Audit

1.0 - Gegevens Algemeen

Contactpersoon:

Servicenummer (SOR):

Afdeling:

Monteur/ AM:
2.0 - Redenen van bezoek
Aard van bezoek:

Verkorte werkomschrijving:

3.0 - Machine gegevens
Machine/ merk

Typenummer/ naam:

Type machine

Aanvullende relevante gegevens/ opmerkingen:

4.0 - Doseerapparatuur & Producten
Doseerapparatuur

Indien hierboven de keuze " Anders, nl: ", geef omschrijving

Overige informatie; Doseringen, waterstanden, registraties, aantallen.

Afbeelding doseerapparatuur:
Vaatwasmiddel

Spoelglansmiddel

Additieven 1
Additieven 2

Andere producten, tw:

5.0 - Conditie & werking vaatwasmachine & doseerapparatuur

Voorwassectie: gesteldheid, wasdruk, wasarmen, e.a.

Wassectie: gesteldheid, wasarmen, wasdruk, e.a.

Naspoelsectie: gesteldheid,spoelarmen, druk, e.a.

Temperatuur voorwassectie in ºC

Gemeten temperatuur in graden Celsius - Voorwassectie:

Temperatuur hoofdwassectie in ºC

Gemeten temperatuur in graden Celsius - Hoofdwassectie:

Temperatuur naspoelsectie in ºC

Gemeten temperatuur in graden Celsius - Naspoeling:

Spatschermen

Doseerapparatuur

Waterontharder

Dosering wasmiddel goed afgesteld

Noteer de gemeten waarde:

Dosering naspoelmiddel goed afgesteld

Wasresultaat goed

Droogresultaat goed

6.0 In het geval van meerdere (kleine) machines op dezelfde locatie; meld hier de gegevens.

Machine 2:

SItuatie machine 2:

Machine 3:

SItuatie machine 3:
7.0 Gebruikte materialen

Doseerslangen Vaatwasapparatuur:

Artikelnummer:

MSD Dispensers + Onderdelen

Artikelnummer:

SuperC Dispensers + Onderdelen

Artikelnummer:

Montagemateriaal

Artikelnummer:

Numatic t.b.v. Texaco -onderdelen stofzuigers

Artikelnummer:

Diversen kleinmateriaal

Artikelnummer:

Eventuele overige materialen en artikelen welke zijn geleverd:

8.0 Te nemen acties

Nog te nemen actie door:

Nog te nemen actie door:

Nog te nemen actie door:

Garantie/ Berekenen: Voorrijden - Werkuren - Materialen
Voorrijden Garantie:
Werkuren Garantie:
Materialen Garantie:
HANDTEKENING VOOR AKKOORD/ AFGEMELD BIJ:
Naam medewerker:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.