Verbetering laboproef

WERKATTITUDE. (Stageplaast)

Is de leerling stipt?

Toont de leerling voldoende inzet?

Is de leerling positief ingesteld?

Kan de leerling zelfstandig werken?

Is de leerling leergierig?

Kan de leerling werken in groep?

Kan de leerling omgaan met gezag, discipline en kritiek?

Kan de leerling probleemoplossend handelen?

Heeft de leerling doorzettingsvermogen?

Is een leerling kostenbewust?

Ziet de leerling werk?

VAARDIGHEDEN (Stageplaats)

Kan de leerling tekening/plan lezen en begrijpen?

Kan de leerling zelfstandig bankwerk en montagewerk uitvoeren?

Kan de leerling de traditionele machines instellen en gebruiken?

Kan de leerling overweg met de CNC-machine?

Kan de leerling onder begeleiding ramen, deuren, trappen of meubelelementen plaatsen?

Kan de leerling op een correcte manier isolatiemateriaal plaatsen?

Kan de leerling op een correcte manier laserapparatuur gebruiken?

Maakt de leerling vordering tijdens zijn stageperiode?

VEILIGHEID (Stageplaats)

Is de leerling op de hoogte betreffende de veiligheid in het bedrijf?

Kan de leerling overweg met de opgelegde veiligheid in het bedrijf?

Is de leerling in orde met zijn PBM?

DOCUMENTEN (School)

Heeft de leerling de nodige inzet getoond om het bedrijf te contacteren betreffende zijn stageaanvraag.

Heeft de leerling binnen de opgelegde tijd zijn stagecontract in orde gebracht?

Is het stagelogboek ingevuld zoals gevraagd?

Is de aanwezigheidslijst iedere dag ingevuld en getekend?

STAGEVERSLAG (School)

Heeft het stageverslag een duidelijk beeld wat de leerling heeft uitgevoerd op zijn stage?

Is er fotomateriaal of tekeningen gebruikt om te verduidelijken?

Heeft de leerling duidelijk verwoord wat hij uit zijn stageperiode heeft geleerd?

Is het stageverslag netjes en overzichtelijk uitgewerkt,

Is het stageverslag op tijd ingediend?

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.