Sjekkliste

Arbeidsmetoder

Skal det arbeides på lavspenningsanlegg?

Har den som skal utføre arbeidet relevant fagbrev?

Skal det arbeide på strømkretser i drift, hvor prøvestøpsel/prøvevender ikke benyttes?

Er det klarlagt hvem som skal utpekes som AfA?

Skal strømkrets tas ut av drift ved å frakoble strømtransformator og jorde denne på begge sider?

Er LfS tilgjengelig i forbindelse med jording av strømtransformator(er)?

Er det minst to personer tilgjengelig for oppdraget?

Hvilke(n) prosedyre(r) skal det arbeides etter?

Er spenningstester tilgjengelig?

Er merkeskilt tilgjengelig?

Er kortslutningsapparat tilgjengelig?

Er hjelm utstyrt med visir?

Er godkjente isolérhansker tilgjengelig?

Er avskjermingsduk med klyper tilgjengelig?

Er bruksisolert eller helisolert verktøy tigjengelig?

Er vernebriller tigjengelig?

Skal det arbeides på likeretter, vekselretter, batterianlegg eller UPS?

Er IKT driftsvakt (tlf. 73 96 58 60) varslet?

Skal det arbeides i kontrollanlegg?

Er regionsentralen varslet og har samtykket?

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.