Algemeen

 • Gemiddeld aantal mensen (leerlingen+personeel):

EHBO-procedure

 • Zijn de instructies/procedures voor EHBO aanwezig?

 • Voldoen deze?

 • Zijn de noodnummers zichtbaar opgehangen?

 • Zin de noodnummers gekend?

 • Weet iedereen wie ze moeten bellen bij een ongeval (bijv. ook de poetsploeg of mensen tijdens de vakanties)?

Hulpverleners

Hulpverleners

 • Verzorgt u wonden?

 • Hebt u een EHBO-vervanger wanneer u niet aanwezig bent?

 • Hebt u nood aan een EHBO herhalingsles?

 • Vindt u dat u voldoende kennis hebt voor de basisverzorging? (wonden, kneuzing, ...)

 • Vindt u dat u voldoende kennis hebt voor reanimatie, amputaties, ...

 • Wie verzorgt de gekwetste personen?

 • Wat als deze persoon niet aanwezig is?

 • Is die persoon vlot te bereiken?

 • Vindt u dit een goede oplossing?

 • Hulpverleners

 • Hulpverlener
 • Namen hulpverleners:

 • Hebt u een opleiding gehad als hulpverlener?

 • In welk jaar was de laatste herhalingsles EHBO?

 • Vindt u dat er voldoende gediplomeerde hulpverleners zijn?

EHBO-verzorging

 • Kan de hulpverlener beginnen met de verzorging van een EHBO-letstel binnen een paar minuten na de melding?

 • Wanneer u een wondverzorging moet uitvoeren, draagt u dan handschoenen?

 • Bij een wondverzorging, checkt u of de Hulpverlener of de persoon ingeënt is tegen de klem?

 • Bent u gevaccineerd tegen hepatitis B?

EHBO-lokaal

 • Gebruikt u het EHBO-lokaal?

 • Waarom niet?

 • Zijn er pictogrammen die aanduiden waar het EHBO-lokaal zich bevindt?

 • Vindt u de uitrusting van het EHBO-lokaal goed? (op vlak van orde, inrichting, netheid,…)

 • Tips?

 • Neem een foto van het EHBO-lokaal

 • Locatie van het EHBO-lokaal

EHBO-koffer

 • Hebben jullie een EHBO-koffer voor jullie school?

 • Zouden jullie dit handig vinden?

 • Antwoord voor elke EHBO-koffer

 • Koffer
 • Locatie (lokaal + vindplaats)

 • Neem een foto van de koffer

 • Locatie van de koffer:

 • Zijn er pictogrammen die aanduiden waar de EHBO - koffer zich bevindt?

 • Is de koffer of kast regelmatig aangevuld?

 • undefined

 • Hebt u al het nodige materiaal in de EHBO - koffer?

 • Welk materiaal zou je nog willen?

 • Is er soms materiaal in de EHBO-koffer dat nooit gebruikt wordt?

 • Wat?

 • Vindt u dat u al het nodige materiaal vlot kan terugvinden in de EHBO-koffer of EHBO-kast?

Medicatie

 • Hebben jullie medicatie op school?

 • Wordt die medicatie bewaard achter slot en grendel?

 • Dient u medicatie toe?

 • Indien u medicatie hebt toegediend aan een werknemer of leerling en deze vraagt in de loop van zijn dag een tweede dosis, geeft u die dan?

 • Wordt er gevraagd naar de reden van pijn? (want het kan bv door een val op hoofd zijn dat de persoon hoofdpijn heeft)

 • Gebeurt dit steeds met schriftelijke toestemming van de ouders en in opdracht van een geneesheer?

 • Zijn er duidelijke afspraken rond het toedienen van medicatie?

 • Is er een duidelijke locatie voor het nemen van medicatie?

 • Ziet u erop toe dat de medicatie effectief ingenomen wordt?

Transport

 • Gebeurt het dat er iemand moet vervoerd worden naar de spoedafdeling of huisarts?

 • Wie vervoert deze persoon?

 • Vinden jullie het gemakkelijk in te schatten of een ambulance nodig is of dat jullie het slachtoffer zelf kunnen vervoeren?

 • Ben je, bij twijfel, meer geneigd om iemand zelf te vervoeren?

Chemische producten

 • Werken jullie met chemische producten op de school?

 • Heb je hier al om gevraagd?

 • Welke stappen zul je ondernemen om dit te verbeteren?

 • Weet u bij elk product wat u bv moet doen in geval van contact met de ogen?

