Sjekkliste

Skal effektbryterkammer eller gassrom åpnes for inspeksjon eller arbeid?

Har man forsikret seg om at bruk av varmekilde over 200 gr. C eller røyking ikke forekommer?

Skal det tappes eller fylles, eller har det vært en stor lekkasje av SF6-gass?

Er det foretatt god utlufting av rommet?

Skal gassrom hvor det har forekommet lysbue åpnes og/eller skal det arbeides med det hvite pulveret som er et spaltningsprodukt av lysbue?

Er beskyttelseskjeledress, skotrekk, hansker og hel maske tilgjengelig?

Er spesialstøvsuger tilgjengelig?

Har man forsikret seg om at bruk av varmekilde over 200 gr. C eller røyking ikke forekommer?

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.