Bouwplaatsinspectie

Datum en tijd.
Select date
Algemeen

Diepwand paneel nr.

Gebruikte tekeningen:

Inmeting geleidewand voor afhangen wapening

Wat is de gemeten hoogte van bovenkant geleide wand?

Wat is het verschil ten opzichten van de theoretische hoogte van de geleidewand?

Wordt er extra vulling onder de ophang oren van de korf gestopt? Zo ja hoeveel cm?

Conclusie

Wapeningskorf goed voor gebruik?

handtekening uitvoerder
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.