Information

Informatie

 • Document No.

 • Uitgevoerd op

 • Uitgevoerd door

 • Afdeling

 • Locatie

Checklist

Geneesmiddelenopslag

 • Zijn de kasten ordelijk en schoon?

 • Zijn de orale en parenterale geneesmiddelen van elkaar gescheiden?

 • Is de ruimte schoon?

 • Is de ruimte afgesloten?

 • Is het VTGM werkblad schoon en leeg of in gebruik waarvoor het bedoeld is?

 • Is de instructiekaart VTGM aanwezig?

 • Wordt er bereid met handschoenen aan?

 • Liggen er medicijnen opgeslagen buiten de medicijnkamer? Zo ja, waar?

 • Zijn de barcode-etiketten up-to-date? Netjes?

 • Is de minimumvoorraad (min) en bestelhoeveelheid (max) ingevuld?

 • Voldoen deze hoeveelheden?

 • Liggen er uitsluitend O.W. artikelen in de opiatenkast?

Koelkast

 • Is de koelkast ordelijk en schoon?

 • Liggen er levensmiddelen in de geneesmiddelenkoelkast?

 • Is er temperatuurregistratie aanwezig in de koelkast?

Assortiment, houdbaarheid en vervaldata

 • Zijn er verlopen geneesmiddelen aanwezig?

 • Zijn de aanwezige reeds bereide zakjes/ spuiten geëtiketteerd?

 • Is er meer dan een aangebroken fles met dezelfde drank/suspensie/jodium etc. aanwezig?

 • Zijn de aangebroken flacons voorzien van een openingsdatum?

 • Zijn de aangeprikte injectieflacons voorzien van een aanprikdatum + tijd?

 • Zijn er aangeprikte injectieflacons waarvan de houdbaarheid is verstreken?

 • Zijn er geneesmiddelen aanwezig buiten het afdelingsassortiment waarvoor geen patiënt is(langer dan 24 uur)?

Medicijnkar

 • Is de medicijnkar ordelijk en schoon?

 • Staan de karren na het delen weer in de (afgesloten) medicijnruimte?

 • Zien de Cardexen er netjes uit?

 • Staan er medicijncupjes met losse (niet in strip) tabletten of capsules op de kar?

 • Liggen de juiste hoeveelheden geneesmiddelen in de laadjes (in relatie tot de laatste deeltijd)?

 • Staan er handgeschreven of met de hand gewijzigde MO's in de Cardex?

Informatiebronnen

 • Is er een Farmacotherapeutisch Kompas aanwezig? Zo ja, welk jaar?

 • Is het handboek parenteralia aanwezig? Zo ja, welk jaar?

 • Is het handboek enteralia aanwezig? Zo ja, welk jaar?

 • Is er een lijst met het afdelingsassortiment aanwezig? Zo ja, welke maand + jaar?

 • Is er een antibioticaboekje aanwezig? Zo ja, welk jaar?

 • Is er een synoniemenboekje aanwezig? Zo ja, welk jaar?

 • Zijn er nog andere informatiebronnen op de afdeling aanwezig die regelmatig gebruikt worden?

Bestellen

 • Is de procedure van het bestellen van geneesmiddelen duidelijk?

Transport naar de afdeling

 • Komt de buizenpost aan in een afgesloten (niet voor het publiek toegankelijke) ruimte?

Retourneren

 • Wordt de medicatie die door de patiënt zelf is meegenomen bij ontslag weer meegegeven?

Opiaten

 • Is er een plek waar genoteerd staat wie (naam en piepernummer) die dag verantwoordelijk is voor de opiaten en de sleutel van de opiatenkast?

Evaluatie

Evaluatie

 • Wat viel je op tijdens deze meting?

 • Geeft deze meting een goede afspiegeling van de dagelijkse gang van zaken?

 • Overige vragen, opmerkingen en verbeterpunten

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.