Vuil linnengoed

Linnengoed wordt verschoond bij zichtbare verontreiniging

Er zijn afspraken over de frequentie van verwisselen van het linnengoed bij bedlegerige patiënten.

Er zijn afspraken over de frequentie van verwisselen van het linnengoed bij niet-bedlegerige patiënten.

Het vuile linnengoed wordt bij het verschonen zo weinig en zo voorzichtig mogelijk gemanipuleerd

Er worden geen invasieve handelingen of verzorging van wonden uitgevoerd in de ruimte tijdens en tot 30 minuten na het afhalen/manipuleren van vuil linnengoed.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt als daar een indicatie voor is.

na het manipuleren van waszakken met vuil linnengoed wordt handhygiëne toegepast.

Verbeteradvies

Verzamelen van vuil linnengoed

De waszak voldoet aan de volgende eisen:
- gemaakt van stevig, stofdicht en niet vocht doorlatend materiaal (herbruikbaar of wegwerp);
- moet goed afsluitbaar zijn;
- moet schoon zijn;
- mag niet lekken;
- mag niet op de grond hangen of slepen

De houder van de waszak(ken):
- is niet voorzien van een deksel óf is voorzien van een deksel met voetbediening;
- is gemaakt van materiaal dat goed te reinigen is;
- wordt wekelijks gereinigd en direct bij zichtbare verontreiniging

De waszak wordt, als deze vol is, direct gesloten.

Volle waszakken worden verzameld op een plaats die ruimtelijk is gescheiden van het schone linnengoed.

Volle waszakken worden ministens eenmaal per dag weggehaald van de afdeling.

Linnengoed van specifieke patiëntengroepen met een verhoogd infectierisico worden volgens de WIP-richtlijnen behandeld.
Het betreft hier o.a. virale hemorrhagische koortsen, scabiës of patiënten behandeld met genetisch gemodificeerde micro-organismen.

Verbeteradvies

Schoon linnengoed

Voor het uitpakken/aanraken van schoon linnengoed wordt handhygiëne toegepast.

Schoon linnengoed is opgeslagen in een afgesloten, droge en stofvrije ruimte waar geen doorloop is.

De opslag van schoon linnengoed is ruimtelijk gescheiden van vuil linnengoed.

De duur van de opslag van schoon linnengoed wordt beperkt door het "first in-first out" principe.

Verbeteradvies

Transport linnengoed

Schoon en vuil linnengoed worden in aparte (draad)containers van en naar de (verpleeg)afdeling gebracht.

Tijdens het transport naar de (verpleeg)afdeling wordt schoon linnengoed beschermd tegen vocht, vuil en contaminatie met micro-organismen door de (draad)container af te dekken met een beschermende hoes en bodembedekking

Op de (verpleeg)afdeling wordt een aparte kar voor het transport van schoon linnengoed van de opslag naar de gebruiksbestemming (patiëntenkamer) en reinig de kar wekelijks.

Verbeteradvies

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.