1. EERDERE WERKPLEKINSPECTIES

 • 1.1 ZIJN ACTIEPUNTEN UIT EERDERE WERKPLEKINSPECTIES AFGETEKEND ALS ZIJNDE UITGEVOERD?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 1.2 ZIJN AFGEWERKTE ACTIEPUNTEN AFGETEKEND DOOR PROJECTLEIDER?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

2. MILIEU

 • 2.1 WORDT HET AFVALBELEID GEVOLGD (afval afvoeren door onderaannemers tenzij er eigen medewerkers op de bouw zijn of wanneer Pellikaan het materiaal heeft ingekocht)?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 2.2 IS HET AFVAL IN DE CONTAINERS OPGEBORGEN (geen verspreiding afval over de bouwplaats)?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 2.3 BESCHIKKEN DE ONDERAANNEMERS OVER DE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN VAN DE GEVAARLIJKE STOFFEN DIE ZIJ GEBRUIKEN EN OPSLAAN?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 2.4 IS DE WERKVOORRAAD OP DE WERKPLEK BEPERKT (minder dan 25 ltr/kg)?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 2.5 ZIJN DE GEVAARLIJKE STOFFEN (incl. afval) VEILIG OPGESLAGEN (in afgesloten en geventileerde ruimte en, indien meer dan 50 ltr, op een lekbak)?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 2.6 ZIJN DE VERPAKKINGEN VAN GEVAARLIJKE STOFFEN VOORZIEN VAN ETIKETTERING WAAROP DE GEVAARSASPECTEN EN TE NEMEN (preventieve en correctieve) MAATREGELEN ZIJN OMSCHREVEN?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 2.7 IS DE CHECKLIST "VEILIG WERKEN MET ACETYLEEN- EN ZUURSTOFCILINDERS" INGEVULD EN VOLLEDIG AKKOORD?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 2.8 IS DE BRANDSTOFTANK GEKEURD EN AFGESCHERMD TEGEN AANRIJDING, IS ER EEN GEKEURDE BRANDBLUSSER IN DE DIRECTE OMGEVING EN IS ER EEN CALAMITEITENINSTRUCTIE?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 2.9 ZIJN BIJ WERKZAAMHEDEN MET OPEN VUUR GEKEURDE BLUSMIDDELEN AANWEZIG?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

3. BHV/EHBO, NOODPLAN ENVLUCHTWEGEN

 • 3.1 IS DE ALARMPROCEDURE ACTUEEL EN IN DE UITVOERDERS- EN SCHAFTKEET OPGEHANGEN?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 3.2 IS VLUCHTEN MOGELIJK VANAF ALLE WERKPLEKKEN?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 3.3 IS ER MINIMAAL ÉÉN BHV-er AANWEZIG OP DE BOUWPLAATS?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 3.4 IS ER EEN BHV-BEZETTING BIJ AFWEZIGHEID VAN DE UITVOERDER?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

4. (bijna) INCIDENTEN

 • 4.1 HEEFT ER EEN INCIDENT (ONGEVAL, MILIEU-INCIDENT) PLAATS GEVONDEN?

 • IS DIT INCIDENT, MET SCHETS VAN GEBEURTENISSEN, GEREGISTREERD EN GEMELD BIJ DE VGM-COÖRDINATOR?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 4.2 HEEFT ER EEN (bijna) INCIDENT (ONGEVAL, MILIEU-INCIDENT) PLAATS GEVONDEN?

