• Zvolte pracoviště pro audit

5+1S - vše na jednom místě

 • Vypadá pracoviště podle fotky ve standardu?

 • Toto je standard pracovišť RIM lisů

  lisy rim.PNG
 • Vizualizace - jsou barevně vyznačené prostory (komunikace, stoly, materiál, OOPP)?

 • Toto je standard

  VŘ.PNG
 • Je komunikace volně průchozí (uličky, chodníky, cesty)?

 • Toto je standard. Kontroluj, zda vozík neblokují dveře, zda je chodník volně průchozí, atd.

  IMG_20190815_090650.jpg
 • Používají osoby (vč. externích) předepsané OOPP?

 • Uveď jméno a porušení

 • P-MP-04-04-P03-4.jpg
 • Jsou na pracovišti volně dostupné OOPP? (chrániče sluchu, ...)

 • Je na pracovišti pořádek (kontroluj: pohozené věci (hadry, kelímky) na stolech, pod stolem, za strojem, , atd.)

 • bordel mont.PNG
 • Nejsou na pracovišti úkapy oleje a úniky médií (voda, vzduch, plyn)?

 • Jsou na pracovišti hasicí přístroje, hydranty?

 • Jsou hasicí přístroje, hydranty a rozvaděče na pracovišti volně přístupné?

 • Je prostor kolem nich vyznačen?

 • Toto je standard

  IMG_20200716_120453.jpg
 • Je veškerý materiál (bedny, díly, vozíky, polotovary) řádně označen paletovou průvodkou/výrobním příkazem?

 • Toto je standard

  IMG_20190812_094747.jpg
 • Jsou na pracovišti viditelně umístěné standardy?

 • Pracoviště musí vždy obsahovat: layout (vizuální řízení), zóny OOPP a standard AM

 • Toto je standard (oranžový zásobník + standardy v oranžových složkách)

  IMG_20200716_123548.jpg
 • Provádí se standard AM/EM a obsahuje kontrolu bezpečnostních prvků?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  Standardy.jpg
 • Dodržují se standardy autonomní údržby (AM) ze strany mistrů a vedou se o tom záznamy?

 • Jsou osazeny bezpečnostní prvky a brání kontaktu s nebezpečnými částmi stroje?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  bezp. stroju.jpg
 • Je na pracovišti regál?

 • Toto je standard ve skladu mateiálů

  rim k.PNG
 • Jsou regály v OK stavu?

 • Je materiál v regálech uložen stabilně? (Nehrozí riziko pádu?)

 • Jsou revize regálů OK?

 • regál.jpg
 • Je materiál stabilně uložen?
  ZÁKAZ OPÍRÁNÍ !!!

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • opirani.jpg
 • Je na pracovišti skříň na chemické látky?

 • Jsou nádoby na CHLaS řádně označeny a skladovány?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • ChLaS.jpg
 • Jsou na pracovišti skříňky na osobní věci?

 • Jsou všechny osobní věci uloženy ve skříňce?

 • Je oblečení řádně zavěšené na věšáku?

 • Je pití umístěno ve stojanech na pití?

 • Jsou úklidové prostředky v úklidovém stojanu kompletní (kontroluj: počet a barvu)?

 • Toto je standard (v různých barvách). Úklidový stojan by se neměl nacházet v komunikaci, před rozvaděči nebo v místech, kde vysloveně zavazí.

  IMG_20200716_123652.jpg
 • Je na pracovišti zábrana nebo zábradlí, v případě rozdílu výšek > 0,5m?

 • Toto je standard

  IMG_20180911_130024.jpg
 • Je nářadí OK (bez poškození)?

 • Je nářadí označeno a řádně uloženo (na pracovišti má své místo, ve skříni, atd.)?

 • Toto je např. standard

  nářadí rim.PNG
 • Jsou elektrické zařízení evidovány a v bezvadném stavu?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • Elektro I.jpg
 • Jsou rozvodné skříně uzamčeny?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • elektro II.jpg
 • Používají se pouze schválené zařízení (schůdky, žebříky)?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky.jpg
 • Jsou zařízení evidované a kontrolované v 3měsičních periodách?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky II.jpg
 • Je na pracovišti zábrana nebo zábradlí, v případě rozdílu výšek > 0,5m?

 • Toto je standard

  IMG_20181018_120638.jpg
 • Jsou zdvihací prostředky označeny aktuální značkou?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • ZZ.jpg
 • Třídí se na pracovišti odpad?

 • Zkontroluj, že správně třídí

  IMG_20200716_123838.jpg

Zlepšení + jiné náměty

 • Je na pracovišti nějaké viditelné zlepšení?

 • Podává pracoviště návrhy na zlepšení (kaizen)?

 • Prostor pro vlastní názor / jiné podněty?

Pohovor s pracovníkem - bezpečnostní požadavky

 • Zaměření se na přemýšlení operátora - klíčové pro dlouhodobý výsledek, učení se a růst. Oblasti: komunikace o bozp (kontroling, nositelé změny, důvěra), chování a paradigmata (dodržování a pochopení pravidel, postupů), zapojení do řešení (týmová práce). Pokládejte otázky jako: Jak to vnímáte? Jaký to může mít dopad? Co potřebuje, aby se to zlepšilo? Co by jste udělal vy? Jak to využijeme? Viz volba Safety behaviour.

 • Pohov s:

 • Zaměstnanec
 • Jméno:

 • Jak dlouho ve firmě pracujete? (Roky)

 • Druh rozhovoru

 • Téma:

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zjištění event. Foto

 • Add media

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zaměření rozhovoru

 • Děkuji a oceňuji Vás za:

 • Kdyby jste mohl změnit 1 věc v BOZP, co by to bylo?

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co nedodržuje? (OOPP, pracovní postup, nevhodné chování

 • Co děláte a čím je to stanoveno?

 • Jak to teda máte vy? (Všímejte si reakci a popište ji)

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co potřebujete, aby jste to dělal správně / dodržoval pravidla?

 • Jak využijete dnešní zkušenost do budoucna? (Možná dohoda, že při dalším setkání se k tomu vrátíte...)

 • Co prohlíží? (Někdo vedle něho nepoužívá OOPP, paleta mimo určený prostor, ...)

 • Jak dlouho trvá takovýto stav?

 • Jaký to má dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co by jste udělal, aby se to změnilo?