 • Weet u waar u de MSDS-fiches kan vinden?

Werkplaatsen en lokalen

 • Zijn er machines of arbeidsmiddelen die inklemming van vingers, ledematen, lichaam kunnen
  veroorzaken?

 • Heb je tips over heo dit voorkomen zou kunnen worden?

 • Is er een kans om getroffen te worden door bewegende voorwerpen? Bv rolbrug?

 • Heb je tips over heo dit voorkomen zou kunnen worden?

 • Is er een kans op contact met elektriciteit? (elektrocutie)

 • Heb je tips over heo dit voorkomen zou kunnen worden?

 • Is er gevaar om uit te glijden, te vallen of te vallen van hoogte?

 • undefined

 • Moeten er lasten getild worden op de werkvloer?

 • Heb je tips over heo dit voorkomen zou kunnen worden?

 • Zijn er scherpe kanten- en hoeken of kans op splinters op de werkpost?

 • Heb je tips over heo dit voorkomen zou kunnen worden?

 • Kan men op de werkpost een brandwonde oplopen?

 • Heb je tips over heo dit voorkomen zou kunnen worden?

 • Kan iemand een hitteslag, zonneslag of hypothermie oplopen tijdens het uitvoeren van
  zijn werk?

 • Heb je tips over heo dit voorkomen zou kunnen worden?

Werknemers en leerlingen (voor zover gekend)

 • Zijn er mensen in uw school met hartproblemen?

 • Hoeveel zijn er?

 • Zijn er mensen met epilepsie?

 • Hoeveel zijn er?

 • Zijn er mensen met suikerziekte?

 • Hoeveel zijn er?

 • Hebt u weet van mensen met problemen van allergie?

 • Hoeveel zijn er?

 • Hoeveel zijn er?

Soorten letsels die kunnen voorkomen in uw school

 • Schaafwonde

 • Frequentie:

 • Vaak voorkomend lichaamsdeel (meerdere antwoorden mogelijk):

 • undefined

 • Snijwonde (die niet gehecht moet worden)

 • Frequentie:

 • Vaak voorkomend lichaamsdeel (meerdere antwoorden mogelijk):

 • Welke?

 • Snijwonde (die gehecht moet worden)

 • Frequentie:

 • Vaak voorkomend lichaamsdeel (meerdere antwoorden mogelijk):

 • Welke?

 • Insectenbeet

 • Frequentie:

 • Vaak voorkomend lichaamsdeel (meerdere antwoorden mogelijk):

 • Welke?

 • undefined

 • Frequentie:

 • Vaak voorkomend lichaamsdeel (meerdere antwoorden mogelijk):

 • Welke?

 • Brandwonde 2e graad

 • Frequentie:

 • Vaak voorkomend lichaamsdeel (meerdere antwoorden mogelijk):

 • Welke?

 • Brandwonde 3e graad

 • Frequentie:

 • Vaak voorkomend lichaamsdeel (meerdere antwoorden mogelijk):

 • Welke?

 • Verstuiking

 • Frequentie:

 • Vaak voorkomend lichaamsdeel (meerdere antwoorden mogelijk):

 • Welke?

 • Kneuzing

 • Frequentie:

 • Vaak voorkomend lichaamsdeel (meerdere antwoorden mogelijk):

 • Welke?

 • Spier-of peesletsel

 • Frequentie:

 • Vaak voorkomend lichaamsdeel (meerdere antwoorden mogelijk):

 • Welke?

 • Gesloten beenbreuk

 • Frequentie:

 • Vaak voorkomend lichaamsdeel (meerdere antwoorden mogelijk):

 • Welke?

 • Open beenbreuk

 • Frequentie:

 • Vaak voorkomend lichaamsdeel (meerdere antwoorden mogelijk):

 • Welke?

 • Ontwrichting

 • Frequentie:

 • Vaak voorkomend lichaamsdeel (meerdere antwoorden mogelijk):

 • undefined

 • Oogletsel door voorwerp

 • Frequentie:

 • Flauwte door warmte

 • Frequentie:

 • Flauwte door suikertekort

 • Frequentie:

 • Epileptische aanval

 • Frequentie:

 • Ademhalingsproblemen

 • Frequentie:

 • Hartproblemen

 • Frequentie:

 • Andere...

 • Welke?

 • Letsel
 • Soort letsel

 • Frequentie:

Algemene opmerkingen

 • Opmerkingen, suggesties?

 • Opmerking of suggestie
 • Add media

 • Add drawing

 • ...

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.