Information

 • Site conducted

 • Företag

 • Org.Nr

 • Adress
 • Antal anställda

 • Antal medlemmar

 • Värvade förtroendevalda

 • Kontaktombud/Skyddsombud

 • Avtal

 • Utförd den:

 • Regionalt Skyddsombud:

 • Plats:

Checklista GS Facket

 • 1: Kontrollerat och bra.
  2: Uppföljning krävs.
  3: Åtgärd krävs.
  4: Arbete stoppas.

 • Systematisk med Arbetsmiljö enligt Sam.

 • Arbetsmiljöavtal- och arbetstidslagen

 • AFS föreskrifter, allmänt grundpaket

 • Introduktion arbetsmiljöfrågor

 • Arbetsmiljöutbildningar

 • Övertidsjournal

 • Företagshälsovård

 • A) Erbjuds de anställda FHV?

 • B) Ingår arbete med förebyggande arbetsmiljö i FHV-avtalet?

 • C) Är FHV-avtalet upphandlat i samverkan med facklig företrädare?

 • Rutiner rehabilitering / arbetsanpassning

 • Rutiner för krishantering

 • Olycksfall o. tillbudsrapportering

 • Rutiner arbetsskadeanmälan

 • Ergonomi, arbetsställning, arbetsväxling

 • Bildskärmsarbete

 • Minderåriga

 • Ensamarbete

 • Personalutrymmen / lokalvård

 • Torkutrymme / klädskåp?

 • Värma / kyla mat?

 • Är bår på plats i kojan och uppmärkt?

 • Arbetslokaler (även städrutiner)

 • Ventilation och klimat

 • Belysning

 • Bullerexponering

 • Första hjälpen utrustning

 • Nödutgångar / utrymmningsvägar

 • Brandsläckare och brandövningar

 • Skyltar och signaler

 • Kemiska ämnen / Säkerhetsdatablad

 • Ställage

 • Truckar / Laddningsplatser

 • Tryckkärl

 • Maskiner

 • Elektrisk utrustning

 • Drag och lyftanordningar

 • Vibrationsexponering

 • Biologiska hälsorisker

 • Medicinska kontroller, natt o. härdplast

 • Personlig skyddsutrustning

 • Anpassad och godkänd

 • Byts ut vid slitage

 • Arbetsmiljön utomhus

 • Företaget har följande arbetsmiljöbrister att åtgärda!

 • Företagets representant

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.