 • IS DIT INCIDENT, MET SCHETS VAN GEBEURTENISSEN, GEREGISTREERD EN GEMELD BIJ DE VGM-COÖRDINATOR?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

5. BOUWPLAATS

 • 5.1 IS ER GOED ZICHT BIJ HET IN- EN UITRIJDEN VAN HET BOUWTERREIN?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 5.2 IS HET MATERIAAL EN MATERIEEL STABIEL OPGESLAGEN?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 5.3 IS HET BOUWTERREIN GOED AFGESCHERMD TEGEN ONBEVOEGDEN?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 5.4 IS HET BOUWTERREIN VOLDOENDE VERLICHT?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

6. WERKPLEKKEN

 • 6.1 IS DE HOOFDVERDEELKAST AFGESLOTEN TEGEN ONBEVOEGDEN?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 6.2 ZIJN DE TRANSPORTROUTES VOLDOENDE VERLICHT (taak Pellikaan)?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 6.3 ZIJN DE WERKPLEKKEN VOLDOENDE VERLICHT (taak onderaannemer)?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 6.4 ZIJN GATEN IN DE VLOER (>8*8cm) AFGEDEKT MET DEUGDELIJK MATERIAAL EN GEBORGD?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 6.5 ZIJN ER VOLDOENDE MAATREGELEN GENOMEN BIJ VALGEVAAR?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 6.5.1 ZIJN OP CORRECTE WIJZE ALUMINIUM LEUNINGEN GEBRUIKT MET STAANDERS OM DE MAXIMAAL 2,5 METER?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 6.5.2 ZIJN OP CORRECTE WIJZE STEIGERPLANKEN ALS LEUNING GEBRUIKT MET STAANDERS OM DE MAXIMAAL 3 METER?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 6.5.3 ZIJN OP CORRECTE WIJZE STALEN LEUNINGEN GEBRUIKT MET STAANDERS OM DE MAXIMAAL 5 METER?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 6.5.4 ZIJN HEUP- EN KNIELEUNINGEN AANGEBRACHT (minimale hoogte van 1 meter, maximaal 47cm tussenruimte en voldoende sterkte)?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 6.5.5 ZIJN HORIZONTALE VEILIGHEIDSNETTEN CORRECT BEVESTIGD (geen mogelijkheid tot tussendoor vallen) EN OP MINIMAAL 3,5 METER HOOGTE?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 6.5.6 ZIJN VERTICALE VEILIGHEIDSNETTEN CORRECT BEVESTIGD (geen mogelijkheid tot tussendoor vallen) en minimaal 2 meter hoog?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

7. MIDDELEN

 • 7.1 ZIJN DE MIDDELEN VAN DE ONDERAANNEMERS GEKEURD EN VOORZIEN VAN EEN STICKER MET KEURVERVALDATUM?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 7.2 ZIJN DE EIGEN MIDDELEN GEKEURD EN VOORZIEN VAN EEN STICKER MET KEURVERVALDATUM?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 7.3 ZIJN DE GEHUURDE MIDDELEN GEKEURD EN VOORZIEN VAN EEN STICKER MET KEURVERVALDATUM?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 7.4 ZIJN GEHUURDE TRANSPORTMIDDELEN GEMELD BIJ NKE?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 7.5 ZIJN GEREEDSCHAPMACHINES VEILIG OPGESTELD?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 7.6 ZIJN BINNEN OPGESTELDE BOUWCIRKELZAGEN VOORZIEN VAN STOFAFZUIGING?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

8. KRANEN

 • 8.1 ZIJN HET KRAANBOEK (waaruit duidelijk wordt dat de kraan zich binnen de keurtermijn bevindt) EN KEURCERTIFICATEN VAN HIJSGEREEDSCHAPPEN AANWEZIG?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 8.2 IS DE MACHINIST (bij gebruik van een kraan met een maximum bedrijfslast van 100 tonmeter of meer) AANTOONBAAR BEVOEGD (in bezit van certificaat van vakbekwaamheid van de Stichting Toezicht Verticaal Transport) MET DEZE KRAAN TE WERKEN?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 8.3 MOGEN KRAANWERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD (er is niet te veel wind om te hijsen)?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

