Verbetering GIP

1 voorblad

Blikvanger voorzien?

Naam en klas en schooljaar voorzien?

2 LAY-OUT

Nodige titels en onderverdeling gemaakt?

Overal zelfde lettertype,

Duidelijke voorstelling?

Kop en voettekst ingevuld?

Teksten zelf verwerkt, geen knip en plakwerk?

3 GIP ALGEMEEN DEEL

Trapstudie: alle onderdelen uitgewerkt?

Trapstudie: Alle onderdelen correct uitgelegd en verwoord?

Trapvormen: alle onderdelen uitgewerkt?

Trapvormen: alle onderdelen correct uitgelegd en verwoord?

Verdrijving: Juist uitgewerkt?

Houtsoorten: Gegevens volledig en juist ingevuld?

Houtsoorten: criteria bepaald?

Houtsoort: verantwoorde keuze gemaakt betreffende de trap?

Houtsoorten: alle termen verduidelijkt en juist omschreven?

Werkontleding: stappenplan juist uitgewerkt?

Kostprijsberekening: schematisch voorgesteld?

Kostprijsberekening totaal en grafiek voorgesteld?

Kostprijsberekening: eigen bespreking van het resultaat.

Snijgereedschappen: selectie gebruikt voor trap.

Snijgereedschappen: kenmerken en kostprijs.

Snijgereedschappen: bespreking onderdelen zaagbladen

CNC: programma's correct uitgewerkt?

CNC: voorstelling met radiuscompensatie voorzien?

Afwerking trap: Twee producten correct vergeleken?

Afwerking trap: Vergelijk zelfstandig verwerkt en omschreven?

Machineveiligheid: Correct omschreven?

4 GIP EIGEN WERKSTUK

Voorstelling eigen werkstuk: uitgewerkt volgens opgave?

Verduidelijking: nodig tekenwerk correct gemaakt?

Verduidelijking: materiaalbespreking correct uitgewerkt?

verduidelijking: is de kostprijsberekening volledig en juist uitgevoerd?

Verduidelijking: is de bespreking van het snijgereedschap correct en volledig?

5 EIGEN EVALUATIE

Heeft de leerling een eigen beoordeling gemaakt zoals gevraagd in de opgave?

Weerspiegeld de gip-opdracht en evaluatie de kennis en inzet vanuit de praktijk?

4 MOTIVERING

Motivering

Aanmerkingen:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.