 • Jak by jste mohl postupovat příště?

 • Osobní pocit auditora

 • Podpis

5+1S - vše na jednom místě

 • Vypadá pracoviště podle fotky ve standardu?

 • Toto je standard pracovišť - VF lisů

  vf lisy std.PNG
 • Vizualizace - jsou barevně vyznačené prostory (komunikace, stoly, materiál, OOPP)?

 • Toto je standard

  VŘ.PNG
 • Je komunikace volně průchozí (uličky, chodníky, cesty)?

 • Toto je standard. Kontroluj, zda vozíky neblokují dveře, zda je chodník volně průchozí, atd.

  kom vf.PNG
 • Používají osoby (vč. externích) předepsané OOPP?

 • Uveď jméno a porušení

 • P-MP-04-04-P03-4.jpg
 • Jsou na pracovišti volně dostupné OOPP? (chrániče sluchu, ...)

 • Je na pracovišti pořádek (kontroluj: pohozené věci (hadry, kelímky) na stolech, pod stolem, za strojem, , atd.)

 • bordel vf.PNG
 • Nejsou na pracovišti úkapy oleje a úniky médií (voda, vzduch, plyn)?

 • Jsou na pracovišti hasicí přístroje, hydranty?

 • Jsou hasicí přístroje, hydranty a rozvaděče na pracovišti volně přístupné?

 • Je prostor kolem nich vyznačen?

 • Toto je standard

  IMG_20200716_120453.jpg
 • Je veškerý materiál (bedny, díly, vozíky, polotovary) řádně označen paletovou průvodkou/výrobním příkazem?

 • Toto je standard

  IMG_20190812_094747.jpg
 • Jsou na pracovišti viditelně umístěné standardy?

 • Pracoviště musí vždy obsahovat: layout (vizuální řízení), zóny OOPP a standard AM

 • Toto je standard (oranžový zásobník + standardy v oranžových složkách)

  IMG_20200716_123548.jpg
 • Provádí se standard AM/EM a obsahuje kontrolu bezpečnostních prvků?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  Standardy.jpg
 • Dodržují se standardy autonomní údržby (AM) ze strany mistrů a vedou se o tom záznamy?

 • Jsou osazeny bezpečnostní prvky a brání kontaktu s nebezpečnými částmi stroje?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  bezp. stroju.jpg
 • Je na pracovišti regál?

 • Toto je standard ve skladu mateiálů

  IMG_20190213_094353.jpg
 • Jsou regály v OK stavu?

 • Je materiál v regálech uložen stabilně? (Nehrozí riziko pádu?)

 • Jsou revize regálů OK?

 • regál.jpg
 • Je materiál stabilně uložen?
  ZÁKAZ OPÍRÁNÍ !!!

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • opirani.jpg
 • Je na pracovišti skříň na chemické látky?

 • Jsou nádoby s CHLaS řádně označeny a skladovány?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • ChLaS.jpg
 • Jsou na pracovišti skříňky na osobní věci?

 • Jsou všechny osobní věci uloženy ve skříňce?

 • os. věci.PNG
 • Je oblečení řádně zavěšené na věšáku?

 • Je pití umístěno ve stojanech na pití?

 • Jsou úklidové prostředky v úklidovém stojanu kompletní (kontroluj: počet a barvu)?

 • Toto je standard (v různých barvách). Úklidový stojan by se neměl nacházet v komunikaci, před rozvaděči nebo v místech, kde vysloveně zavazí.

  IMG_20200716_123652.jpg
 • Je nářadí OK (bez poškození)?

 • Je nářadí označeno a řádně uloženo (na pracovišti má své místo, ve skříni, atd.)?

 • Toto je např. standard

  nářadí VF.PNG
 • Jsou elektrické zařízení evidovány a v bezvadném stavu?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • Elektro I.jpg
 • Jsou rozvodné skříně uzamčeny?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • elektro II.jpg
 • Používají se pouze schválené zařízení (schůdky, žebříky)?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky.jpg
 • Jsou zařízení evidované a kontrolované v 3měsičních periodách?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky II.jpg
 • Je na pracovišti zábrana nebo zábradlí, v případě rozdílu výšek > 0,5m?

 • Toto je standard

  IMG_20181018_120638.jpg
 • Jsou zdvihací prostředky označeny aktuální značkou?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • ZZ.jpg
 • Třídí se na pracovišti odpad?

 • Zkontroluj, že správně třídí

  IMG_20200716_123838.jpg

Zlepšení + jiné náměty

 • Je na pracovišti nějaké viditelné zlepšení?

 • Podává pracoviště návrhy na zlepšení (kaizen)?

 • Prostor pro vlastní názor / jiné podněty?

Pohovor s pracovníkem - bezpečnostní požadavky

 • Zaměření se na přemýšlení operátora - klíčové pro dlouhodobý výsledek, učení se a růst. Oblasti: komunikace o bozp (kontroling, nositelé změny, důvěra), chování a paradigmata (dodržování a pochopení pravidel, postupů), zapojení do řešení (týmová práce). Pokládejte otázky jako: Jak to vnímáte? Jaký to může mít dopad? Co potřebuje, aby se to zlepšilo? Co by jste udělal vy? Jak to využijeme? Viz volba Safety behaviour.

 • Pohov s:

 • Zaměstnanec
 • Jméno:

 • Jak dlouho ve firmě pracujete? (Roky)

 • Druh rozhovoru

 • Téma:

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zjištění event. Foto

 • Add media

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zaměření rozhovoru

 • Děkuji a oceňuji Vás za:

 • Kdyby jste mohl změnit 1 věc v BOZP, co by to bylo?

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co nedodržuje? (OOPP, pracovní postup, nevhodné chování

 • Co děláte a čím je to stanoveno?

 • Jak to teda máte vy? (Všímejte si reakci a popište ji)

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co potřebujete, aby jste to dělal správně / dodržoval pravidla?

 • Jak využijete dnešní zkušenost do budoucna? (Možná dohoda, že při dalším setkání se k tomu vrátíte...)

 • Co prohlíží? (Někdo vedle něho nepoužívá OOPP, paleta mimo určený prostor, ...)

 • Jak dlouho trvá takovýto stav?

 • Jaký to má dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co by jste udělal, aby se to změnilo?

 • Jak by jste mohl postupovat příště?

