Algemene Informatie

 • Inspectiedatum en tijd:

 • Naam object:

 • Adres object:
 • Eigenaar(s) / Beheerder(s):

 • Gesproken met en hoedanigheid:

 • Kenmerk:

 • Rapporteur(s)

GEBRUIK

 • De inrichting is conform melding. Denk hierbij aan de functie en persoonsbezetting.

 • Artikel 1.19 lid 6, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk1/paragraaf15/Artikel119/

 • Artikel 1.19 lid 6, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk1/paragraaf15/Artikel119/

 • De aankledingen en versieringen zijn moeilijk brandbaar en dit is aantoonbaar.

 • Artikel 7.4 lid 1 en 3, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling71/Artikel74/

 • Artikel 7.4 lid 1 en 3, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling71/Artikel74/

 • In de stookruimte >130 kW bevinden zich geen brandbare goederen.

 • Artikel 7.8, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling71/Artikel78/

 • Artikel 7.8, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling71/Artikel78/

VOORZIENININGEN M.B.T. VLUCHTEN

 • De vluchtroutes zijn onbelemmerd en vrij van obstakels.

 • Artikel 7.16 onder b, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel716/

 • Artikel 7.16 onder b, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel716/

 • Er zijn vluchtrouteaanduidingen aanwezig, welke voldoen aan de zichtbaarheidseisen en worden onderhouden.

 • Artikel 6.24 en 1.16, Bouwbesluit 2012 (frequentie niet wettelijk)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel624/

 • Artikel 6.24 en 1.16, Bouwbesluit 2012 (frequentie niet wettelijk)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel624/

 • Er zijn noodverlichtingen aanwezig, welke voldoen aan de eisen en worden onderhouden.

 • Artikel 6.3 en 1.16, Bouwbesluit 2012 (frequentie niet wettelijk)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling61/Artikel63/

 • Artikel 6.3 en 1.16, Bouwbesluit 2012 (frequentie niet wettelijk)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling61/Artikel63/

 • Deuren op een vluchtroute zijn zonder voorwerp te openen.

 • Artikel 7.12 lid 1, Bouwbesluit 2012 (bij aanwezigheid van personen)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel712/

 • Artikel 6.25 lid 6 onder b, Bouwbesluit 2012 (panieksluiting, 100 personen)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel625/

 • Artikel 7.12 lid 1, Bouwbesluit 2012 (bij aanwezigheid van personen)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel712/

 • Artikel 6.25 lid 6 onder b, Bouwbesluit 2012 (panieksluiting, 100 personen)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel625/

 • Deuren op de vluchtroute zijn zelfsluitend.

 • Artikel 6.26 lid1, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel626/

 • Artikel 7.3, Bouwbesluit 2012 (kleefmagneet)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling71/Artikel73/

 • Artikel 6.26 lid1, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel626/

 • Artikel 7.3, Bouwbesluit 2012 (kleefmagneet)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling71/Artikel73/

 • Deuren op een vluchtroute draaien met de vluchtroute mee.

 • Artikel 6.25 lid 1, Bouwbesluit 2012 (toegang tot trappenhuis)
  Artikel 6.25 lid 3, Bouwbesluit 2012 (nieuw vanaf 37 personen en bestaand vanaf 60 personen)

 • Artikel 6.25 lid 1, Bouwbesluit 2012 (toegang tot trappenhuis)
  Artikel 6.25 lid 3, Bouwbesluit 2012 (nieuw vanaf 37 personen en bestaand vanaf 60 personen)

  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel625/

 • Deuren op een vluchtroute zijn geen schuifdeuren.

 • Artikel 6.25 lid 4, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel625/

 • Artikel 6.25 lid 4, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel625/

 • Een automatische deur op een vluchtroute belemmerd het vluchten niet.

 • Artikel 6.25 lid 8, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel625/

 • Artikel 6.25 lid 8, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel625/

 • Nooduitgangen zijn aan de buitenzijde vermeld met het opschrift: NOODDEUR VRIJHOUDEN of NOODUITGANG.

 • Artikel 6.25 lid 10, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel625/

 • Artikel 6.25 lid 10, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel625/

VOORZIENINGEN M.B.T. INSTALLATIES

 • Melding van brand, vluchtmogelijkheden en het redden van organismen worden niet belemmerd.

