Informatie

 • Titel

 • Opdrachtgever

 • Toezichthouder

 • Uitgevoerd op

 • Soort bedrijf?

 • Bedrijfsnaam

 • Naam ondernemer

 • Locatie

Inrichtingseisen

Lokaliteit 1

 • Omschrijving van de lokaliteit?

 • Wat is de hoogte van de lokaliteit in meters (vanaf de vloer gemeten)?

 • Aan elkaar grenzende ruimten worden als een lokaliteit beschouwd, indien zij, hetzij verbonden zijn door een permanente wandopening met een hoogte van ten minste 2.20 m van de vloer af gemeten en een breedte van ten minste tweederde van de scheidingswand met een minimum van 2.40 m, hetzij slechts gescheiden door een afscheiding van geringere hoogte dan 1.25 m van de vloer af gemeten.

 • Hoe groot is de vloeroppervlakte van de lokaliteit in m2?

 • Is de lokaliteit voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande, goed werkende mechanische ventilatieinrichting met een luchtverversingscapaciteit van ten minste - oppervlakte x 13.65 m3 /h?

 • Is er een voorziening voor electriciteit aanwezig zodat op veilige wijze over energie kan worden beschikt?

 • Is er een voorziening aanwezig voor consumptie geschikt drinkwater?

 • Zijn er bij de publiekstoegang leeftijdsgrenzen aangebracht?

 • Is er een telefoon voor het publiek aanwezig?

 • Zijn er in of in de onmiddellijke nabijheid twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig?

 • Is elke toiletgelegenheid behoorlijk afsluitbaar?

 • Heeft elke toiletgelegenheid een of meer voorzieningen om met stromend drinkwater de handen te wassen?

 • Zijn de toiletpotten en urinoirs voorzien van een waterspoeling?

 • Zijn de toiletruimten rechtstreeks toegankelijk vanuit de horecagelegenheid (portaal)?

Inrichtingseisen

 • Lokaliteit 2?

 • Tik om informatie in te voeren

Lokaliteit 2

 • Omschrijving van de lokaliteit?

 • Aan elkaar grenzende ruimten worden als een lokaliteit beschouwd, indien zij, hetzij verbonden zijn door een permanente wandopening met een hoogte van ten minste 2.20 m van de vloer af gemeten en een breedte van ten minste tweederde van de scheidingswand met een minimum van 2.40 m, hetzij slechts gescheiden door een afscheiding van geringere hoogte dan 1.25 m van de vloer af gemeten.

 • Hoe groot is de vloeroppervlakte van de lokaliteit in m2?

 • Wat is de hoogte van de lokaliteit in meters (vanaf de vloer gemeten)?

 • Is de lokaliteit voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande, goed werkende mechanische ventilatieinrichting met een luchtverversingscapaciteit van ten minste - oppervlakte x 13.65 m3 /s?

 • Is er een voorziening voor electriciteit aanwezig zodat op veilige wijze over energie kan worden beschikt?

 • Is er een voorziening aanwezig voor consumptie geschikt drinkwater?

 • Is er een telefoon voor het publiek aanwezig?

 • Zijn er in of in de onmiddellijke nabijheid twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig?

 • Zijn de toiletpotten en urinoirs voorzien van een waterspoeling?

 • Heeft elke toiletgelegenheid een of meer voorzieningen om met stromend drinkwater de handen te wassen?

 • Is elke toiletgelegenheid behoorlijk afsluitbaar?

 • Zijn de toiletruimten rechtstreeks toegankelijk vanuit de horecagelegenheid (portaal)?

 • Zijn er bij de publiekstoegang leeftijdsgrenzen aangebracht?

Inrichtingseisen

 • Lokaliteit 3?

 • Tik om informatie in te voeren

Lokaliteit 3

 • Omschrijving van de lokaliteit?

 • Aan elkaar grenzende ruimten worden als een lokaliteit beschouwd, indien zij, hetzij verbonden zijn door een permanente wandopening met een hoogte van ten minste 2.20 m van de vloer af gemeten en een breedte van ten minste tweederde van de scheidingswand met een minimum van 2.40 m, hetzij slechts gescheiden door een afscheiding van geringere hoogte dan 1.25 m van de vloer af gemeten.

 • Hoe groot is dr vloeroppervlakte van de lokaliteit in m2?

 • Wat is de hoogte van de lokaliteit in meters (vanaf de grond gemeten)?

 • Is de lokaliteit voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande, goed werkende mechanische ventilatieinrichting met een luchtverversingscapaciteit van ten minste - oppervlakte x 13.65 m3 /s?

 • Is er een voorziening voor electriciteit aanwezig zodat op veilige wijze over energie kan worden beschikt?

 • Is er een voorziening aanwezig voor consumptie geschikt drinkwater?

 • Is er een telefoon voor het publiek aanwezig?

 • Zijn er in of in de onmiddellijke nabijheid twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig?

 • Is elke toiletgelegenheid behoorlijk afsluitbaar?

 • Zijn de toiletpotten en urinoirs voorzien van een waterspoeling?

 • Heeft elke toiletgelegenheid een of meer voorzieningen om met stromend drinkwater de handen te wassen?

 • Zijn de toiletruimten rechtstreeks toegankelijk vanuit de horecagelegenheid (portaal)?

 • Zijn er bij de publieksingang ook leeftijdsgrenzen aangebracht?

Inrichtingseisen

 • Lokaliteit 4?

 • Tik om informatie in te voeren

Lokaliteit 4

 • Omschrijving van de lokaliteit?

 • Aan elkaar grenzende ruimten worden als een lokaliteit beschouwd, indien zij, hetzij verbonden zijn door een permanente wandopening met een hoogte van ten minste 2.20 m van de vloer af gemeten en een breedte van ten minste tweederde van de scheidingswand met een minimum van 2.40 m, hetzij slechts gescheiden door een afscheiding van geringere hoogte dan 1.25 m van de vloer af gemeten.

 • Hoe groot is de vloeroppervlakte van de lokaliteit in m2?

 • Wat is de hoogte van de lokaliteit in meters (vanaf de grond gemeten)?

 • Is de lokaliteit voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande, goed werkende mechanische ventilatieinrichting met een luchtverversingscapaciteit van ten minste - oppervlakte x 13.65 m3 /s?

 • Is er een voorziening voor electriciteit aanwezig zodat op veilige wijze over energie kan worden beschikt?

 • Is er een voorziening aanwezig voor consumptie geschikt drinkwater?

 • Is er een telefoon voor het publiek aanwezig?

 • Zijn er in of in de onmiddellijke nabijheid twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig?

 • Heeft elke toiletgelegenheid een of meer voorzieningen om met stromend drinkwater de handen te wassen?

 • Is elke toiletgelegenheid behoorlijk afsluitbaar?

 • Zijn de toiletruimten rechtstreeks toegankelijk vanuit de horecagelegenheid (portaal)?

 • Zijn de toiletpotten en urinoirs voorzien van een waterspoeling?

 • Zijn er bij de publiekstoegang ook leeftijdsgrenzen aangebracht?

Afsluiting

Afsluiting

 • Voldoet de inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend aan het besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet?

 • Tik om informatie in te voeren
 • Wat of welk(e) onderdeel/onderdelen voldoet/voldoen niet aan de eisen:

 • Opmerking(en):

 • Toezichthouder

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.