Audit

Competenties m.b.t. verwerven en verwerken van informatie

Ik raadpleeg betrouwbare informatie.

Ik kan kritisch omgaan met informatie en bronnen.

Ik kan belangrijke / relevante informatie selecteren.

Ik kan geziene leerstof in mijn GIP verwerken.

Ik verwerk de verworven informatie persoonlijk.

Ik breng de informatie die ik krijg samen in één geordend geheel.

Ik kan goed werken met tekstverwerkingsprogramma's.

Competenties m.b.t. rapporteren

Ik kan een vlotte tekst schrijven.

Ik kan een doorlopende tekst in aparte alinea's indelen.

Ik werk elk deel van mijn GIP gedetailleerd uit.

Ik zorg voor een overzichtelijke lay-out.

Ik verbeter mijn schriftelijk werk op basis van de gekregen feedback.

Ik lever mijn werk op tijd in bij elke betrokken leerkracht.

Ik begrijp en kan uitleggen wat er in mijn voorbereiding / GIP staat.

Ik bewaak inhoudelijke diepgang.

Ik maak een volledig, inhoudelijk juist en gestructureerd verslag met oog voor correcte zins- en tekststructuur en dat voldoet aan de gestelde eisen voor het specifieke doel.

Ik bewaak het correcte taalregister in mijn schriftelijke taken.

Ik schrijf de juiste lidwoorden en schrijf hoofdletters waar nodig.

Ik lees mijn verslagen na, verbeter spelling en zinsbouw.

Audit deel 2

Competenties m.b.t. werken in het labo

Ik zoek veiligheidszinnen op (R en S - H en P).

Ik hou rekening met de veiligheidszinnen en werk veilig.

Ik werk aandachtig en geconcentreerd aan mijn proef.

Ik werk nauwkeurig.

Ik heb inzicht in de proef.

Ik kan werken onder stress en tijdsdruk.

Ik kan mijn planning volgen en bijsturen waar nodig.

Ik kan probleemoplossend denken.

Ik heb een degelijke algemene kennis.

Ik werk zelfstandig aan de proef.

Ik maak afspraken met mijn medeleerlingen in verband met het gedeeld gebruik van materiaal en apparaten.

Audit deel 3

Competenties m.b.t. presenteren

Ik gebruik juiste lidwoorden.

Ik praat Algemeen Nederlands.

Ik gebruik een correcte zinsbouw.

Ik heb een correcte uitspraak.

Ik bewaak een gepast tempo en stemvolume en voldoende intonatie.

Ik articuleer voldoende.

Ik kan een goed opgebouwde presentatie geven, waarin ik onderwerp en besluit voldoende verduidelijk.

Ik presenteer op een doorleefde manier en geef blijk van inzicht.

Competenties m.b.t. verdedigen

Ik kan inhoudelijke vragen vlot en volledig beantwoorden.

Ik durf mijn kennis, ideeën en meningen verwoorden.

Ik kan mijn inzichten verdedigen met argumenten en doe dit gepast.

Eindevaluatie

Verantwoording - eindevaluatie
De competenties met betrekking tot onderstaande groep(en) werden onvoldoende bereikt:

Verantwoording evaluatie:

Betrokken leerkrachten:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.