Verbetering GIP

1 ONTHAAL

Heeft de leerling zich op een correcte manier voorgesteld bij het binnenkomen?

2 PPT

Voorzien van afbeelding (blikvanger)?

Naam, klas, schooljaar op voorblad geplaatst?

Duidelijke titel?

Duidelijke Lay-out?

Gebruik van smartart?

Chronologisch opgebouwd?

Voldoende verduidelijkt met multimedia?

Valt de presentatie binnen de opgelegde tijd?

Duidelijk projectiebeeld?

3 KENNIS

Heeft de voorstelling een duidelijk beeld van wat de leerling heeft uitgevoerd voor de GIP?

Weerspiegelt de voorstelling voldoende vakkennis?

Kan de leerling op bijkomende vragen correct antwoorden?

Kan de leerling probleemoplossend handelen?

Is uit de voorstelling duidelijk dat de leerling kwaliteitsgericht kan handelen?

4 Het voorstellen zelf

Heeft de leerling een vlotte presentatie gebracht?

Heeft de leerling een positieve uitstraling tijdens de voorstelling?

Is de leerling zelfzeker over wat hij brengt?

Doet de leerling moeite om een correct taalgebruik na te streven?

5 MOTIVERING

Motivering

Aanmerkingen:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.