 • Osobní pocit auditora

 • Podpis

5+1S - vše na jednom místě

 • Vypadá pracoviště podle fotky ve standardu?

 • Toto je standard pracoviště

  std mont 5S.PNG
 • Vizualizace - jsou barevně vyznačené prostory (komunikace, stoly, materiál, OOPP)?

 • Toto je standard

  VŘ.PNG
 • Je komunikace volně průchozí (uličky, chodníky, cesty)?

 • Toto je standard. Kontroluj, zda vozík neblokují dveře, zda je chodník volně průchozí, atd.

  Komuni mont.PNG
 • Používají osoby (vč. externích) předepsané OOPP?

 • Uveď jméno a porušení

 • P-MP-04-04-P04-5.jpg
 • Jsou na pracovišti volně dostupné OOPP? (chrániče sluchu, ...)

 • Je na pracovišti pořádek (kontroluj: pohozené věci (hadry, kelímky) na stolech, pod stolem, za strojem, , atd.)

 • bordel mont.PNG
 • Nejsou na pracovišti úkapy oleje a úniky médií (voda, vzduch, plyn)?

 • Jsou na pracovišti hasicí přístroje, hydranty?

 • Jsou hasicí přístroje, hydranty a rozvaděče na pracovišti volně přístupné?

 • Je prostor kolem nich vyznačen?

 • Toto je standard

  IMG_20200716_120453.jpg
 • Je veškerý materiál (bedny, díly, vozíky, polotovary) řádně označen paletovou průvodkou/výrobním příkazem?

 • Toto je standard

  IMG_20200724_133408.jpg
 • Jsou na pracovišti viditelně umístěné standardy?

 • Pracoviště musí vždy obsahovat: layout (vizuální řízení), zóny OOPP a standard AM

 • Toto je standard (oranžový zásobník + standardy v oranžových složkách)

  IMG_20200716_123548.jpg
 • Provádí se standard AM/EM a obsahuje kontrolu bezpečnostních prvků?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  Standardy.jpg
 • Dodržují se standardy autonomní údržby (AM) ze strany mistrů a vedou se o tom záznamy?

 • Jsou osazeny bezpečnostní prvky a brání kontaktu s nebezpečnými částmi stroje?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  bezp. stroju.jpg
 • Je na pracovišti regál?

 • Toto je standard ve skladu mateiálů

  regal mont.PNG
 • Jsou regály v OK stavu?

 • Je materiál v regálech uložen stabilně? (Nehrozí riziko pádu?)

 • Jsou revize regálů OK?

 • regál.jpg
 • Je materiál stabilně uložen?
  ZÁKAZ OPÍRÁNÍ !!!

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • opirani.jpg
 • Je na pracovišti skříň na chemické látky?

 • Jsou nádoby s CHLaS řádně označeny a skladovány?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • ChLaS.jpg
 • Jsou na pracovišti skříňky na osobní věci?

 • Jsou všechny osobní věci uloženy ve skříňce?

 • Je oblečení řádně zavěšené na věšáku?

 • Je pití umístěno ve stojanech na pití?

 • Jsou úklidové prostředky v úklidovém stojanu kompletní (kontroluj: počet a barvu)?

 • Toto je standard (v různých barvách). Úklidový stojan by se neměl nacházet v komunikaci, před rozvaděči nebo v místech, kde vysloveně zavazí.

  IMG_20200716_123652.jpg
 • Je nářadí OK (bez poškození)?

 • Je nářadí označeno a řádně uloženo (na pracovišti má své místo, ve skříni, atd.)?

 • Toto je např. standard pro pracoviště Montáže Volvo Bus

  IMG_20200605_144516.jpg
 • Jsou elektrické zařízení evidovány a v bezvadném stavu?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • Elektro I.jpg
 • Jsou rozvodné skříně uzamčeny?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • elektro II.jpg
 • Používají se pouze schválené zařízení (schůdky, žebříky)?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky.jpg
 • Jsou zařízení evidované a kontrolované v 3měsičních periodách?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky II.jpg
 • Třídí se na pracovišti odpad?

 • Zkontroluj, že správně třídí

  IMG_20200716_123838.jpg

Zlepšení + jiné náměty

 • Je na pracovišti nějaké viditelné zlepšení?

 • Podává pracoviště návrhy na zlepšení (kaizen)?

 • Prostor pro vlastní názor / jiné podněty?

Pohovor s pracovníkem - bezpečnostní požadavky

 • Zaměření se na přemýšlení operátora - klíčové pro dlouhodobý výsledek, učení se a růst. Oblasti: komunikace o bozp (kontroling, nositelé změny, důvěra), chování a paradigmata (dodržování a pochopení pravidel, postupů), zapojení do řešení (týmová práce). Pokládejte otázky jako: Jak to vnímáte? Jaký to může mít dopad? Co potřebuje, aby se to zlepšilo? Co by jste udělal vy? Jak to využijeme? Viz volba Safety behaviour.

 • Pohov s:

 • Zaměstnanec
 • Jméno:

 • Jak dlouho ve firmě pracujete? (Roky)

 • Druh rozhovoru

 • Téma:

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zjištění event. Foto

 • Add media

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zaměření rozhovoru

 • Děkuji a oceňuji Vás za:

 • Kdyby jste mohl změnit 1 věc v BOZP, co by to bylo?

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co nedodržuje? (OOPP, pracovní postup, nevhodné chování

 • Co děláte a čím je to stanoveno?

 • Jak to teda máte vy? (Všímejte si reakci a popište ji)

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co potřebujete, aby jste to dělal správně / dodržoval pravidla?

 • Jak využijete dnešní zkušenost do budoucna? (Možná dohoda, že při dalším setkání se k tomu vrátíte...)

 • Co prohlíží? (Někdo vedle něho nepoužívá OOPP, paleta mimo určený prostor, ...)

 • Jak dlouho trvá takovýto stav?

 • Jaký to má dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co by jste udělal, aby se to změnilo?

 • Jak by jste mohl postupovat příště?

 • Osobní pocit auditora

 • Podpis

5+1S - vše na jednom místě

 • Vypadá pracoviště podle fotky ve standardu?

 • Toto je standard pracovišť

  lep+doki std.PNG
 • Vizualizace - jsou barevně vyznačené prostory (komunikace, stoly, materiál, OOPP)?