9. LADDERS EN TRAPPEN

 • 9.1 LADDERS ZIJN JUIST OPGESTELD (geborgd tegen wegglijden & omvallen?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 9.2 SLUIT LADDER NAAR HOGER GELEGEN VLOER AAN BIJ LEUNINGWERK EN STEEKT DEZE MINIMAAL 1 METER UIT BOVEN DEZE VERDIEPINGSVLOER?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 9.3 ZIJN VASTE TRAPPEN VOORZIEN VAN MINIMAAL 1 STABIELE LEUNING?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

10. STEIGERS

 • 10.1 VOLDOET DE STEIGER AAN DE RICHTLIJN STEIGERS?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 10.1.1 IS DE STEIGER GEPLAATST OP EEN DRAAGKRACHTIGE ONDERGROND?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 10.1.2 ZIJN KANTPLANKEN GEPLAATST?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 10.1.3 IS HET DOCUMENT VOOR OVERDRACHT EN ACCEPTATIE VAN DE STEIGER AANWEZIG?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 10.1.4 IS DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN HET JUISTE TYPE STANDAARD STEIGER AANWEZIG IN HET GEVAL VAN EEN STANDAARD STEIGER?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 10.1.5 ZIJN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN, IN HET GEVAL VAN EEN COMPLEXE STEIGER, AANWEZIG?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 10.1.6 WORDT DE STEIGER TWEEWEKELIJKS GEKEURD?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 10.1.7 IS DE STEIGER OVERBELAST?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

11. SCHRAGEN

 • 11.1 ZIJN DE SCHRAGEN GEPLAATST OP EEN DRAAGKRACHTIGE ONDERGROND?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 11.2 ZIJN DE SCHRAGEN OVERBELAST?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

12. ROLSTEIGERS

 • 12.1 IS DE CHECKLIST "VEILIG WERKEN MET ROLSTEIGERS" INGEVULD?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 12.2 ZIJN DE ROLSTEIGERS JUIST OPGEBOUWD EN IN GEBRUIK?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

13. BESLOTEN RUIMTEN (of in het geval van ELEKTROCUTIE vochtige ruimten)

 • 13.1 IS ER GEVAAR VOOR VERSTIKKING DOOR ONVOLDOENDE ZUURSTOF?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 13.2 IS ER GEVAAR VOOR VERGIFTIGING DOOR GIFTIGE/TOXISCHE STOFFEN?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 13.3 IS ER GEVAAR VOOR BRAND/EXPLOSIE DOOR (LICHT) ONTVLAMBARE STOFFEN?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 13.4 IS ER GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE DOOR HET NIET GEBRUIK MAKEN GEREEDSCHAP MET VAN VEILIGE SPANNING (maximaal 50V wisselspanning of 120V gelijkspanning)?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 13.5 IS ER GEVAAR VOOR VALLEN EN/OF VALLENDE VOORWERPEN?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 13.6 IS EEN VLUCHTWEG VRIJ?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

14. NETHEID

 • 14.1 IS HET TERREIN VOLDOENDE NET?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 14.2 ZIJN DE WERKPLEKKEN VOLDOENDE NET?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 14.3 ZIJN DE (schaft-, santiair- en uitvoerders-) KETEN VOLDOENDE NET?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

15. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

 • 15.1 WORDEN DE PBM's CONFORM DE OVERZICHTSLIJST EN DE DOEKEN BIJ DE ENTREE GEDRAGEN?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

 • 15.2 WORDEN AANWEZIGE AANGESPROKEN OP HET NIET DRAGEN VAN DE VOORGESCHREVEN PBM's?

 • Situatie, opmerking en/of actie

 • Actie uit te voeren door:
  (In naastgelegen vak, na uitvoer van actie, aftekenen door uitvoerder met datum en paraaf)

 • Prioriteit

 • Actie op uitvoering en effectiviteit te controleren door:
  (In naastgelegen vak aftekenen met datum en paraaf)

16. ONDERTEKENING

  Deelnemer WPI
 • deelnemer werkplekinspectie

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.