1. WERKPLEK

 • orde en netheid

 • vluchtwegen aanwezig en vrij

 • EHBO middelen

 • brandblusser (6 kg bij laswerk)

 • verlichting

 • afscherming bouwkundige gaten en sparingen

2. ORGANISATIE

 • startwerk/projectgerichte instructie

 • (iedereen die in opdracht van VDI werkzaam is op het project moet formulier 28F ondertekenen !!!)

 • VGM plan of PRIE aanwezig en actueel

 • Bedrijfsnoodplan, alarmkaart en BHV op locatie aanwezig ? Bekend en gecommuniceerd

Bedrijfshulpverlener :

 • naam :

 • bedrijf :

 • werkvergunning

 • zijn er werkzaamheden met een bijzonder risico. Zo ja, welke maatregelen zijn er dan getroffen :

 • getroffen maatregelen :

3. NALEVING KVGM ASPECTEN (kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu)

EIGEN MEDEWERKERS

 • naleving KVGM

 • direct gesprek inplannen met direct leidinggevende !!!

 • medewerker in bezit van VCA

 • medewerker is niet meer bevoegd op het project werkzaamheden uit te voeren. direct actie inzetten om de medewerker VCA te laten behalen !!

 • identificatiebewijs aanwezig

 • medewerker verzoeken dit altijd bij zich te dragen en de volgende werkdag dit alsnog aan te tonen.

 • (dit mag ook een geldig rijbewijs zijn, mits er sprake is van een Nederlandse medewerker)

 • veiligheidspaspoort of VDI-badge aanwezig

INLENERS / UITZENDORGANISATIE

 • naleving KVGM

 • direct gesprek inplannen met direct leidinggevende !!!

 • medewerker in bezit van VCA

 • medewerker is niet meer bevoegd op het project werkzaamheden uit te voeren !!

 • bedrijf in bezit van VCU certificaat

 • andere uitzendorganisatie zoeken !!

ONDERAANNEMERS

 • naleving KVGM

 • direct gesprek inplannen met direct leidinggevende !!!

 • medewerker in bezit van VCA

 • onderaannemer is niet meer bevoegd op het project werkzaamheden uit te voeren !!

 • bedrijf in bezit van VCA certificaat

 • andere onderaannemer zoeken !!

4. PBM'S EN KLEDING

 • zijn de vereiste PBM's aanwezig

 • worden de PBM's juist toegepast

 • verkeren de PBM's in goede staat

 • bedrijfskleding (uitstraling)

 • beschermende kleding (brandvertragende-/doorwerkkleding)

 • laskap/lasbril

5. GEREEDSCHAP EN MATERIEEL

 • elektrisch gereedschap / verlenghaspels / snoeren en bouwlampen

 • ladders / trappen / (rol)steigers

 • hijswerktuigen

 • vergrendelingsmiddelen (niet schakelen/niet bedienen)

 • gehuurd materieel

6. BEDRIJFSWAGEN

 • orde en netheid

 • overig elektrisch gereedschap

 • vervoer cilinders / vastzetinrichting aanwezig en in gebruik

7. AFVAL EN MILIEU

 • opslag en afvoeren afval

 • opslag en afvoeren milieuonvriendelijke producten

 • veiligheidsbladen verstrekt en aanwezig (info schadelijke stoffen)

8. KEET / CONTAINER / OPSLAGRUIMTE

 • orde en netheid keet

 • orde en netheid container / opslag

 • opslag gas en zuurstof (niet in container)

 • elektrische installatie keet/container gekeurd

9. BOUWTERREIN

 • bouwlift

 • steigers

 • trappen (veilig/afgezet)

10. ALLEEN RAILINFRA PROJECTEN

 • uitgifte / inname toegangsbewijzen

 • aanwezigheid werkplekbeveiliging instructie realisatie uitvoeringsfase

 • veiligheidspaspoort verplicht

 • bezit "Veiligheid langs het spoor"

11. OVERIGEN

 • zijn alle opmerkingen uit de vorige werkplekinspectie verholpen ?
  Zo nee, dan a.u.b. hieronder een toelichting geven.

 • toelichting :

 • heeft u een onveilige situatie aangetroffen ?
  Zo ja, a.u.b. toelichting hieronder geven en meldformulier 20F invullen

 • toelichting :

 • VERGEET NIET MELDFORMULIER 20F IN TE VULLEN !!!

 • zijn er verbetervoorstellen om
  - veiligheid- en gezondheidsrisico's te beperken
  - repeterende handeling te beperken/vereenvoudigen
  - de milieuprestatie te verbeteren
  Zo ja, a.u.b. toelichting hieronder geven en meldformulier 20F invullen

 • toelichting :

 • VERGEET NIET MELDFORMULIER 20F IN TE VULLEN !!!

12. TOELICHTING EN/OF OPMERKING

 • toelichting en/of opmerking

 • voeg hier eventueel foto's toe

13. ONDERTEKENING

 • handtekening projectleider

 • handtekening leidinggevend monteur op locatie

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.