 • Toto je standard

  VŘ.PNG
 • Je komunikace volně průchozí (uličky, chodníky, cesty)?

 • Toto je standard. Kontroluj, zda vozík neblokují dveře, zda je chodník volně průchozí, atd.

  kom lep.PNG
 • Používají osoby (vč. externích) předepsané OOPP?

 • Uveď jméno a porušení

 • P-MP-04-04-P04-5.jpg
 • Jsou na pracovišti volně dostupné OOPP? (chrániče sluchu, ...)

 • Je na pracovišti pořádek (kontroluj: pohozené věci (hadry, kelímky) na stolech, pod stolem, za strojem, , atd.)

 • bordel mont.PNG
 • Nejsou na pracovišti úkapy oleje a úniky médií (voda, vzduch, plyn)?

 • Jsou na pracovišti hasicí přístroje, hydranty?

 • Jsou hasicí přístroje, hydranty a rozvaděče na pracovišti volně přístupné?

 • Je prostor kolem nich vyznačen?

 • Toto je standard

  IMG_20200716_120453.jpg
 • Je veškerý materiál (bedny, díly, vozíky, polotovary) řádně označen paletovou průvodkou/výrobním příkazem?

 • Toto je standard

  IMG_20200724_133408.jpg
 • Jsou na pracovišti viditelně umístěné standardy?

 • Pracoviště musí vždy obsahovat: layout (vizuální řízení), zóny OOPP a standard AM

 • Toto je standard (oranžový zásobník + standardy v oranžových složkách)

  IMG_20200716_123548.jpg
 • Provádí se standard AM/EM a obsahuje kontrolu bezpečnostních prvků?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  Standardy.jpg
 • Dodržují se standardy autonomní údržby (AM) ze strany mistrů a vedou se o tom záznamy?

 • Jsou osazeny bezpečnostní prvky a brání kontaktu s nebezpečnými částmi stroje?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  bezp. stroju.jpg
 • Je na pracovišti regál?

 • Toto je standard ve skladu mateiálů

  reg doki.PNG
 • Jsou regály v OK stavu?

 • Je materiál v regálech uložen stabilně? (Nehrozí riziko pádu?)

 • Jsou revize regálů OK?

 • regál.jpg
 • Je materiál stabilně uložen?
  ZÁKAZ OPÍRÁNÍ !!!

 • opirani.jpg
 • Je na pracovišti skříň na chemické látky?

 • Jsou nádoby s CHLaS řádně označeny a skladovány?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • ChLaS.jpg
 • Jsou na pracovišti skříňky na osobní věci?

 • Jsou všechny osobní věci uloženy ve skříňce?

 • Je oblečení řádně zavěšené na věšáku?

 • Je pití umístěno ve stojanech na pití?

 • Jsou úklidové prostředky v úklidovém stojanu kompletní (kontroluj: počet a barvu)?

 • Toto je standard (v různých barvách). Úklidový stojan by se neměl nacházet v komunikaci, před rozvaděči nebo v místech, kde vysloveně zavazí.

  IMG_20200716_123652.jpg
 • Je nářadí OK (bez poškození)?

 • Je nářadí označeno a řádně uloženo (na pracovišti má své místo, ve skříni, atd.)?

 • Toto je např. standard pro pracoviště Montáže Volvo Bus

  IMG_20200605_144516.jpg
 • Jsou elektrické zařízení evidovány a v bezvadném stavu?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • Elektro I.jpg
 • Jsou rozvodné skříně uzamčeny?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • elektro II.jpg
 • Používají se pouze schválené zařízení (schůdky, žebříky)?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky.jpg
 • Jsou zařízení evidované a kontrolované v 3měsičních periodách?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky II.jpg
 • Třídí se na pracovišti odpad?

 • Zkontroluj, že správně třídí

  IMG_20200716_123838.jpg

Zlepšení + jiné náměty

 • Je na pracovišti nějaké viditelné zlepšení?

 • Podává pracoviště návrhy na zlepšení (kaizen)?

 • Prostor pro vlastní názor / jiné podněty?

Pohovor s pracovníkem - bezpečnostní požadavky

 • Zaměření se na přemýšlení operátora - klíčové pro dlouhodobý výsledek, učení se a růst. Oblasti: komunikace o bozp (kontroling, nositelé změny, důvěra), chování a paradigmata (dodržování a pochopení pravidel, postupů), zapojení do řešení (týmová práce). Pokládejte otázky jako: Jak to vnímáte? Jaký to může mít dopad? Co potřebuje, aby se to zlepšilo? Co by jste udělal vy? Jak to využijeme? Viz volba Safety behaviour.

 • Pohov s:

 • Zaměstnanec
 • Jméno:

 • Jak dlouho ve firmě pracujete? (Roky)

 • Druh rozhovoru

 • Téma:

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zjištění event. Foto

 • Add media

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zaměření rozhovoru

 • Děkuji a oceňuji Vás za:

 • Kdyby jste mohl změnit 1 věc v BOZP, co by to bylo?

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co nedodržuje? (OOPP, pracovní postup, nevhodné chování

 • Co děláte a čím je to stanoveno?

 • Jak to teda máte vy? (Všímejte si reakci a popište ji)

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co potřebujete, aby jste to dělal správně / dodržoval pravidla?

 • Jak využijete dnešní zkušenost do budoucna? (Možná dohoda, že při dalším setkání se k tomu vrátíte...)

 • Co prohlíží? (Někdo vedle něho nepoužívá OOPP, paleta mimo určený prostor, ...)

 • Jak dlouho trvá takovýto stav?

 • Jaký to má dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co by jste udělal, aby se to změnilo?

 • Jak by jste mohl postupovat příště?

 • Osobní pocit auditora

 • Podpis

5+1S - vše na jednom místě

 • Vypadá pracoviště podle fotky ve standardu?

 • Toto je standard pracovišť - CNC

  std cnc.PNG
 • Vizualizace - jsou barevně vyznačené prostory (komunikace, stoly, materiál, OOPP)?

 • Toto je standard

  VŘ.PNG
 • Je komunikace volně průchozí (uličky, chodníky, cesty)?

 • Toto je standard. Kontroluj, zda vozík neblokují dveře, zda je chodník volně průchozí, atd.

  uli cnc.PNG
 • Používají osoby (vč. externích) předepsané OOPP?

