Audit

Medicijnkamer

Zijn de kast(en) ordelijk en schoon?

Zijn de geneesmiddelen in de kast geordend op toedienroute (oraal, parenteraal, cutaan etc.)?

Is de ruimte schoon?

Is de medicijnkamer afgesloten?

Er liggen geen geneesmiddelen opgeslagen buiten de medicijnkamer.

Opmerkingen/wensen verpleging?

Opmerkingen/wensen apotheek?

VTGM

Is het VTGM werkblad schoon en leeg, of in gebruik waarvoor het bedoeld is?

Is de instructiekaart VTGM aanwezig?

Wordt er bereid met handschoenen aan?

Zijn de aanwezige reeds bereidde spuiten/zakjes geëtiketteerd?

Opmerkingen/wensen verpleging?

Opmerkingen/wensen apotheek?

Barcode-etiketten

Zijn de barcode-etiketten up-to-date en netjes?

Zijn de minimumvoorraad (min) en de bestelhoeveelheid (max) ingevuld?

Opmerkingen/wensen verpleging?

Opmerkingen/wensen apotheek?

Koelkast

Is de koelkast ordelijk en schoon?

In de koelkast liggen uitsluitend geneesmiddelen.

Is er temperatuurregistratie in de koelkast aanwezig?

Opmerkingen/wensen verpleging?

Opmerkingen/wensen apotheek?

Houdbaarheid

Er is maximaal 1 aangebroken verpakking per uniek geneesmiddelproduct.

Zijn de aangebroken flacons voorzien van een openingsdatum?

Zijn de aangeprikte injectieflacons/infuuszakken voorzien van een aanprikdatum?

Er zijn geen verlopen geneesmiddelen aanwezig.

Opmerkingen/wensen verpleging?

Opmerkingen/wensen apotheek?

Medicijnkarren en Cardex

Zijn de medicijnkarren ordelijk en schoon?

Staan de medicijnkarren na het delen weer in de medicijnkamer?

Op de medicijnkar liggen geen losse (niet in stip) tabletten/ capsules/ampullen.

In de laadjes zijn de juiste hoeveelheid geneesmiddelen uitgezet (in relatie tot de laatste deeltijd)

Zien de Cardexen er netjes uit?

Er staan geen handgeschreven of met de hand gewijzigde etiketten in de Cardex.

Opmerkingen/wensen verpleging?

Opmerkingen/wensen apotheek?

Opiatenkast

Is de opiatenkast op slot?

Hangt de sleutel op de daarvoor bestemde plek in het sleutelkastje?

Liggen in de opiatenkast uitsluitend OW geneesmiddelen?

Opmerkingen/wensen verpleging?

Opmerkingen/wensen apotheek?

Informatiebronnen

Weet waar de procedure geneesmiddelendistributie te vinden is.

Weet waar het Farmacotherapeutisch Kompas geraadpleegd kan worden.

Weet waar het handboek parenteralia geraadpleegd kan worden.

Weet waar het handboek oralia geraadpleegd kan worden.

Weet waar de lijst met het afdelingsassortiment geraadpleegd kan worden.

Beschikt de afdeling over een antibioticaboekje?

Beschikt de afdeling over een synoniemenboekje? Zoja, welk jaar?

Opmerkingen/wensen verpleging?

Opmerkingen/wensen apotheek?

Medicatie op naam

Ziet de incidentele medicatie er ordelijk en overzichtelijk uit?

Hangen de actuele zakjes aan de juiste haakjes? Controleer 3 willekeurige zakjes

Is de incidentele medicatie in de koelkast voorzien van een patiëntensticker?

Is alle medicatie buiten het afdelingsassortiment voorzien van een patiëntensticker?

Gaat de incidentele medicatie bij verhuizing naar een andere afdeling (ook AH) mee met de patiënt?

Wordt de medicatie van ontslagen patiënten tijdig retour gezonden?

Opmerkingen/wensen verpleging?

Opmerkingen/wensen apotheek?

Bestellen van geneesmiddelen

Opmerkingen/wensen verpleging?

Opmerkingen/wensen apotheek?

Transport van geneesmiddelen naar de afdeling

Komt de buizenpost uit in een voor publiek afgesloten ruimte?

Opmerkingen/wensen verpleging?

Opmerkingen/wensen apotheek?

Retourneren van geneesmiddelen

Wordt de medicatie die de patiënt zelf heeft meegenomen bij ontslag weer meegegeven?

Opmerkingen/wensen verpleging?

Opmerkingen/wensen apotheek?

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.