Audit

Algemeen

In welke fase van de bouw bevinden we ons?

Geef aan om welke disciplines het gaat?

Is de installatie aangelegd volgens ontwerptekening

Indien van toepassing revisiegegevens ingeleverd

Bij doorvoeringen mantelbuis aangebracht

Onderling voldoende afstand tussen koude zone en warme zone volgens legionellapreventie

Bij vloerverwarming voldoende afstand koude zone t.o.v. warme zone

Leiding voor het wegwerken in de vloeren gecontroleerd en onbeschadigd

Weggewerkte leiding in vloeren voldoende bevestigd en aan weerszijden voorzien van beschermdoppen

Bij tapwater in schacht de koude zone de warme zone gescheiden aangebracht

Dode (afgedopte) waterleiding: "zo kort mogelijk"

Gas leidingwerk in fundering in gesloten mantelbuis

Leiding voor het wegwerken in de vloeren gecontroleerd en onbeschadigd

Leidingwerk in dekvloer voldoende bevestigd en waar nodig voorzien van beschermdoppen

Zijn de leidingen (visueel) in de dekvloer weggewerkt, zodat mechanische bescherming aanwezig is

Bevestiging voldoende van de leidingen bij toestellen, in kokers en in meterkasten

Stahoogte voor het toestel conform voorschrift fabrikant

Rookgasafvoer HR-ketel met dikwandig aluminimum aangesloten (geen parkers)

Luchttoevoer HR-ketel met dikwandig aluminium aangesloten (bij hoogbouw) als rookgasafvoer via bovenliggende woning naar het dak gaat

Luchttoevoer HR-ketel met PP buis aangesloten (bij laagbouw)

Leidingwerk rookgas en luchttoevoer goed gebeugeld en afschot 5 cm per meter

Elektra keukeninstallatie verdeeld over 2 eindgroepen en 2 aardlekschakelaars

Leidingen in de wand voldoende diep en voldoende bevestigd

Inbouwdozen voldoende diep en stevig aangebracht

Leidingwerk voor het wegwerken in de wanden gecontroleerd en onbeschadigd

Niet meer dan het max. aantal draden in de buis (33%)

Datum keuring
Handtekening monteur
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.