Title Page

 • Document No.

 • Datum

 • Naam auditeur

 • Gebied/afdeling

SAFETY

 • Voldoet de werkomgeving aan de standaarden die aan de aard van de uitgevoerde werkzaamheden mag worden gesteld?<br>Verlichting (werkt alle verlichting), afzuiging rookgas, zonwering voldoende, verwarming, ventilatie, lawaai etc. <br> <br>

 • "Veiligheid gerelateerde zaken (van machines en hulpapparatuur en situaties) in het werkgebied is duidelijk aangegeven. <br><br>Alle afscherming is aanwezig (en correct geplaatst, vrij van beschadiging), is de markering voor gevaarlijke situaties duidelijk." <br> <br>

 • "Het werkgebied laat een snelle en gemakkelijke evacuatie in een noodgeval toe<br><br>Looppaden en uitgangen zijn vrij van obstakels, vluchtroutes zijn overal in het werkgebied goed zichtbaar en gemarkeerd (ontruimings plattegrond aanwezig en actueel?)." <br> <br>

 • "Alle werkcellen/machines binnen het werkgebieden waar specifieke PBM's gedragen moeten worden zijn duidelijk gemarkeerd. <br><br>Duidelijke en eenduidige markering aangebracht. (b.v. extra beschermende lasschort, laskap, handschoenen etc)." <br> <br>

 • Zijn noodknoppen en veiligheidschakelaars binnen het werkgebied goed zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar in een noodgeval? <br> <br>

 • Zijn brandblusmiddelen en Nooduitgangen zijn prominent zichtbaar, locaties zijn geïdentificeerd en vrij van obstakels. <br> <br>

 • "Is er potentieel struikel/val gevaar (materiaal/goederen) aanwezig in het werkgebied.<br><br>Struikelgevaar: Losse kabels/verlengsnoeren, rondslingerende items, Valgevaar: gladde/smerige vloeren zware massa's op hoogte (b.v. materiaal in stellingen) etc." <br> <br>

SORTEREN

 • "Alleen de onderdelen/middelen* die nodig zijn om het huidige product(en)/handelingen te maken/uit te voeren zijn aanwezig in het werkgebied.<br><br>*Productie/TC/TD: Geen onderdelen van het volgende/vorige product, oude trekproeven, verpakkingsmateriaal etc. Kantoor: oude documenten, ongeorganiseerde kasten etc. " <br> <br>

 • "Alleen de hulpmiddelen die nodig zijn om het huidige product(en) te maken zijn aanwezig in het werkgebied<br><br>Geen overbodige gereedschappen, mallen, meetgereedschap, mandjes, bakken, defecte stoelen, opbergkastjes emmers afvalbakken etc." <br> <br>

 • "Alleen de benodigde apparatuur is aanwezig in het werkgebied. <br><br>Ongebruikte of defecte machines, transportmateriaal, tilmateriaal, oude computers etc. " <br> <br>

 • "Alleen de benodigde documentatie is aanwezig in het werkgebied.<br><br>Verouderde of onnodige (werk)instructies, tekeningen, memo's, aankondigingen, kalenders, KPI overzichten etc. zijn verwijderd" <br> <br>

 • "Zijn alle locaties voor (hulp)middelen* etc. zijn duidelijk gedefinieerd door gemarkeerde gebieden. *(productie: (lege) gaasboxen, draadmanden, bakken, materialen, TC/TD: lopende projecten bakken, grote onderdelen, kantoor: bakjes in/uitgaande post).<br><br>Belijning compleet - alles heeft een eigen plek (identificatie boven de opslagplaatsen,etc)." <br> <br>

SCHIKKEN

 • "Staan de (hulp)middelen* op de gemarkeerde locaties? *(productie: (lege) gaasboxen, draadmanden, bakken, materialen, TC/TD lopende projecten bakken, grote onderdelen, kantoor bakjes in/uitgaande post).<br><br>Binnen de belijning. " <br> <br>

 • "belijning binnen het werkgebied zijn duidelijk onderscheidend. <br><br>Belijning van looppaden compleet en onderscheidend vlgs. de Bekaert norm" <br> <br>

 • "Alle gereedschappen en hulpmiddelen in het werkgebied worden opgeborgen op een geïdentificieerde plek in bereik van de operator. <br><br>Gereedschappen en mallen op schaduwborden bij de machine of in kasten/schappen, voetenbankjes, tafeltjes ect. opgeborgen op de bestemde locatie. " <br> <br>

 • "Alle apparatuur in het werkgebied is duidelijk geïdentificeerd en geplaatst op een correcte, geïdentificeerde locatie. 1e lijns onderhoudspunten zijn duidelijk gemarkeerd.<br><br>Alle machines, tilhulpen, installaties hebben een zichtbaar nummer, onderhoudspunten zijn aangegeven in een standaard of op de machine. " <br> <br>

 • "Alle documentatie binnen het werkgebied is duidelijk voorzien van een identificatie en heeft een duidelijk zichtbare en eigen locatie, niet in het directe werkgebied, duidelijk voor de operators.<br><br>Documentatie op dashboards, werkinstructies, werk tekeningen, order bonnen etc." <br> <br>

