Inspectiepunten

VERKLARING

Bij deze verklaar ik dat ik de onderstaande geselecteerde documenten heb ontvangen en begrepen. Door ondertekening van dit formulier verklaar ik dat ik mij aan de op dit project geldende voorschriften zal houden.
Voor de hardware dient een separaat gebruiksovereenkomst getekend te worden.

VERSTREKTE DOCUMENTEN:

Postinstructies / projectinformatie hand-out

Ontvangen tools / hardware T&M eigendommen
Tablet
T&M kleding
Communicatie
Materieel

Motor kenteken:

Tankpaskaartnummer

ID-controle:
Voeg foto toe van ID, VCNL-pas en rijbewijs (alleen motorrijders) In geval van ID-kaart voor en achterzijde fotograferen (rijbewijs is geen geldig ID)
ONDERTEKENING:
Naam en werkgever invullen!
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.