε επαφή με τους εξωτερικούς τοίχους.

 • Είναι καθαρός ο χώρος φόρτωσης ?

 • Εχουν όλα τα σταθμευμένα φορτηγά τάκο?

 • Δεν υπάρχουν προϊόντα εκτεθειμένα στον ήλιο.

 • Είναι καθαρός ο χώρος φόρτισης μπαταριών ? υπάρχει η σωστη σήμανση ? τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας?

 • Είναι καθαρός ο χώρος άντλησης υγραερίου? είναι σωστη η σήμανση ? τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας?

 • Είναι σε καλή κατάσταση ο εξοπλισμός αντιπαρασιτικού ελέγχου ?

 • Είναι ελεύθερη η πρόσβαση στις πυροσβεστικές φωλιές ? είναι ο πυροσβεστικός εξοπλισμός σε καλη κατάσταση?

 • Είναι καθαρά τα κανάλια ομβρίων ?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.