Verbetering tekening

BEROEPSGERICHTE ATTITUDEN

 • Zelfstandig leren werken.

 • Zin hebben voor efficiënt werken.

EVALUATIE VAN DE CNC-OPDRACHT

START PROGRAMMA

 • Programmahoofd juist ingevuld?

BOREN

 • Boringen op de juiste plaats?

 • Boor ø juist?

 • Boordiepte juist?

FREZEN

 • Freesvorm overal juist?

 • Freesdiepte correct?

BOREN OP VLAKKEN

 • Boorpatroon correct?

 • Boordiepte correct?

 • Op juiste vlak?

 • Na bewerking teruggeplaatst op F1?

 • In afzonderlijke regels geplaatst?

RADIUSCOMPENSATIE

 • Radiuscompensatie aan de correcte kant?

 • Op einde bewerking terug op C0?

 • Radiuscompensatie in afzonderlijke regel?

ONDERPROGRAMMA

 • Onderprogramma juist geschreven?

 • Geen programma einde voorzien?

 • Onderprogramma juist ingevoegd?

TUSSENTEKSTEN, VERDUIDELIJKING

 • De nodige verduidelijkingen voorzien?

GEBRUIK KETTINGMAAT (K3)

 • Kettingmaat correct gebruikt?

 • Kettingmaat na iedere bewerking terug op K0?

 • Kettingmaat in afzonderlijke regel?

CAD CAM

 • DXF juist omgezet?

 • Passend op het werkstuk geplaatst?

 • Auto Join toegepast om lijnen met elkaar te verbinden?

 • Radiuscompensatie uitgevoerd zoals het moet?

 • Snijgereedschap aangepast aan de uit te voeren bewerking?

EINDE PROGRAMMA

 • Correcte afsluit van het programma?

XGREP

 • Naam uitfrezing correct omschreven?

 • Correcte verdeling in de X-richting?

 • Correcte verdeling in de Y-richting?

ATTITUDE

 • Is het programma ingediend in de juiste map?

 • Is er een samenvatting gemaakt in een Word bestand?

 • Zijn de bestanden op tijd ingediend?

MOTIVATIE

 • Motivatie

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.