Verbetering laboproef

ATTITUDE zelfstandig werken.

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

VOORBLAD

Volledig en correct ingevuld?

1 DOELSTELLING VAN DE PROEF

Correct omschreven?

Volledig?

2 PROEFSTUKGEGEVENS

Alle gegevens ingevuld?

Gewicht per m³ uitgerekend?

3 MONSTERNAME

Begrijpelijk voorgesteld?

Volledig voorgesteld?

4 BEPROEVINGSMETHODE

Begrijpelijk voorgesteld?

Volledig voorgesteld?

5 RESULTATEN

Info vademecum ingevuld?

Gegevens volledig ingevuld?

Gegevens correct ingevuld?

6 BESLUIT

Gebruik gemaakt van grafieken?

Besluitvorming duidelijk gebracht?

Is er een correcte besluitvorming genomen?

7 VERWOORDING VAN DE OPGEDANE KENNIS

Leerling is op de hoogte van de nodige achtergrond verkregen uit de voorstudie?

Leerling kan juist antwoorden op verduidelingsvragen?

8 LAY-OUT VOORSTELLING

Lay-out met "smart art"?

Gebruik van fotomateriaal en multimedia?

Duidelijke voorstelling?

ATTITUDE

Op tijd binnen?

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.