Audit

2. Competenties m.b.t. verwerven en verwerken van informatie, communicatie en rapportering

Ik kan een onderwerp of inhoud afbakenen.

Ik merk een informatietekort op.

Ik raadpleeg betrouwbare informatie ( literatuur, internet).

Ik werk 2 praktijkervaringen uit.

Ik verwerk de verworven informatie persoonlijk.

Ik kies een geschikte onderzoeksmethode voor mijn praktijkgedeelte.

Ik gebruik illustratiemateriaal om het geheel te verduidelijken.

Ik heb een goede luisterhouding en praat op een gepaste manier met derden. (Jury)

Ik gebruik de nodige intonatie aangepast aan de situatie.

Ik gebruik correcte taal in mijn schriftelijke verslagen.

Ik kan de gestelde vragen door de jury vlot beantwoorden.

Ik kan mijn standpunten verdedigen met de nodige argumenten op een gepaste manier.

3. Competenties m.b.t. methodisch handelen

Ik werk ordelijk en nauwkeurig met oog voor detail.

Ik ben kritisch voor mezelf over de inhoud van de gemaakte opdracht.

Ik ga na of de opdracht voldoet aan de gestelde eisen.

Ik hou me aan de deadline voor het afgeven van het eindwerk.

Eindbesluit
2. Competenties m.b.t. verwerven en verwerken van informatie, communicatie en rapportering
3. Competenties m.b.t. methodisch handelen
Motivering eindresultaat:

Eindbesluit product evaluatie

Besluit:

Externe jury, vakjury en mentor
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.