2. Competenties m.b.t. verwerven en verwerken van informatie, communicatie en rapportering

 • Ik kan een onderwerp of inhoud afbakenen.

 • Ik merk een informatietekort op.

 • Ik raadpleeg betrouwbare informatie ( literatuur, internet).

 • Ik werk 2 praktijkervaringen uit.

 • Ik verwerk de verworven informatie persoonlijk.

 • Ik kies een geschikte onderzoeksmethode voor mijn praktijkgedeelte.

 • Ik gebruik illustratiemateriaal om het geheel te verduidelijken.

 • Ik heb een goede luisterhouding en praat op een gepaste manier met derden. (Jury)

 • Ik gebruik de nodige intonatie aangepast aan de situatie.

 • Ik gebruik correcte taal in mijn schriftelijke verslagen.

 • Ik kan de gestelde vragen door de jury vlot beantwoorden.

 • Ik kan mijn standpunten verdedigen met de nodige argumenten op een gepaste manier.

3. Competenties m.b.t. methodisch handelen

 • Ik werk ordelijk en nauwkeurig met oog voor detail.

 • Ik ben kritisch voor mezelf over de inhoud van de gemaakte opdracht.

 • Ik ga na of de opdracht voldoet aan de gestelde eisen.

 • Ik hou me aan de deadline voor het afgeven van het eindwerk.

Eindbesluit

 • 2. Competenties m.b.t. verwerven en verwerken van informatie, communicatie en rapportering

 • 3. Competenties m.b.t. methodisch handelen

 • Motivering eindresultaat:

 • Eindbesluit product evaluatie

 • Besluit:

 • Externe jury, vakjury en mentor

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.