Informatie

Informatie

 • Document No.

 • Uitgevoerd door

 • Datum

 • Afdeling

 • Locatie

Klaarmaken

Klaarmaken

 • Controleren van het voorgeschreven geneesmiddel

 • Raadpleegt het handboek parenteralia

 • Maken en invullen van het toedienetiket

 • Print het toedienetiket uit EZIS

 • Omcirkelt het juiste toedientijdstip

 • Berekenen van de benodigde hoeveelheden

 • Voert berekeningen uit

 • Toepassen van hygiënemaatregelen

 • Het deel van het werkblad waar op gewerkt wordt is leeg en schoon

 • Werkt als enige op het leeg gemaakte deel van het werkblad

 • Desinfecteert het werkblad met een gaasje natgemaakt met alcohol 70%

 • Desinfecteert de handen met handenalcohol

 • Verzamelen en klaarleggen van de benodigde materialen

 • Zet de juiste geneesmiddelen gereed

 • Zet juiste verdunnings/oplossmiddel en/of infuus gereed

 • Controleert de te gebruiken producten op houdbaarheid/vervaldatum

 • Klaarmaken van het geneesmiddel

 • Maakt 1 product gelijktijdig klaar

 • Kan werken zonder afgeleid of gestoord te worden

 • Desinfecteert rubber injectieflacons, aanprikpunt infuus en ampulhalzen

 • Draagt handschoenen bij het klaarmaken

 • Gebruikt de juiste maat spuit

 • Houdt naalden, poorten en toedieningssytemen steriel

 • Controleert op volledig oplossen

 • Mengt tot homogeen

 • Controleert het uiterlijk op helderheid, kleur en afwezigheid van deeltjes

 • Paraferen van het toedienetiket

 • Parafeert voor het klaarmaken op het toedienetiket en in de Cardex

 • Plakt het toedienetiket op gereed product (niet over de maatverdeling)

 • Bewaart gebruikte flacons/ampullen voor controle door een tweede persoon

 • Controle van het klaarmaken door een 2e persoon

 • Controleert het etiket aan de hand van de originele MO

 • Controleert het geneesmiddel en de sterkte aan de hand van de lege flacon/ampul

 • Controleert op juiste verdunnings- en/of oplosmiddel

 • Controleert de berekening door zelf een berekening te maken

 • Controleert op houdbaarheid/vervaldatum

 • Controleert het uiterlijk op helderheid, kleur en afwezigheid van deeltjes

 • Paraferen door een 2e persoon

 • Parafeert voor de 2e controle op het toedienetiket en in de Cardex

Toedienen

Toedienen

 • Controleert het parenterale product aan de hand van de ogirinele MO op:

 • Het juiste geneesmiddel + sterkte

 • De houdbaarheid

 • Uiterlijk (helderheid, kleur en afwezigheid van deeltjes)

 • Juiste patiënt

 • Aanwezigheid van twee parafen op het etiket

 • Voorbereiden van de toediening

 • Controleert de juiste toedieningsweg (IV, IM, SC)

 • Controleert de juiste pompstand/ toedienetiket

 • Verzamelen en klaarleggen van de benodigde materialen

 • Verzamelt de benodigde materialen voor toediening

 • Identificeren van de patiënt

 • Identificeert de patiënt op basis van minimaal twee identificatiemethoden<br>(Bijvoorbeeld: naam, geboortedatum, patiëntnummer)

 • Controleren door een tweede persoon

 • Laat een tweede persoon controleren op de bovenstaande stappen

 • Toepassen van hygiënemaatregelen

 • Desinfecteert de handen met handenalcohol

 • Draagt handschoenen

 • Toedienen

 • Controleert op het infuus goed loopt

 • Desintefecteert het aanprikpunt of bijspuitpunt met een gaasje met alcohol 70% <br>(n.v.t. bij een luer-lock gesloten systeem)

 • Wacht tot het desinfectans is opgedroogd

 • Spoelt het systeem voor met de juiste infusieoplossing

 • Houdt naalden, toediensystemen en poorten steriel

 • Dient het geneesmiddel toe binnen de juist voorgeschreven tijd

 • Controleert of wijzigt eventueel de pompstand of toediensnelheid

 • Spoelt het systeem na met de juiste infusieoplossing

 • Afronden/ evalueren

 • Parafeert voor toediening in de Cardex

 • Laat de 2e controle paraferen voor de controle in de Cardex

 • Ruimt de benodigdheden die voor toediening gebruikt zijn op

Evaluatie

Evaluatie

 • Wat viel je op tijdens deze meting?

 • Geeft deze meting een goede afspiegeling van de dagelijkse praktijk?

 • Overige opmerkingen, aandachts- of verbeterpunten

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.