Verbetering GIP

1 voorblad

 • Blikvanger voorzien?

 • Naam en klas en schooljaar voorzien?

2 LAY-OUT

 • Nodige titels en onderverdeling gemaakt?

 • Overal zelfde lettertype,

 • Duidelijke voorstelling?

 • Kop en voettekst ingevuld?

 • Teksten zelf verwerkt, geen knip en plakwerk?

3 GIP ALGEMEEN DEEL

 • Trapstudie: alle onderdelen uitgewerkt?

 • Trapstudie: Alle onderdelen correct uitgelegd en verwoord?

 • Trapvormen: alle onderdelen uitgewerkt?

 • Trapvormen: alle onderdelen correct uitgelegd en verwoord?

 • Verdrijving: Juist uitgewerkt?

 • Houtsoorten: Gegevens volledig en juist ingevuld?

 • Houtsoorten: criteria bepaald?

 • Houtsoort: verantwoorde keuze gemaakt betreffende de trap?

 • Houtsoorten: alle termen verduidelijkt en juist omschreven?

 • Werkontleding: stappenplan juist uitgewerkt?

 • Kostprijsberekening: schematisch voorgesteld?

 • Kostprijsberekening totaal en grafiek voorgesteld?

 • Kostprijsberekening: eigen bespreking van het resultaat.

 • Snijgereedschappen: selectie gebruikt voor trap.

 • Snijgereedschappen: kenmerken en kostprijs.

 • Snijgereedschappen: bespreking onderdelen zaagbladen

 • CNC: programma's correct uitgewerkt?

 • CNC: voorstelling met radiuscompensatie voorzien?

 • Afwerking trap: Twee producten correct vergeleken?

 • Afwerking trap: Vergelijk zelfstandig verwerkt en omschreven?

 • Machineveiligheid: Correct omschreven?

4 GIP EIGEN WERKSTUK

 • Voorstelling eigen werkstuk: uitgewerkt volgens opgave?

 • Verduidelijking: nodig tekenwerk correct gemaakt?

 • Verduidelijking: materiaalbespreking correct uitgewerkt?

 • verduidelijking: is de kostprijsberekening volledig en juist uitgevoerd?

 • Verduidelijking: is de bespreking van het snijgereedschap correct en volledig?

5 EIGEN EVALUATIE

 • Heeft de leerling een eigen beoordeling gemaakt zoals gevraagd in de opgave?

 • Weerspiegeld de gip-opdracht en evaluatie de kennis en inzet vanuit de praktijk?

4 MOTIVERING

 • Motivering

 • Aanmerkingen:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.