Verbetering laboproef

WERKATTITUDE. (Stageplaast)

 • Is de leerling stipt?

 • Toont de leerling voldoende inzet?

 • Is de leerling positief ingesteld?

 • Kan de leerling zelfstandig werken?

 • Is de leerling leergierig?

 • Kan de leerling werken in groep?

 • Kan de leerling omgaan met gezag, discipline en kritiek?

 • Kan de leerling probleemoplossend handelen?

 • Heeft de leerling doorzettingsvermogen?

 • Is een leerling kostenbewust?

 • Ziet de leerling werk?

VAARDIGHEDEN (Stageplaats)

 • Kan de leerling tekening/plan lezen en begrijpen?

 • Kan de leerling zelfstandig bankwerk en montagewerk uitvoeren?

 • Kan de leerling de traditionele machines instellen en gebruiken?

 • Kan de leerling overweg met de CNC-machine?

 • Kan de leerling onder begeleiding ramen, deuren, trappen of meubelelementen plaatsen?

 • Kan de leerling op een correcte manier isolatiemateriaal plaatsen?

 • Kan de leerling op een correcte manier laserapparatuur gebruiken?

 • Maakt de leerling vordering tijdens zijn stageperiode?

VEILIGHEID (Stageplaats)

 • Is de leerling op de hoogte betreffende de veiligheid in het bedrijf?

 • Kan de leerling overweg met de opgelegde veiligheid in het bedrijf?

 • Is de leerling in orde met zijn PBM?

DOCUMENTEN (School)

 • Heeft de leerling de nodige inzet getoond om het bedrijf te contacteren betreffende zijn stageaanvraag.

 • Heeft de leerling binnen de opgelegde tijd zijn stagecontract in orde gebracht?

 • Is het stagelogboek ingevuld zoals gevraagd?

 • Is de aanwezigheidslijst iedere dag ingevuld en getekend?

STAGEVERSLAG (School)

 • Heeft het stageverslag een duidelijk beeld wat de leerling heeft uitgevoerd op zijn stage?

 • Is er fotomateriaal of tekeningen gebruikt om te verduidelijken?

 • Heeft de leerling duidelijk verwoord wat hij uit zijn stageperiode heeft geleerd?

 • Is het stageverslag netjes en overzichtelijk uitgewerkt,

 • Is het stageverslag op tijd ingediend?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.