A) Vragen aan uitvoerder

 • Kan de uitvoerder de PRIE tonen

 • Is de PRIE actueel (bijgewerkt voor de fase waarin het project zich bevindt)

 • Hoe worden hijslasten aangepikt in de bouw? (Aanpikken van lasten is risicovol. Betreffende persoon moet daartoe bevoegd zijn. Heeft de uitvoerder hier een goed beeld van)

 • Is de uitvoerder bekend met de afschoorinstructies? (De uitvoerder moet weten dat er afschoorinstructies zijn, waar hij ze kan vinden en dat ze toegepast worden. Bij uitzonderingen contact DVMS)

 • Documenten ten behoeve van beheersing risico's bij tijdelijke ondersteuningsconstructies zijn akkoord

 • Geef aan welke documenten aantoonbaar aanwezig zijn:

 • Kent de uitvoerder de taken en verantwoordelijkheden van de VG-coordinator (Hij moet aantoonbaar de collectieve risico's inventariseren, voorzien van beheersmaatregelen en communiceren en controleren)

 • Zijn er innovaties op het vlak van veiligheid te melden (Vraag of er slimmigheden of innovaties op het project zijn verzonnen om de veiligheid/gezondheid te verbeteren)

B) Vragen aan een willekeurige timmerman

 • Vindt hij zijn werkplek en de weg er naar toe veilig? (Als het antwoord nee is, dan naar reden vragen en de wijze waarop de timmerman dit zelf kan be├»nvloeden)

 • Wat kan Dura Vermeer doen om zijn veiligheid te verbeteren?

 • Heeft de timmerman gehoorbescherming en een veiligheidsbril bij zich?

 • Wat ziet hij als het grootste veiligheidsrisico op de bouwplaats? (Probeer hier ook te vragen waarom hij dit zo ziet)

 • Hoe veilig beoordeelt hij de bouwplaats op een schaal van 1 tot 10 (Probeer hier een eerlijk antwoord te krijgen, vraag om onderbouwing)

C) Algemene indruk gebaseerd op de belangrijkste risico's

 • Is de gevelsteiger op de 4 belangrijkste onderdelen veilig? (Dubbele leuning met kantplank, verankeringen, schone steigervloer, draagkrachtige ondergrond bij voetplaten, steigerbord aangebracht)

 • Zijn sparingen (<1m2) deugdelijk dichtgelegd/beveiligd? (Kleine sparingen met plaatmateriaal, gefixeerd en logo opgespoten. Grotere sparingen met leuningen/hekwerken)

 • Zijn vloer- en dakranden deugdelijk beveiligd? (Dubbele leuning met kantplank, voldoende sterk, geen onderbrekingen)

 • Zijn in- en uitritten van de bouwplaats veilig? (Kijk of voorzieningen zijn getroffen dat de veiliheid van overige weggebruikers ( met name fietsers en voetgangers ) gegarandeerd is)

 • Uitstraling van de bouwplaats

Afronding projectinspectie door directie

 • Is de uitkomst van de inspectie besproken met de verantwoordelijk uitvoerder?

 • Naam en paraaf van medewerker waarmee inspectie is besproken

Einde inspectie, verstuur het resultaat naar de KAM Adviseur

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.