 • Artikel 7.16, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel716/

 • Artikel 7.16, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel716/

 • Er zijn brandslanghaspels aanwezig en worden deze onderhouden.

 • Artikel 6.28 en 1.16, Bouwbesluit 2012 (frequentie niet wettelijk)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel628/

 • Artikel 6.28 en 1.16, Bouwbesluit 2012 (frequentie niet wettelijk)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel628/

 • Er zijn blustoestellen aanwezig en worden deze 1x per 2 jaar onderhouden

 • Artikel 6.31 lid 1 en 4, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel631/

 • Artikel 6.31 lid 1 en 4, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel631/

 • Brandslanghaspels en blustoestellen zijn duidelijk zichtbaar of gemarkeerd.

 • Artikel 6.33, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel633/

 • Artikel 6.33, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel633/

 • De rookmelders zijn in orde conform tekening.

 • Artikel 6.21, Bouwbesluit 2012 (woonfunctie, zorg, kinderen, hotels ed.)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling65/Artikel621/

 • Artikel 6.21, Bouwbesluit 2012 (woonfunctie, zorg, kinderen, hotels ed.)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling65/Artikel621/

 • Brand- en rookscheidingen zijn (steekproef) voldoende brandwerend en/of wijziging

 • Artikel 1.16 lid 2 en Afd. 2.10, 2.11 en 2.12, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk1/paragraaf14/Artikel116/

 • Artikel 1.16 lid 2 en Afd. 2.10, 2.11 en 2.12, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk1/paragraaf14/Artikel116/

 • Er is een brandmeldinstallatie aanwezig en deze wordt elk jaar onderhouden.

 • Artikel 6.20, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling65/Artikel620/

 • Artikel 6.20, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling65/Artikel620/

 • Er is een ontruimingsinstallatie aanwezig conform programma van eisen (handmelders/slowwhoops/rookmelders/nevenindicatoren).

 • Artikel 6.23, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel623/

 • Artikel 6.23, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel623/

 • Er is een droge blusleiding aanwezig en deze wordt elke 5 jaar getest.

 • Artikel 6.29 lid 1 en 7, Bouwbesluit 2012 (gebruiksfunctie hoger dan 20 m)


  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel629/

 • Artikel 6.29 lid 1 en 7, Bouwbesluit 2012 (gebruiksfunctie hoger dan 20 m)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel629/

 • Er is een brandweerlift aanwezig en beschikt over een onderhoudssticker.

 • Artikel 2.120, Bouwbesluit 2012
  Artikel 1.16 lid 1 onder b, Bouwbesluit 2012

  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk2/Afdeling213/paragraaf2131/Artikel2120

 • Artikel 2.120, Bouwbesluit 2012
  Artikel 1.16 lid 1 onder b, Bouwbesluit 2012

  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk2/Afdeling213/paragraaf2131/Artikel2120

CERTIFICATEN EN DOCUMENTEN

 • Een voorgeschreven brandblusinstallatie/rookbeheersingsinstallatie/sprinklerinstallatie is voorzien van certificaten

 • Artikel 6.32, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel632/

 • Artikel 6.32, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling67/Artikel632/

 • Er is een ontruimingsplan aanwezig (mits brandmeldinstallatie verplicht).

 • Artikel 6.23 lid 6, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel623/

 • Artikel 6.23 lid 6, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling66/Artikel623/

 • De certificaten van brandwerende materialen zijn aanwezig en op orde(verf impregneermiddelen)?

 • Artikel 1.17, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk1/paragraaf14/Artikel117/

 • Artikel 1.17, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk1/paragraaf14/Artikel117/

OVERIGE

 • Het gebouw beschikt over een brandweeringang en deze voldoet.

 • Artikel 6.36, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling68/Artikel636/

 • Artikel 6.36, Bouwbesluit 2012
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling68/Artikel636/

 • Het gebouw is goed toegankelijk voor brandweervoertuigen.

 • Artikel 6.37, Bouwbesluit 2012 (let op samenhang lid 1 en 2)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling68/Artikel637/

 • Artikel 6.37, Bouwbesluit 2012 (let op samenhang lid 1 en 2)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/Hoofdstuk6/Afdeling68/Artikel637/

ONDERTEKENING

 • Inspecteur handhaving:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.