 • Uveď jméno a porušení

 • P-MP-04-04-P03-4.jpg
 • Jsou na pracovišti volně dostupné OOPP? (chrániče sluchu, ...)

 • Je na pracovišti pořádek (kontroluj: pohozené věci (hadry, kelímky) na stolech, pod stolem, za strojem, , atd.)

 • bordel cnc.PNG
 • Nejsou na pracovišti úkapy oleje a úniky médií (voda, vzduch, plyn)?

 • Jsou na pracovišti hasicí přístroje, hydranty?

 • Jsou hasicí přístroje, hydranty a rozvaděče na pracovišti volně přístupné?

 • Je prostor kolem nich vyznačen?

 • Toto je standard

  IMG_20200716_120453.jpg
 • Je veškerý materiál (bedny, díly, vozíky, polotovary) řádně označen paletovou průvodkou/výrobním příkazem?

 • Toto je standard

  bedny cnc.PNG
 • Jsou na pracovišti viditelně umístěné standardy?

 • Pracoviště musí vždy obsahovat: layout (vizuální řízení), zóny OOPP a standard AM

 • Toto je standard (oranžový zásobník + standardy v oranžových složkách)

  IMG_20200716_123548.jpg
 • Provádí se standard AM/EM a obsahuje kontrolu bezpečnostních prvků?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  Standardy.jpg
 • Dodržují se standardy autonomní údržby (AM) ze strany mistrů a vedou se o tom záznamy?

 • Jsou osazeny bezpečnostní prvky a brání kontaktu s nebezpečnými částmi stroje?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  bezp. stroju.jpg
 • Je na pracovišti regál?

 • Toto je standard ve skladu mateiálů

  IMG_20190213_094353.jpg
 • Jsou regály v OK stavu?

 • Je materiál v regálech uložen stabilně? (Nehrozí riziko pádu?)

 • Jsou revize regálů OK?

 • regál.jpg
 • Je materiál stabilně uložen?
  ZÁKAZ OPÍRÁNÍ !!!

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • opirani.jpg
 • Je na pracovišti skříň na chemické látky?

 • Jsou nádoby s CHLaS řádně označeny a skladovány?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • ChLaS.jpg
 • Jsou na pracovišti skříňky na osobní věci?

 • Jsou všechny osobní věci uloženy ve skříňce?

 • os. věci.PNG
 • Je oblečení řádně zavěšené na věšáku?

 • Je pití umístěno ve stojanech na pití?

 • Jsou úklidové prostředky v úklidovém stojanu kompletní (kontroluj: počet a barvu)?

 • Toto je standard (v různých barvách). Úklidový stojan by se neměl nacházet v komunikaci, před rozvaděči nebo v místech, kde vysloveně zavazí.

  smetaky.PNG
 • Je nářadí OK (bez poškození)?

 • Je nářadí označeno a řádně uloženo (na pracovišti má své místo, ve skříni, atd.)?

 • Toto je např. standard

  IMG_20190427_123251.jpg
 • Jsou elektrické zařízení evidovány a v bezvadném stavu?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • Elektro I.jpg
 • Jsou rozvodné skříně uzamčeny?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • elektro II.jpg
 • Používají se pouze schválené zařízení (schůdky, žebříky)?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky.jpg
 • Jsou zařízení evidované a kontrolované v 3měsičních periodách?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky II.jpg
 • Jsou zdvihací prostředky označeny aktuální značkou?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • ZZ.jpg
 • Třídí se na pracovišti odpad?

 • Zkontroluj, že správně třídí

  IMG_20200716_123838.jpg

Zlepšení + jiné náměty

 • Je na pracovišti nějaké viditelné zlepšení?

 • Podává pracoviště návrhy na zlepšení (kaizen)?

 • Prostor pro vlastní názor / jiné podněty?

Pohovor s pracovníkem - bezpečnostní požadavky

 • Zaměření se na přemýšlení operátora - klíčové pro dlouhodobý výsledek, učení se a růst. Oblasti: komunikace o bozp (kontroling, nositelé změny, důvěra), chování a paradigmata (dodržování a pochopení pravidel, postupů), zapojení do řešení (týmová práce). Pokládejte otázky jako: Jak to vnímáte? Jaký to může mít dopad? Co potřebuje, aby se to zlepšilo? Co by jste udělal vy? Jak to využijeme? Viz volba Safety behaviour.

 • Pohov s:

 • Zaměstnanec
 • Jméno:

 • Jak dlouho ve firmě pracujete? (Roky)

 • Druh rozhovoru

 • Téma:

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zjištění event. Foto

 • Add media

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zaměření rozhovoru

 • Děkuji a oceňuji Vás za:

 • Kdyby jste mohl změnit 1 věc v BOZP, co by to bylo?

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co nedodržuje? (OOPP, pracovní postup, nevhodné chování

 • Co děláte a čím je to stanoveno?

 • Jak to teda máte vy? (Všímejte si reakci a popište ji)

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co potřebujete, aby jste to dělal správně / dodržoval pravidla?

 • Jak využijete dnešní zkušenost do budoucna? (Možná dohoda, že při dalším setkání se k tomu vrátíte...)

 • Co prohlíží? (Někdo vedle něho nepoužívá OOPP, paleta mimo určený prostor, ...)

 • Jak dlouho trvá takovýto stav?

 • Jaký to má dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co by jste udělal, aby se to změnilo?

 • Jak by jste mohl postupovat příště?

 • Osobní pocit auditora

 • Podpis

5+1S - vše na jednom místě

 • Vypadá pracoviště podle fotky ve standardu?

 • Toto je standard pracovišť DRIM

  DRIM std_.PNG
 • Vizualizace - jsou barevně vyznačené prostory (komunikace, stoly, materiál, OOPP)?

 • Toto je standard

  VŘ.PNG
 • Je komunikace volně průchozí (uličky, chodníky, cesty)?

 • Toto je standard. Kontroluj, zda vozík neblokují dveře, zda je chodník volně průchozí, atd.

  IMG_20190812_095240.jpg
 • Používají osoby (vč. externích) předepsané OOPP?

 • Uveď jméno a porušení

 • P-MP-04-04-P03-4.jpg
 • Jsou na pracovišti volně dostupné OOPP? (chrániče sluchu, ...)

