Audit

Template Image

Traffic & More BV - Nedereindseweg 503 - 3546PM, Utrecht - Tel.; 030 - 68 78 110 - www.trafficandmore.nl

Project informatie

Projectnummer

Fasering / deeltraject / VTW

Datum uitvoering / start controle tijd
Controle punten onderhoudscontrole. Bij het registeren van een nee dient per item aangegeven te worden waarom deze niet hersteld kan worden en/of wat voor actie ondernomen moet worden. Meld onvolkomenheden aan direct leidinggevende.
Formulier T&M-Fo611-BRL002.4.4 / versie datum 03 juni 2009

1.) Is de afzetting geplaatst volgens opdracht / instructie
(zie werkinstructie)

2.) is de afzetting geplaatst volgens de richtlijnen
(zie monteurshandleidingboek / CROW publicatie 96a - 96b)

3.) staat de voorjaarsachtig stabiel, recht geplaatst?
(Visuele inspectie / grondpot(ten) 40 cm diep)

4.) Staan de voorwaarschuwingen haaks op de as van de weg?
(Afwijking max. 15%)

5.) is de verlichting van de actiewagen / provinciewagen visueel gecontroleerd ?
(Verlichting (singaleringslampen) / lichtsterkte dag/nacht)

6.) Staat de langsafzetting in een lijn (geleidebakens/kegels/barrièr)
(Evenwijdig aan de markering)

7.) Is de onderlinge afstand van de langsafzetting ?
(zie richtlijnen CROW publicatie 96a - 96b)

8.) Zijn de conflicten met de parmante bebording verholpen?
(Afgedraaid / afgedekt / afgeplakt)

9.) Is de afzetting zichtbaar?
(Min 50 m onbelemmerd - Nulpunt vanaf min. 400m zichtbaar)

10.) Zijn alle materialen schoon?
(Visueel beoordelen)

11.) Is het oliepeil van de aggregaat voor de actiewagen en/of van de werkvakverlichting gecontroleerd ?
(Maximaal afvullen)

12.) Functioneert de verkeersregelinstallatie?
(Groen / ontruimingstijden)

13.) Zijn de geconstateerde schade's herteld?
(Indien mogelijk z.s.m., anders direct melden aan uitvoerder)

14.) Brandt de (tijdelijke) werkvakverlichting geheel?
(Afwijking maximaal 5% uitval op het totaal)

15.) Staan de lichtmasten recht en op diepte?
(Niveau/zwarte band 20 cm boven de grond)

16.) Is er voldoende brandstof aanwezig in de aggregaat van de actiewagen en/of aggregaat van de werkvakverlichting?
(Bij minder dan 20% bijvullen)

(Bij minder dan 20% bijvullen - geeft het percentage % aan)

17.) Zijn de draaiuren en lokatie aggregaat genoteerd?

Indien, "NEE" aangegeven is dan aangeven welke actie is ondernomen om e.e.a. te verhelpen;

Vermeld welke actie is ondernomen;

Geef aan met wie er contract is opgenomen;
Registratie afwijkingen iov. Opdrachtgever en/of wegbeheerder
Voor het uitvoeren van de afwijking dient de aangever van de afwijking te tekenen voor opdracht,
Indien er niet getekend wordt voor het uitvoeren van de afwijking mag de afwijking niet uitgevoerd worden!

Omschrijf afwijking;

Tekenveld voor het evt aangeven van de afwijking
Afwijking uitvoeren in opdracht van? Vermeld naam, bedrijfsnaam/instantie en telefoonnummer (Opdrachtgever dient de afwijking bij signatuur te plaatsen)
Vermeld datum en tijd van de toegepaste afwijking / opdracht;
Onderhoudscontrolerapport ingevuld door;
Naam;
Eindtijd onderhoudscontrole

Onderhoudscontrole rapport na voltooiing mailen naar info@trafficandmore.nl Traffic & More BV - Nedereindseweg 503 - 3546PM, Utrecht - Tel.; 030 - 68 78 110 - www.trafficandmore.nl

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.