Audit

Inwerken

Heb je de werkinstructie gelezen?

Waar kun je deze en alle andere formulieren vinden?

Ben je ingewerkt volgens het inwerkschema, welke items zijn daarbij aan bod gekomen?

Wat vertel je aan de patiënt over de vervolggesprekken als men daar naar vraagt?

Werkwijze

Voer je, bij de geplande patiënten, de medicatie alvast in, voordat de patiënt op gesprek komt?

Werk je, als er tijd is, ook vooruit voor het middsgspreekuur?

Vraag je, niet geplande patiënten, zonder AMO binnen op gesprek?

Duren je gesprekken per dag gemiddeld minder dan 10 minuten?

Kom je nog veel verschillende tegen op het AMO t.o.v. wat de patiënt aangeeft te gebruiken?

Hoe ga je om met omzettingen i.v.m. de voorraad?

Stuur je bij twijfel aan de medicatie een AMO aanvraag naar meerdere apotheken?

Stop je alle ingevoerde actieve medicatie die al in de computer staat voordat de patiënt op gesprek komt?

Wat doe je met pre-operatieve medicatie die is voorgeschreven?

Waar kun je Diamant vinden (laten zien)

Controleer je bij dialysepatiënten ook de medicatielijst en info van Diamant?

Heb je het idee dat je (meestal) goed, zonder al te veel oponthoud, meedraait in de hele POS-groep?

Allergieën

Vraag je altijd naar de allergieën?

Kun je deze makkelijk vinden bij het invoeren en hoe los je dat op?

Vraag en noteer je ook welke reactie een patiënt had. En zo ja hoe?

Noteer je ook medicatie die de patiënt niet wil gebruiken i.v.m. de bijwerkingen?

Noteer je de allergieën die bij de openbare apotheek vermeld zijn, maar waarvan de patiënt het niet meer weet? En zo ja hoe?

Controle

Wordt alle ingevoerde medicatie binnen 2 dagen gecontroleerd?

Verbeter of pas je kleine vergissingen direct aan?

Koppel je bij evt. vragen dit snel terug, zodat de medicatie er in ieder geval voor de opname goed instaat?

Let je hierbij op de opnamedatum?

Casuïstiek

Wat doe je als een patiënt verteld dat hij een bloedverdunner (bijvoorbeeld ascal) gebruikte maar daar op advies van de behandeld specialist al mee gestopt is i.v.m. de geplande operatie?

Hoe voer je fenprocoumon en acenocoumarol in?

Welke acties onderneem je als je bij binnenkomst van de thuisapotheeklijst ontdekt dat de patiënt zeer regelmatig een NSAID heeft gekregen die ook nog steeds actief staat en de patiënt al weer naar huis is?

Wat voer je in als een patiënt vertelt dat hij 12 paracetamol per dag slikt?

Wat doe je als er volgens de thuisapotheeklijst zeer regelmatig verschillende "puffers" zijn verstrekt en ook nog steeds actief staan, terwijl de patiënt vertelt dat hij/zij deze niet gebruikt?

Hoe recent moet het overzicht van de thuisapotheeklijst zijn?

Wat doe je als een patiënt tot een week geleden altijd max 3x daags 1000 mg metformine heeft geslikt en daar op advies van een praktijkassistente mee gestopt is, om te kijken hoe het gaat, terwijl de arts daar niet achter stond?

Wat doe je als een patiënt zelf een zeer compleet medicatieoverzicht heeft gemaakt?

Hoe voer je het gebruik van insuline in?

Wat doe je als een patiënt methadon gebruikt?

Hoe voer je overmatig gebruik van benzodiazepines en/of pijnmedicatie in?

Weet je wat er bij de vervolggesprekken op de POS met de patiënt wordt doorgenomen?

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.