 • Je na pracovišti pořádek (kontroluj: pohozené věci (hadry, kelímky) na stolech, pod stolem, za strojem, , atd.)

 • bordel mont.PNG
 • Nejsou na pracovišti úkapy oleje a úniky médií (voda, vzduch, plyn)?

 • Jsou na pracovišti hasicí přístroje, hydranty?

 • Jsou hasicí přístroje, hydranty a rozvaděče na pracovišti volně přístupné?

 • Je prostor kolem nich vyznačen?

 • Toto je standard

  IMG_20200716_120453.jpg
 • Je veškerý materiál (bedny, díly, vozíky, polotovary) řádně označen paletovou průvodkou/výrobním příkazem?

 • Toto je standard

  IMG_20190812_094747.jpg
 • Jsou na pracovišti viditelně umístěné standardy?

 • Pracoviště musí vždy obsahovat: layout (vizuální řízení), zóny OOPP a standard AM

 • Toto je standard (oranžový zásobník + standardy v oranžových složkách)

  IMG_20200716_123548.jpg
 • Provádí se standard AM/EM a obsahuje kontrolu bezpečnostních prvků?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  Standardy.jpg
 • Dodržují se standardy autonomní údržby (AM) ze strany mistrů a vedou se o tom záznamy?

 • Jsou osazeny bezpečnostní prvky a brání kontaktu s nebezpečnými částmi stroje?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  bezp. stroju.jpg
 • Je na pracovišti regál?

 • Toto je standard ve skladu mateiálů

  IMG_20190812_095253.jpg
 • Jsou regály v OK stavu?

 • Je materiál v regálech uložen stabilně? (Nehrozí riziko pádu?)

 • Jsou revize regálů OK?

 • regál.jpg
 • Je materiál stabilně uložen?
  ZÁKAZ OPÍRÁNÍ !!!

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • opirani.jpg
 • Je na pracovišti skříň na chemické látky?

 • Jsou nádoby s CHLaS řádně označeny a skladovány?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • ChLaS.jpg
 • Jsou na pracovišti skříňky na osobní věci?

 • Jsou všechny osobní věci uloženy ve skříňce?

 • Je oblečení řádně zavěšené na věšáku?

 • Je pití umístěno ve stojanech na pití?

 • Jsou úklidové prostředky v úklidovém stojanu kompletní (kontroluj: počet a barvu)?

 • Toto je standard (v různých barvách). Úklidový stojan by se neměl nacházet v komunikaci, před rozvaděči nebo v místech, kde vysloveně zavazí.

  IMG_20200716_123652.jpg
 • Je nářadí OK (bez poškození)?

 • Je nářadí označeno a řádně uloženo (na pracovišti má své místo, ve skříni, atd.)?

 • Toto je např. standard

  IMG_20190812_125335.jpg
 • Jsou elektrické zařízení evidovány a v bezvadném stavu?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • Elektro I.jpg
 • Jsou rozvodné skříně uzamčeny?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • elektro II.jpg
 • Používají se pouze schválené zařízení (schůdky, žebříky)?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky.jpg
 • Jsou zařízení evidované a kontrolované v 3měsičních periodách?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky II.jpg
 • Třídí se na pracovišti odpad?

 • Zkontroluj, že správně třídí

  IMG_20200716_123838.jpg

Zlepšení + jiné náměty

 • Je na pracovišti nějaké viditelné zlepšení?

 • Podává pracoviště návrhy na zlepšení (kaizen)?

 • Prostor pro vlastní názor / jiné podněty?

Pohovor s pracovníkem - bezpečnostní požadavky

 • Zaměření se na přemýšlení operátora - klíčové pro dlouhodobý výsledek, učení se a růst. Oblasti: komunikace o bozp (kontroling, nositelé změny, důvěra), chování a paradigmata (dodržování a pochopení pravidel, postupů), zapojení do řešení (týmová práce). Pokládejte otázky jako: Jak to vnímáte? Jaký to může mít dopad? Co potřebuje, aby se to zlepšilo? Co by jste udělal vy? Jak to využijeme? Viz volba Safety behaviour.

 • Pohov s:

 • Zaměstnanec
 • Jméno:

 • Jak dlouho ve firmě pracujete? (Roky)

 • Druh rozhovoru

 • Téma:

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zjištění event. Foto

 • Add media

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zaměření rozhovoru

 • Děkuji a oceňuji Vás za:

 • Kdyby jste mohl změnit 1 věc v BOZP, co by to bylo?

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co nedodržuje? (OOPP, pracovní postup, nevhodné chování

 • Co děláte a čím je to stanoveno?

 • Jak to teda máte vy? (Všímejte si reakci a popište ji)

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co potřebujete, aby jste to dělal správně / dodržoval pravidla?

 • Jak využijete dnešní zkušenost do budoucna? (Možná dohoda, že při dalším setkání se k tomu vrátíte...)

 • Co prohlíží? (Někdo vedle něho nepoužívá OOPP, paleta mimo určený prostor, ...)

 • Jak dlouho trvá takovýto stav?

 • Jaký to má dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co by jste udělal, aby se to změnilo?

 • Jak by jste mohl postupovat příště?

 • Osobní pocit auditora

 • Podpis

5+1S - vše na jednom místě

 • Vypadá pracoviště podle fotky ve standardu?

 • Toto je standard pracoviště

  std LINKY.PNG
 • Vizualizace - jsou barevně vyznačené prostory (komunikace, stoly, materiál, OOPP)?

 • Toto je standard

  VŘ.PNG
 • Je komunikace volně průchozí (uličky, chodníky, cesty)?

 • Toto je standard. Kontroluj, zda vozík neblokují dveře, zda je chodník volně průchozí, atd.

  Komuni mont.PNG
 • Používají osoby (vč. externích) předepsané OOPP?

 • Uveď jméno a porušení

 • P-MP-04-04-P04-5.jpg
 • Jsou na pracovišti volně dostupné OOPP? (chrániče sluchu, ...)

 • Je na pracovišti pořádek (kontroluj: pohozené věci (hadry, kelímky) na stolech, pod stolem, za strojem, , atd.)

 • bordel mont.PNG
 • Nejsou na pracovišti úkapy oleje a úniky médií (voda, vzduch, plyn)?

 • Jsou na pracovišti hasicí přístroje, hydranty?

