Pohyb po areálu

 • Komunikace bez překážek?

Ochrana strojů

 • Jsou osazeny a funkční kryty?

 • Doplňte foto 2 strojů (OK nebo NOK)

 • Provádí se pravidelné kontroly/standardy?

Elektrické rozvody/zařízení

 • Jsou poddajné rozvody bez uzlení, skřípnutí nebo tvoření překážky?

 • Je el. ruční nářadí evidováno a kontrolováno? (uložení ve vyhrazené skříni s jasnou identifikací)

 • Jsou rozvaděče a zásuvkové skříně bez vrstev prachu?

Ruční nářadi

 • Používá se STANDARDNI nářadí bez poškození? (rukojeti, úderné/kontaktní plochy, násady, ...)

 • Má nářadi své místo pro uložení?

Nebezpečné látky (CHL)

 • Jsou nádoby s CHL řádně a viditelně označeny?

Práce ve výškách

 • Je k dispozici zábrana při rozdílu podlah >0.5m?

 • Jsou prostředky (schůdky, žebříky) v bezvadném stavu?

Zdvihací zařízení

 • Jsou zdvihací prostředky (vazáky, očka, ližiny, háky,...) evidované, probíhaji kontroly?

 • Jsou zdvihací prostředky v bezvadném stavu?

Manipulace s břemeny

 • Dodržují se pravidla pro VZV? (bezp. pás, rychlost, převoz materiálu, zatáčky,...)

 • Probíhá výkon práce v optimální rovině (bez nutnosti práce na zemi, nad hlavou, ...)?

Skladování

 • Je materiál stabilně uložen? (stabilita stohu nebo uložení v regálu). ZÁKAZ OPÍRÁNÍ !!!

 • Jsou regály bez poškození?

OOPP

 • Používají předepsané OOPP?

Požární ochrana

 • Skladují se hořlaviny co nejdál od budov? (Ideálně 10m)

 • Jsou přístupné prostředky pro hašení?

 • Jsou přístupné uzávěry energií?

 • Jsou iniciační zdroje (např. horkovzdušná pistol) mimo možného kontaktu s hořlavým materiálem?

Vizuální řízení

 • Jsou věci (materiál, nástroje,...) uloženy na svém místě?

 • Je pracoviště uklizeno?

 • Přiložte foto, co se Vám líbí na pracovišti

 • Noční kontrola

 • Jsou uzavřeny vrata č. (VF) a č. (VEC)?

 • Kouří se pouze na vyhrazených místech? (Kontrola tmavých koutů)

 • Dodržuje se pracovní doba? (Lidi na kuřárně místo pracoviště ...)

Pohovor s pracovníky - bezpečnostní požadavky - min. 2 zaměstnanci

 • Zaměření se na přemýšlení operátora - klíčové pro dlouhodobý výsledek, učení se a růst. Oblasti: komunikace o bozp (kontroling, nositelé změny, důvěra), chování a paradigmata (dodržování a pochopení pravidel, postupů), zapojení do řešení (týmová práce). Pokládejte otázky jako: Jak to vnímáte? Jaký to může mít dopad? Co potřebuje, aby se to zlepšilo? Co by jste udělal vy? Jak to využijeme? Viz volba Safety behaviour.

 • Pohov s:

 • Zaměstnanec
 • Jméno:

 • Jak dlouho ve firmě pracujete? (Roky)

 • Druh rozhovoru

 • Téma:

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zjištění event. Foto

 • Add media

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zaměření rozhovoru

 • Děkuji a oceňuji Vás za:

 • Kdyby jste mohl změnit 1 věc v BOZP, co by to bylo?

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co nedodržuje? (OOPP, pracovní postup, nevhodné chování

 • Co děláte a čím je to stanoveno?

 • Jak to teda máte vy? (Všímejte si reakci a popište ji)

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co potřebujete, aby jste to dělal správně / dodržoval pravidla?

 • Jak využijete dnešní zkušenost do budoucna? (Možná dohoda, že při dalším setkání se k tomu vrátíte...)

 • Co prohlíží? (Někdo vedle něho nepoužívá OOPP, paleta mimo určený prostor, ...)

 • Jak dlouho trvá takovýto stav?

 • Jaký to má dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co by jste udělal, aby se to změnilo?

 • Jak by jste mohl postupovat příště?

 • Osobní pocit auditora

 • Podpis

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.