Audit

Techniek:

Voorbereiding

Schriftelijke voorbereiding

Informatie opgezocht in het zorgdossier.

Handen worden gewassen.

Handen zijn vrij van juwelen, nagellak,... .

Haren zijn bij elkaar.

Benodigd materiaal wordt klaar genomen.

Voorbereiding kamer: ramen toe, beletlichtje aan!

Voorbereiding kamer: bed op juiste hoogte!

Informeren van de zorgvrager.

Bijkomende info:

Uitvoering techniek

Techniek wordt correct toegepast.

Techniek wordt ergonomisch volbracht.

Techniek wordt volbracht met oog voor de nodige veiligheid van de zorgvrager.

Techniek wordt volbracht met oog voor comfort van de zorgvrager.

Er word gelet op de nodige communicatie.

Techniek word zelfzeker gedaan.

Bijkomende info

Nazorgen

De zorgvrager wordt veilig en comfortabel achter gelaten.

Het materiaal wordt gereinigd/ontsmet/ weggeborgen.

De handen worden gewassen.

Rapportage

Bijkomende info:

Extra techniek kraamzorg of EHBO!
Kraamzorg

Techniek:

Voorbereiding: zorgkundige

Voorbereiding: materiaal

Voorbereiding: ruimte

Uitvoering meten of wegen

Correcte uitvoering techniek!

Nazorgen!

Bijkomende info:

E.H.B.O.

stap 1

stap 2: bewustzijn controleren

stap 2: ademhalingswegen vrij maken

stap 2: ademhaling controleren

stap 2: beademen

stap 2: hartslag controleren

stap 2: hartmassage

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Bijkomende info:

Kennisvragen

Bijkomende info:

Ferret Katrin
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.