 • Jsou hasicí přístroje, hydranty a rozvaděče na pracovišti volně přístupné?

 • Je prostor kolem nich vyznačen?

 • Toto je standard

  IMG_20200716_120453.jpg
 • Je veškerý materiál (bedny, díly, vozíky, polotovary) řádně označen paletovou průvodkou/výrobním příkazem?

 • Toto je standard

  IMG_20200724_133408.jpg
 • Jsou na pracovišti viditelně umístěné standardy?

 • Pracoviště musí vždy obsahovat: layout (vizuální řízení), zóny OOPP a standard AM

 • Toto je standard (oranžový zásobník + standardy v oranžových složkách)

  IMG_20200716_123548.jpg
 • Provádí se standard AM/EM a obsahuje kontrolu bezpečnostních prvků?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  Standardy.jpg
 • Dodržují se standardy autonomní údržby (AM) ze strany mistrů a vedou se o tom záznamy?

 • Jsou osazeny bezpečnostní prvky a brání kontaktu s nebezpečnými částmi stroje?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  bezp. stroju.jpg
 • Jsou na pracovišti skříňky na osobní věci?

 • Jsou všechny osobní věci uloženy ve skříňce?

 • Je oblečení řádně zavěšené na věšáku?

 • Je pití umístěno ve stojanech na pití?

 • Jsou úklidové prostředky v úklidovém stojanu kompletní (kontroluj: počet a barvu)?

 • Toto je standard (v různých barvách). Úklidový stojan by se neměl nacházet v komunikaci, před rozvaděči nebo v místech, kde vysloveně zavazí.

  IMG_20200716_123652.jpg
 • Je nářadí OK (bez poškození)?

 • Je nářadí označeno a řádně uloženo (na pracovišti má své místo, ve skříni, atd.)?

 • Toto je např. standard pro pracoviště Montáže Volvo Bus

  IMG_20200605_144516.jpg
 • Jsou elektrické zařízení evidovány a v bezvadném stavu?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • Elektro I.jpg
 • Jsou rozvodné skříně uzamčeny?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • elektro II.jpg
 • Používají se pouze schválené zařízení (schůdky, žebříky)?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky.jpg
 • Jsou zařízení evidované a kontrolované v 3měsičních periodách?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky II.jpg
 • Třídí se na pracovišti odpad?

 • Zkontroluj, že správně třídí

  IMG_20200716_123838.jpg

Zlepšení + jiné náměty

 • Je na pracovišti nějaké viditelné zlepšení?

 • Podává pracoviště návrhy na zlepšení (kaizen)?

 • Prostor pro vlastní názor / jiné podněty?

Pohovor s pracovníkem - bezpečnostní požadavky

 • Zaměření se na přemýšlení operátora - klíčové pro dlouhodobý výsledek, učení se a růst. Oblasti: komunikace o bozp (kontroling, nositelé změny, důvěra), chování a paradigmata (dodržování a pochopení pravidel, postupů), zapojení do řešení (týmová práce). Pokládejte otázky jako: Jak to vnímáte? Jaký to může mít dopad? Co potřebuje, aby se to zlepšilo? Co by jste udělal vy? Jak to využijeme? Viz volba Safety behaviour.

 • Pohov s:

 • Zaměstnanec
 • Jméno:

 • Jak dlouho ve firmě pracujete? (Roky)

 • Druh rozhovoru

 • Téma:

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zjištění event. Foto

 • Add media

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zaměření rozhovoru

 • Děkuji a oceňuji Vás za:

 • Kdyby jste mohl změnit 1 věc v BOZP, co by to bylo?

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co nedodržuje? (OOPP, pracovní postup, nevhodné chování

 • Co děláte a čím je to stanoveno?

 • Jak to teda máte vy? (Všímejte si reakci a popište ji)

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co potřebujete, aby jste to dělal správně / dodržoval pravidla?

 • Jak využijete dnešní zkušenost do budoucna? (Možná dohoda, že při dalším setkání se k tomu vrátíte...)

 • Co prohlíží? (Někdo vedle něho nepoužívá OOPP, paleta mimo určený prostor, ...)

 • Jak dlouho trvá takovýto stav?

 • Jaký to má dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co by jste udělal, aby se to změnilo?

 • Jak by jste mohl postupovat příště?

 • Osobní pocit auditora

 • Podpis

5+1S - vše na jednom místě

 • Vypadá pracoviště podle fotky ve standardu?

 • Toto je standard pracoviště

  SB, RB STD.PNG
 • Vizualizace - jsou barevně vyznačené prostory (komunikace, stoly, materiál, OOPP)?

 • Toto je standard

  VŘ.PNG
 • Je komunikace volně průchozí (uličky, chodníky, cesty)?

 • Toto je standard. Kontroluj, zda vozík neblokují dveře, zda je chodník volně průchozí, atd.

  IMG_20191130_145600.jpg
 • Používají osoby (vč. externích) předepsané OOPP?

 • Uveď jméno a porušení

 • P-MP-04-04-P04-5.jpg
 • Jsou na pracovišti volně dostupné OOPP? (chrániče sluchu, ...)

 • Je na pracovišti pořádek (kontroluj: pohozené věci (hadry, kelímky) na stolech, pod stolem, za strojem, , atd.)

 • bordel mont.PNG
 • Nejsou na pracovišti úkapy oleje a úniky médií (voda, vzduch, plyn)?

 • Jsou na pracovišti hasicí přístroje, hydranty?

 • Jsou hasicí přístroje, hydranty a rozvaděče na pracovišti volně přístupné?

 • Je prostor kolem nich vyznačen?

 • Toto je standard

  IMG_20200716_120453.jpg
 • Je veškerý materiál (bedny, díly, vozíky, polotovary) řádně označen paletovou průvodkou/výrobním příkazem?

 • Toto je standard

  IMG_20200724_133408.jpg
 • Jsou na pracovišti viditelně umístěné standardy?

 • Pracoviště musí vždy obsahovat: layout (vizuální řízení), zóny OOPP a standard AM

 • Toto je standard (oranžový zásobník + standardy v oranžových složkách)

  IMG_20200716_123548.jpg
 • Provádí se standard AM/EM a obsahuje kontrolu bezpečnostních prvků?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  Standardy.jpg
 • Dodržují se standardy autonomní údržby (AM) ze strany mistrů a vedou se o tom záznamy?

