Arbeidsmijø: Bruk av verneutstyr, plassering og førstehjelp og sikkerhetutstyr.

 • Bruk av personlig verneutstyr. Hadde alle i arbeidslaget tilstrekkelig verneutstyr ved begynnelsen av vernerunde?

 • Rednings og førstehjelpsutstyr.
  Er førstehjelpsutstyr tilgjengelig og komplett?
  Er det førstehjelpsutstyr for brannskade?
  Øyeskyllevann?
  Plassering i forhold til arbeidssted.

 • Er det tilstrekkelig kommunikasjon tilgjengelig?
  Med tilstrekkelig mener en at en har mulighet for å tilkalle øyeblikkelig hjelp.

Arbeidssted,adgangskontroll, anleggsområde, trafikert område, terreng

 • Beskrivelse av arbeidssted, plassering og faremomenter som er vurdert?

 • Arbeid i høyden. Er sikkerhet ivaretatt, sikring oppe, sikring for fallende objekt?

Renhold og orden.

 • Er orden på arbeidsplass tilfredstillende?

 • Er renhold tilfredstillende?

Behov for Leder for sikkerhet/ ansvarlig for arbeid.

 • Er det Leder for sikkerhet på jobben?

 • Hvis LFS er Leder for sikkerhet kjent for alle i arbeidslaget?

 • Er det behov for AFA på jobben?

 • Hvis AFA, er denne utpekt og kjent for arbeidslaget?

 • Er det koblingsordre for kobling i høyspenningsnettet?

 • Hvis koblingsordre, er den korrekt og utført uten avvik?

Maskiner, mannskap og utstyr

 • Er det tilstrekkelig med maskiner/utstyr til å utføre jobben, og er det i forskriftsmessig stand?

 • Er det tilstrekkelig med mannskap til å utføre jobben?

 • Har mannskap/arbeidslaget tilstrekkelig opplæring og kunnskap til å utføre jobben?

Dokumentasjon

 • Er jobben dokumentert?

 • Har alle i arbeidslaget fått informasjon om oppdraget.

 • Er jobben tilstrekkelig planlagt?

 • Signatur ansvarlig for vernerunde.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.