 • "Zijn de werkplekken* ergonomisch ingericht. *(Productie/Magazijn/TC/TD: gereedschappen/machines op juiste hoogte, tilhulpen aanwezig waar nodig. Kantoor: stoelen, beeldschermen, tafels goed op hoogte instelbaar.<br><br>instelbare werkhoogtes, mensen hoeven niet verder te draaien dan 90 graden L en R hoog reiken en/of diep bukken. " <br> <br>

SCHOONMAKEN

 • "Zijn de (hulp)middelen schoon onbeschadigd en netjes gestapeld *(productie: (lege) gaasboxen, draadmanden, bakken, materialen, TC lopende projecten bakken, grote onderdelen, kantoor bakjes in/uitgaande post).<br><br>Schoon en netjes gestapeld. " <br> <br>

 • "Zijn (hulp)gereedschappen schoon, niet overmatig beschadigd en waar mogelijk zijn gereedschappen opgeborgen op een manier waarbij ze schoon blijven, en er geen risico op beschadiging is*.<br><br>*Gereedschapborden bij de machines is een correcte manier van opslag" <br> <br>

 • "Documentatie binnen het werkgebied is niet gescheurd, wordt schoongehouden en beschermd tegen vervuiling<br><br>Documentatie op dashboards, werkinstructies, Orderbonnen, werktekeningen etc." <br> <br>

 • "Werkoppervlakken, binnen het werkgebied machines, werkbladen, bureaus etc. zijn schoon en vrij van beschadigingen<br><br>Ook electrische schakelkasten (aan de muur)" <br> <br>

 • "Vloeren binnen het werkgebied zijn schoon en vrij van grove beschadiging*, afvoeren (indien van toepassing) zijn juist gesitueerd en niet verstopt<br><br>*Grove beschadiging wanneer er struikel of haakgevaar voor mens of transportmiddel bestaat<br>Geen vuil, afval, olie, onderdelen, lege emballage, verpakking materiaal etc." <br> <br>

 • "Muren, wanden, hekwerk etc. binnen het werkgebied zijn schoon en vrij van beschadigingen<br><br>Geen vlekken, versmering, resten van plakband, afgebladderde verf etc." <br> <br>

 • Alle schoonmaak middelen en specifieke PBM's binnen het werkgebied zijn netjes opgeborgen, schoon en wanneer nodig direct beschikbaar. <br> <br>

 • "Wordt (Productie) afval* *(Productie/TC/Magazijn: slijpsel, knipsel, lasspetters, knipafval, stof, verpakkingsmateriaal, Kantoor: papier/afvalbakken) in de werkplek consistent en regelmatig opgeruimd.<br><br>Afvalbakken zijn niet overmatig vol, staan op geïdentificeerde plaatsen op korte afstand van de werkplek, na iedere order wordt de werkplek schoongemaakt " <br> <br>

STANDAARDISEREN

 • "Is er een standaard waar gereedschappen en hulpmiddelen, binnen het werkgebied netjes kunnen worden opgeborgen?<br><br>B.v. gereedschapsborden, vaste locatie voor hulpgereedschap en/of andere hulpmiddelen. " <br> <br>

 • "Is er een standaard voor documentatie binnen het werkgebied? <br><br>is de documentatie voorzien van document nummer, benaming en revisie nummer, handtekening? Worden de documenten op een gestuctureerde manier opgeborgen." <br> <br>

 • "Kan ieder bevoegd persoon materiaal of documentatie snel vinden? <br><br>Binnen 30 sec?" <br> <br>

 • "Is er een staandaard voor de schoonmaak aanwezig? <br><br>Is er duidelijk omschreven wat (b.v. kasten, ramen, machines e.z.) hoe en hoe vaak binnen het werkgebied schoongemaakt moet worden, tevens staan de criteria duidelijk beschreven. " <br> <br>

 • "Preventieve maatregelen zijn geïmplementeerd om te garanderen dat de werkcellen voldoen aan de 5S richtlijnen <br><br>Bijv. automatische afzuig en opvangsystemen voor productieafval inrichting zodanig dat er gemakkelijk schoongehouden kan worden" <br> <br>

STANDHOUDEN

 • Verbeterpunten van de vorige audit zijn afgerond. <br> <br>

 • "zijn de (Productie) borden volledig en actueel?<br><br><br>Weeklijsten, achterstandslijsten, daglijsten, actielijsten e.d. actueel ingevuld. " <br> <br>

 • "Werkt het gehele team actief mee aan 5S, is het een momentopname of structureel?<br><br>Hoe ziet de afdeling er door de week uit? Is het vergelijkbaar als tijdens de audit? Zijn er 5S initiatieven zichtbaar?" <br> <br>

 • "Tijd en middelen worden beschikbaar gesteld voor 5S activiteiten <br><br>Planning voor vaste dagelijkse / wekelijkse schoonmaak zichtbaar, 5S team leider etc. " <br> <br>

 • "Een afgetekend schoonmaak schema is duidelijk aanwezig en zichtbaar met daarop frequentie en verantwoordelijke persoon.<br><br>Alle operators, teamleiders etc. hebben een toegewezen 5S activiteit die minimaal éénmaal per week uitgevoerd moet worden. Zijn kantoren opgenomen in een schoonmaak routine?" <br> <br>

 • Het resultaat van de vorige 5S audit incl. verbeterpunten is gepubliceerd op de afdeling, zichtbaar voor het hele team. <br> <br>

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.