Eindevaluatie

1) Competenties werkhouding.

 • De leerling is correct in het opvolgen van afspraken.

 • Uniform en uiterlijk zijn verzorgd.

 • De leerling werkt veilig.

 • De leerling werkt ergonomisch.

 • De leerling voert opgelegde taken zelfstandig uit.

 • Leerling vertoont een positieve, leergierige houding en stelt voldoende vragen.

 • De leerling werkt aan een vlot tempo.

 • De leerling heeft verantwoordelijkheidszin.

 • De leerling vertoont inzet.

 • De leerling kan met iedereen samenwerken en is behulpzaam.

 • De leerling heeft doorzettingsvermogen.

 • De leerling vertoont voldoende stressbestendigheid.

 • De leerling neemt gepast initiatief.

2) Competenties teamwerking.

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met heel het team. Hij/zij is beleefd.

 • De leerling rapporteert volledig en correct, mondeling en/of schriftelijk.

 • De leerling hanteert een correcte verbale en non-verbale communicatie.

 • De leerling aanvaardt opdrachten.

 • De leerling houdt zich aan het beroepsgeheim.

 • De leerling kan zich gepast assertief uiten.

3) Competenties verzorgend handelen.

 • De leerling heeft de juiste informatie om te werken volgens het stappenplan.

 • De leerling kan een totaalzorg plannen en uitvoeren voor meerdere zorgvragers.

 • De leerling kan werken met een zorgdossier.

 • De leerling past de aangeleerde technieken toe.

 • De leerling heeft oog voor de volledige nazorg.

 • De leerling kan op een verantwoorde manier omgaan met medicatie.

 • De leerling kan parameters controleren en interpreteren.

 • De leerling kan op een verantwoorde manier omgaan met palliatieve en terminale zorgvragers en kan de aangeleerde technieken hierbij toepassen.

4) Competenties zorgvrager.

 • De leerling vertoont empathie, kan troosten maar durft ook kordaat optreden indien nodig.

 • De leerling praat voldoende en is goed verstaanbaar. De leerling neemt spontaan contact op met de zorgvrager, aangepast aan de leeftijd.

 • De leerling stimuleert de zelfredzaamheid.

 • De leerling is rustig, geduldig en beheerst.

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met de familie/bezoekers/ouders van de zorgvrager.

 • De leerling heeft oog voor detail, uiterlijk en kledij van de zorgvrager zijn verzorgd.

5) Competenties woon- en leefklimaat.

 • De leerling organiseert het maaltijdgebeuren en houdt rekening met de verschillende pathologiën van de zorgvrager.

 • De leerling draagt de nodige zorg voor het persoonlijk linnen.

 • De leerling heeft voldoende kennis van voedings- en dieetleer.

6) competenties animatie/ ergotherapie/kinesitherapie/ logopedie.

 • De leerling kan op gepaste wijze afspraken maken met de verschillende disciplines.

 • De leerling kan een gepaste activiteit plannen en uitvoeren in samenwerking met de verschillende disciplines.

7) Competenties verslaggeving.

 • De leerling maakt tijdig volledige en correcte verslagen.

 • De leerling vult onvolledige verslagen aan op vraag van de stagebegeleiding.

 • De leerling heeft wekelijks een verzorgde stagemap bij.

 • De leerling vraagt uitleg aan de mentor en wint informatie in over de te maken verslagen.

 • Schriftelijke voorbereidingen worden gemaakt volgens opgelegde opdrachten.

 • De leerling houdt rekening met gekregen feedback ivm verslagen.

 • Administratie wordt afgegeven de eerst volgende schooldag na het beëindigen van de stage.

8) Competenties reflectie en bijsturing.

 • De leerling vraagt/krijgt feedback en gebruikt deze om het handelen bij te sturen.

 • De leerling biedt dagelijks de feedbacklijst aan.

 • De leerling kent en begrijpt de competenties.

 • De leerling blijft steeds beleefd en kan omgaan met feedback.

9) Competenties gesproken taal.

 • De leerling praat op een correcte manier.

 • De leerling praat Algemeen Nederlands.

Eindbesluit

 • 1) Competenties werkhouding.

 • 2) Competenties teamwerking.

 • 3) Competenties verzorgend handelen.

 • 4) Competenties zorgvrager.

 • 5) Competenties woon- en leefklimaat.

 • 6) Competentie animatie.

 • 7) Competentie verslaggeving.

 • 8) Competenties reflectie, bijsturing en feedback.

 • 9) Competenties gesproken taal.

 • Motivering eindresultaat:

 • Besluit:

 • Leerling:

 • Stagebegeleiding:

 • Stagementor:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.