Klaarmaken

Klaarmaken

Controleren van het voorgeschreven geneesmiddel

Raadpleegt het handboek parenteralia

Maken en invullen van het toedienetiket

Print het toedienetiket uit EZIS

Omcirkelt het juiste toedientijdstip

Berekenen van de benodigde hoeveelheden

Voert berekeningen uit

Toepassen van hygiënemaatregelen

Het deel van het werkblad waar op gewerkt wordt is leeg en schoon

Werkt als enige op het leeg gemaakte deel van het werkblad

Desinfecteert het werkblad met een gaasje natgemaakt met alcohol 70%

Desinfecteert de handen met handenalcohol

Verzamelen en klaarleggen van de benodigde materialen

Zet de juiste geneesmiddelen gereed

Zet juiste verdunnings/oplossmiddel en/of infuus gereed

Controleert de te gebruiken producten op houdbaarheid/vervaldatum

Klaarmaken van het geneesmiddel

Maakt 1 product gelijktijdig klaar

Kan werken zonder afgeleid of gestoord te worden

Desinfecteert rubber injectieflacons, aanprikpunt infuus en ampulhalzen

Draagt handschoenen bij het klaarmaken

Gebruikt de juiste maat spuit

Houdt naalden, poorten en toedieningssytemen steriel

Controleert op volledig oplossen

Mengt tot homogeen

Controleert het uiterlijk op helderheid, kleur en afwezigheid van deeltjes

Paraferen van het toedienetiket

Parafeert voor het klaarmaken op het toedienetiket en in de Cardex

Plakt het toedienetiket op gereed product (niet over de maatverdeling)

Bewaart gebruikte flacons/ampullen voor controle door een tweede persoon

Controle van het klaarmaken door een 2e persoon

Controleert het etiket aan de hand van de originele MO

Controleert het geneesmiddel en de sterkte aan de hand van de lege flacon/ampul

Controleert op juiste verdunnings- en/of oplosmiddel

Controleert de berekening door zelf een berekening te maken

Controleert op houdbaarheid/vervaldatum

Controleert het uiterlijk op helderheid, kleur en afwezigheid van deeltjes

Paraferen door een 2e persoon

Parafeert voor de 2e controle op het toedienetiket en in de Cardex

Toedienen

Toedienen

Controleert het parenterale product aan de hand van de ogirinele MO op:

Het juiste geneesmiddel + sterkte

De houdbaarheid

Uiterlijk (helderheid, kleur en afwezigheid van deeltjes)

Juiste patiënt

Aanwezigheid van twee parafen op het etiket

Voorbereiden van de toediening

Controleert de juiste toedieningsweg (IV, IM, SC)

Controleert de juiste pompstand/ toedienetiket

Verzamelen en klaarleggen van de benodigde materialen

Verzamelt de benodigde materialen voor toediening

Identificeren van de patiënt

Identificeert de patiënt op basis van minimaal twee identificatiemethoden
(Bijvoorbeeld: naam, geboortedatum, patiëntnummer)

Controleren door een tweede persoon

Laat een tweede persoon controleren op de bovenstaande stappen

Toepassen van hygiënemaatregelen

Desinfecteert de handen met handenalcohol

Draagt handschoenen

Toedienen

Controleert op het infuus goed loopt

Desintefecteert het aanprikpunt of bijspuitpunt met een gaasje met alcohol 70%
(n.v.t. bij een luer-lock gesloten systeem)

Wacht tot het desinfectans is opgedroogd

Spoelt het systeem voor met de juiste infusieoplossing

Houdt naalden, toediensystemen en poorten steriel

Dient het geneesmiddel toe binnen de juist voorgeschreven tijd

Controleert of wijzigt eventueel de pompstand of toediensnelheid

Spoelt het systeem na met de juiste infusieoplossing

Afronden/ evalueren

Parafeert voor toediening in de Cardex

Laat de 2e controle paraferen voor de controle in de Cardex

Ruimt de benodigdheden die voor toediening gebruikt zijn op

Evaluatie

Evaluatie

Wat viel je op tijdens deze meting?

Geeft deze meting een goede afspiegeling van de dagelijkse praktijk?

Overige opmerkingen, aandachts- of verbeterpunten

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.