Audit

Template Image

Traffic & More BV - Nedereindseweg 503 - 3546PM, Utrecht - Tel.; 030 - 68 78 110 - www.trafficandmore.nl

Project informatie

Projectnummer

Fasering / deeltraject / VTW

Datum uitvoering / start controle tijd
Controle punten onderhoudscontrole. Bij het registeren van een nee dient per item aangegeven te worden waarom deze niet hersteld kan worden en/of wat voor actie ondernomen moet worden. Meld onvolkomenheden aan direct leidinggevende.
Formulier T&M-BRL002.4.1-d Controlerapport Verkeersregelinstallatie - versie 10-07-2014
Automatenkast

Uitlezen van logboek, zijn laatste meldingen bekend?

Voeg foto toe van logboek (of print screen).

Controleer het bereik van UMTS module, knippert het WWAN lampje geel?
(Indien nvt, ontkoppel de voeding van het UMTS modem voor 10 sec en sluit vervolgens opnieuw aan)

Zijn juiste telefoonnummers ingevoerd voor het genereren van storingsmeldingen?
(Als dit niet het geval is, dan inloggen en juiste nummers toevoegen)

Controle van keuringssticker leverancier (wanneer dient de volgende keuring uitgevoerd te worden door leverancier?)

Datum uitvoering eerstvolgende keuring
Verkeerslichten

Controleer zichtbaarheid van alle lichten. Staan de lichten haaks op de weg?

Stabiliteit van masten en lichten, staan de masten waterpas / voldoende stevig? Zijn de lichten stevig vastgezet?

Controle op beschadigingen van verkeerslicht / achtergrondschild

Bij schade, toevoegen van foto.

Controle van lampen per verkeerslicht op uitval LEDs.

Bij schade, toevoegen van foto.

Controle op beschadigingen aan mast en voet, of zweepmast / portaal.

Bij schade, toevoegen van foto.

Zijn lichten voorzien van signaalnummer?

Indien nummer ontbreekt, foto maken van licht en vermelden van aan te brengen nummer.

Vermeld aan te brengen nummer (raadpleeg VTU).

Is de hoogte van verkeerslichten, kabels en andere elementen voldoende?
(Bubeko: onderzijde licht/schild min. 5 mtr. boven wegdek / min. 2,20mtr boven maaiveld (naast rijstrook).

Indien nee, toevoegen foto.
Kabels

Bevestiging van kabels in orde?

Indien nee, toevoegen van locatie foto van kabels die opnieuw bevestigd moeten worden.

Bevestiging van stekkers, zijn alle stekkers juist aangesloten?

Controleer kabels op beschadigingen.

Indien nee, toevoegen foto van schade.

Controleer de hoogte van kabels
(Boven verkeer - min. 5,5mtr / zijberm - min. 3,5 mtr)

Indien nee, toevoegen van te herstellen situatie.

Staan overspanningsmasten voldoende stabiel? (Max. 10% afwijking)

Indien nee, toevoegen foto van te herstellen situatie.

Zijn kabels bij automatenkast voldoende weggewerkt?

Indien nee, toevoegen van foto van te herstellen situatie.
Detectoren
Onder detectoren wordt verstaan:
- Detectieradars
- Drukknop fietser / voetganger
- Video detectiecamera's

Functioneren de radars?
(Licht het rode lampje op voorzijde radar op bij detectie? En is de radar actief in de weergave van de automatenkast?)

Functioneren de drukknoppen?
(Fysieke controle + controle in automatenkast)

Functioneren de detectiecamera's?
(Licht het rode lampje op bij detectie en controle in automatenkast?)

Is de bevestiging van de detectoren in orde?

Indien nee, toevoegen van foto.
Voeding

Controleer de voedingskabel. Is deze voldoende weggewerkt en niet beschadigd?

Toevoegen van foto bij afwijking.

Is de voedingskabel voldoende beveiligd tegen lostrekken?

Bij inzet van aggregaat, controleer het brandstofniveau en spannings-frequentieniveau.

Toevoegen van foto van waarden op aggregaat.

Bij inzet van accu's: controleer accuspanning (minimaal 12 volt)

Monitoringtools

Functioneert de remote control / VNC Viewer?

Functioneert de monitoringscamera?

Onderhoudscontrolerapport ingevuld door;
Naam;
Eindtijd onderhoudscontrole

Onderhoudscontrole rapport na voltooiing mailen naar info@trafficandmore.nl Traffic & More BV - Nedereindseweg 503 - 3546PM, Utrecht - Tel.; 030 - 68 78 110 - www.trafficandmore.nl

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.