Audit

Площта изчистена ли е от излишни лични вещи?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично

Площта изчистена ли е от излишни компютри,принтери,факсове и т.н.?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично

Площта изчистена ли е от излишни неща ( неподредени документи, листчета, пратки, опаковъчни материали, консумативи)?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично

Площта изчистена ли е от излишни лични вещи?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично

Подредени ли са файловете на хартиен носител?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично

Компютърните файлове сортирани ли са по наименования?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично


Площта изчистена ли е от остарели, неактуални тарифи,формуляри, лицензи и т.н.?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично

Правилно ли са определени и съхранявани необходимите офис консумативи?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично

Поставени ли са компютрите,техниката на правилните места?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично

Актуални ли са хартиените материали(бележки и т.н.)?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично

Организирани ли са работните плотове?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично

Изпразвани ли са редовно кошчетата за отпадъци?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично

Лесно достъпни ли са почистващите материали?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично

Може ли служителя да обясни ценността на 5s?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично

Актуални ли са таблата за показване на информацията?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично

Определени ли са специфичните задачи по почистването?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично

Публикувани ли са стандартите?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично

Имало ли е подобрения в системата на 5s?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично

Показвани ли са историите на успеха?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично

Ясно ли е определена ролята на всеки един?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично

Изглежда ли,че 5S е установен ред или начин на живот?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично

Признанията част ли са от системата 5S?
1 - много слабо, 2 - слабо, 3 - добро, 4 - много добро, 5 - отлично