Audit

Algemeen

Onderdeel ( benaming aangeven van het onderdeel, benaming gebruiken die op de tekening staat)

Gebruikte tekeningen:

Afwijkingen, indien van toepassing nummers afwijkingen noteren

Afwerk/reparatie gegevens

Afwerk- of reparatie datum

Type reparatiemortel

Reparatie methode

Soort afwerking (bv. schuren, vlinderen, etc.)

Bijzonderheden

Algemene indruk

Visuele indruk

Afwerking algemeen

Maatvoering

Schades / Afwijkingen

vrij van vuil en betonresten?

Is er scheurvorming en zo ja in welke mate?

Is er - indien nodig - voldoende vlak afgewerkt?

Geen stortnaden etc.?

Geen ruwe of uitgewassen beton oppervlakken?

Conclusie

Gerepareerde onderdelen zijn conform eisen verwerkt

Vrijgave betononderdelen door uitvoerder
Externe (onafhankelijke) controle noodzakelijk?
Vrijgave gestorte en afgewerkte onderdelen

Goedkeuring vrijgave door hoofduitvoerder

Akkoord installateur SPIE (indien van toepassing)
Akkoord prefab installateur HOLCON
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.