Klaarmaken

Klaarmaken en toedienen in acute situaties

De mondelinge MO wordt doorgegeven via closed-loop communicatie

Het deel van het werkblad waarop gewerkt wordt is leeg en schoon

Maakt een product gelijktijdig klaar

Vermeldt de naam van het geneesmiddel op de spuit of infuuszak ( stift of sticker)

Bewaart de gebruikte ampullen/flacons voor de tweede controle

Er vindt (achteraf) een tweede controle plaats

De gegeven medicatie wordt (achteraf) geregistreerd op de daarvoor afgesproken plek

Evaluatie

Evaluatie

Wat viel je op tijdens deze meting?

Geeft deze meting een goede afspiegeling van de dagelijkse praktijk?

Overige opmerkingen, aandachts- of verbeterpunten

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.