Personalia

Audit uitgevoerd op
Personalia

Fulltime

Parttime

Oproepkracht

Payrol

Uidzendkracht

Werkt voor klant..... Op standplaats.....

Kenteken auto en kenteken oplegger (s bij LZV)

Waarneming van Auditor

Wordt bij deze klant de temperatuur gemeten?

Ja

Nee

Laad chauffeur de lading op de juiste wijze?

Ja

Nee

Kan beter

Zet de chauffeur op juiste wijze de lading vast?

Ja

Nee

Is de auto aan de buitenkant schoon?

Ja

Redelijk

Nee

Is de laadruimte schoon?

Ja

Redelijk

Nee

Eventueel foto

Is de cabine schoon en rook vrij?

Ja

Redelijk

Nee

Wordt in gerookt

Eventueel foto

Wordt er veilig gewerkt met de laadklep?

Ja

Nee

Zijn het lastdiagram en de bedieningsvoorschriften aanwezig?

Ja

Nee

Zijn deze leesbaar en zitten ze op de juiste plek

Leesbaar en op de juiste plek

Niet leesbaar maar wel op juiste plek

Wel leesbaar maar niet op juiste plek

Niet leesbaar en niet op juiste plek

Eventueel foto

Hoe gaat de chauffeur om met de klant?

Goed

Kan beter

Niet goed

Hoe zie jij de chauffeur functioneren

Chauffeur is ervaren, rustig en bewust met werk bezig

Chauffeur is onervaren maar wel rustig en bewust met werk bezig

Chauffeur is onervaren en op dit moment nog erg foutgevoelig

Chauffeur zit heel gestrest achter het stuur en daardoor heel foutgevoelig

Toelichting

Indien van toepassing; Hoe zit het met de rijstijl van de chauffeur?

Past zijn rijstijl aan op hetgeen wat geladen is

Houdt te weinig rekening met de lading

Houdt helemaal geen rekening met de lading

Toelichting

Heeft het voertuig waar de chauffeur mee rijdt compartimenten?

Ja

Ja en ook meer dan 1 verdamper

Nee

Werkt de chauffeur daar ook mee?

Ja

Nee

Ja, maar niet op juiste wijze

Toelichting

Werkt de chauffeur bewust en is hij met veiligheid bezig?

Voldoende

Matig

Onvoldoende

Vragen aan Chauffeur

Heb je al eens een opleiding of training gevolgd op geconditioneerd vervoer?

Ja, maar alleen met de introductie verder nooit

Ja ook andere opleidingen

Nee

Welke opleidingen? Graag hier noteren

Heb je de training LQ gehad?

Ja

Nee

Heb je de training GPD (Good Practice Distribution) al gehad (alleen AH)

Ja

Nee

Weet je waar je de info vandaan moet halen om de temperatuur goed in te stellen?

Ja

Nee

Werk je met de klantenkaarten?

Ja

Nee

Belang uitgelegd van de klantenkaarten

Rook jij?

Nee

Ja

Controleer jij de temperatuur instelling voordat je met de rit begint

Ja

Temperatuur is vast ingesteld

Nee, Chauffeur weet ook niet hoe het moet

Heb jij de vrachtbrief juist ingevuld?

Ja, juist ingevuld

Kan beter

Nee, onjuist ingevuld

Vrachtbrief wordt niet gebruikt bij deze klant

Eventueel foto

Ben jij in staat om de tijden, die voor een rit staan, te halen?

Ja

Nee

Wat denk jij wat de oorzaak daarvan is?

Hier oorzaak aangeven

Hoe kun je zien wat je mag tillen met de laadklep?

Staat op lastdiagram, daar staat welk gewicht op welk zwaartepunt

Chauffeur kan het antwoord niet geven

Uitleg gegeven

Als je retourfust meeneemt wat mag je niet meenemen?

Geen lekkende verpakkingen waarbij sprake kan zijn van geur-, smaak- en bacteriologische overdracht

Chauffeur weet het niet

Uitleg geven

Maak je wel eens werkdagen die de 13 tm 15 uur diensturen te boven gaan?

Ja meer dan 15 uur

Ja meer dan 13 uur

Meer dan 15 komt regelmatig voor

Meer dan 13 komt vaker dan 3 maal per week voor

Weet jij waar je de auto moet laten reinigen?

Ja

Nee

Hoe handel jij als de koelmotor niet meer werkt

Chauffeur laat zien d.m.v. Antwoord dat hij de procedure weet

Chauffeur weet er wat van maar onvoldoende kennis van de procedure

Chauffeur weet dan niet hoe hij moet handelen negeert helemaal geen kennis van de procedure

Veiligheid

Chauffeur werkt met elektrische pompwagens bij onze klanten

Ja heeft training gehad en is aantoonbaar deskundig

Ja, geen training gehad maar wel door ervaring aantoonbaar deskundig

Nee

Chauffeur gebruikt in zijn werk de juiste PBM's

Ja

Nee

Eventueel foto's van situatie

Toelichting op de foto's

Afsluiting

Eventueel nadere toelichting van de gehele audit

Algemene indruk van de kennis van de chauffeur
Gedrag en instelling van de chauffeur

Alle waarnemingen en alle vragen aan de chauffeur, die niet voldoende zijn bevonden, zijn direct met de chauffeur doorgenomen en gecorrigeerd .

Handtekening Chauffeur

Auditor: Jan Sijm. Chauffeurscoordinator Peter Appel Transport BV

Handtekening auditor
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.