Verbetering tekening

BEROEPSGERICHTE ATTITUDEN

Zelfstandig leren werken.

Zin hebben voor efficiënt werken.

EVALUATIE VAN DE CNC-OPDRACHT
START PROGRAMMA

Programmahoofd juist ingevuld?

BOREN

Boringen op de juiste plaats?

Boor ø juist?

Boordiepte juist?

FREZEN

Freesvorm overal juist?

Freesdiepte correct?

BOREN OP VLAKKEN

Boorpatroon correct?

Boordiepte correct?

Op juiste vlak?

Na bewerking teruggeplaatst op F1?

In afzonderlijke regels geplaatst?

RADIUSCOMPENSATIE

Radiuscompensatie aan de correcte kant?

Op einde bewerking terug op C0?

Radiuscompensatie in afzonderlijke regel?

ONDERPROGRAMMA

Onderprogramma juist geschreven?

Geen programma einde voorzien?

Onderprogramma juist ingevoegd?

TUSSENTEKSTEN, VERDUIDELIJKING

De nodige verduidelijkingen voorzien?

GEBRUIK KETTINGMAAT (K3)

Kettingmaat correct gebruikt?

Kettingmaat na iedere bewerking terug op K0?

Kettingmaat in afzonderlijke regel?

CAD CAM

DXF juist omgezet?

Passend op het werkstuk geplaatst?

Auto Join toegepast om lijnen met elkaar te verbinden?

Radiuscompensatie uitgevoerd zoals het moet?

Snijgereedschap aangepast aan de uit te voeren bewerking?

EINDE PROGRAMMA

Correcte afsluit van het programma?

XGREP

Naam uitfrezing correct omschreven?

Correcte verdeling in de X-richting?

Correcte verdeling in de Y-richting?

ATTITUDE

Is het programma ingediend in de juiste map?

Is er een samenvatting gemaakt in een Word bestand?

Zijn de bestanden op tijd ingediend?

MOTIVATIE

Motivatie

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.