 • Jsou osazeny bezpečnostní prvky a brání kontaktu s nebezpečnými částmi stroje?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  bezp. stroju.jpg
 • Je na pracovišti regál?

 • Toto je standard regálu na přípravky

  IMG_20200707_131050.jpg
 • Jsou regály v OK stavu?

 • Je materiál v regálech uložen stabilně? (Nehrozí riziko pádu?)

 • Jsou revize regálů OK?

 • regál.jpg
 • Je materiál stabilně uložen?
  ZÁKAZ OPÍRÁNÍ !!!

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • opirani.jpg
 • Jsou na pracovišti skříňky na osobní věci?

 • Jsou všechny osobní věci uloženy ve skříňce?

 • Je oblečení řádně zavěšené na věšáku?

 • Je pití umístěno ve stojanech na pití?

 • Jsou úklidové prostředky v úklidovém stojanu kompletní (kontroluj: počet a barvu)?

 • Toto je standard (v různých barvách). Úklidový stojan by se neměl nacházet v komunikaci, před rozvaděči nebo v místech, kde vysloveně zavazí.

  IMG_20200716_123652.jpg
 • Je nářadí OK (bez poškození)?

 • Je nářadí označeno a řádně uloženo (na pracovišti má své místo, ve skříni, atd.)?

 • Toto je např. standard pro brusiče - nářadí ve výdejně

  výdejna.PNG
 • Jsou elektrické zařízení evidovány a v bezvadném stavu?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • Elektro I.jpg
 • Jsou rozvodné skříně uzamčeny?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • elektro II.jpg
 • Třídí se na pracovišti odpad?

 • Zkontroluj, že správně třídí

  IMG_20200716_123838.jpg

Zlepšení + jiné náměty

 • Je na pracovišti nějaké viditelné zlepšení?

 • Podává pracoviště návrhy na zlepšení (kaizen)?

 • Prostor pro vlastní názor / jiné podněty?

Pohovor s pracovníkem - bezpečnostní požadavky

 • Zaměření se na přemýšlení operátora - klíčové pro dlouhodobý výsledek, učení se a růst. Oblasti: komunikace o bozp (kontroling, nositelé změny, důvěra), chování a paradigmata (dodržování a pochopení pravidel, postupů), zapojení do řešení (týmová práce). Pokládejte otázky jako: Jak to vnímáte? Jaký to může mít dopad? Co potřebuje, aby se to zlepšilo? Co by jste udělal vy? Jak to využijeme? Viz volba Safety behaviour.

 • Pohov s:

 • Zaměstnanec
 • Jméno:

 • Jak dlouho ve firmě pracujete? (Roky)

 • Druh rozhovoru

 • Téma:

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zjištění event. Foto

 • Add media

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zaměření rozhovoru

 • Děkuji a oceňuji Vás za:

 • Kdyby jste mohl změnit 1 věc v BOZP, co by to bylo?

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co nedodržuje? (OOPP, pracovní postup, nevhodné chování

 • Co děláte a čím je to stanoveno?

 • Jak to teda máte vy? (Všímejte si reakci a popište ji)

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co potřebujete, aby jste to dělal správně / dodržoval pravidla?

 • Jak využijete dnešní zkušenost do budoucna? (Možná dohoda, že při dalším setkání se k tomu vrátíte...)

 • Co prohlíží? (Někdo vedle něho nepoužívá OOPP, paleta mimo určený prostor, ...)

 • Jak dlouho trvá takovýto stav?

 • Jaký to má dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co by jste udělal, aby se to změnilo?

 • Jak by jste mohl postupovat příště?

 • Osobní pocit auditora

 • Podpis

5+1S - vše na jednom místě

 • Vypadá pracoviště podle fotky ve standardu?

 • Toto je standard pracoviště údržba

  TBA.PNG
 • Vizualizace - jsou barevně vyznačené prostory (komunikace, stoly, materiál, OOPP)?

 • Toto je standard

  VŘ.PNG
 • Je komunikace volně průchozí (uličky, chodníky, cesty)?

 • Toto je standard. Kontroluj, zda vozík neblokují dveře, zda je chodník volně průchozí, atd.

  TBA.PNG
 • Používají osoby (vč. externích) předepsané OOPP?

 • Uveď jméno a porušení

 • P-MP-04-04-P03-4.jpg
 • Jsou na pracovišti volně dostupné OOPP? (chrániče sluchu, ...)

 • Je na pracovišti pořádek (kontroluj: pohozené věci (hadry, kelímky) na stolech, pod stolem, za strojem, , atd.)

 • bordel mont.PNG
 • Nejsou na pracovišti úkapy oleje a úniky médií (voda, vzduch, plyn)?

 • Jsou na pracovišti hasicí přístroje, hydranty?

 • Jsou hasicí přístroje, hydranty a rozvaděče na pracovišti volně přístupné?

 • Je prostor kolem nich vyznačen?

 • Toto je standard

  IMG_20200716_120453.jpg
 • Jsou veškeré formy řádně označeny?

 • Toto je standard

  TBA.PNG
 • Jsou na pracovišti viditelně umístěné standardy?

 • Pracoviště musí vždy obsahovat: layout (vizuální řízení), zóny OOPP a standard AM

 • Toto je standard (oranžový zásobník + standardy v oranžových složkách)

  IMG_20200716_123548.jpg
 • Provádí se standard AM/EM a obsahuje kontrolu bezpečnostních prvků?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  Standardy.jpg
 • Dodržují se standardy autonomní údržby (AM) ze strany mistrů a vedou se o tom záznamy?

 • Jsou osazeny bezpečnostní prvky a brání kontaktu s nebezpečnými částmi stroje?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  bezp. stroju.jpg
 • Je na pracovišti regál?

 • Toto je standard ve skladu mateiálů

  TBA.PNG
 • Jsou regály v OK stavu?

 • Je materiál v regálech uložen stabilně? (Nehrozí riziko pádu?)

 • Jsou revize regálů OK?

 • regál.jpg
 • Je materiál stabilně uložen?
  ZÁKAZ OPÍRÁNÍ !!!

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • opirani.jpg
 • Je na pracovišti skříň na chemické látky?

 • Jsou nádoby s CHLaS řádně označeny a skladovány?

 • ChLaS.jpg
 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

  údržba.PNG
 • Jsou na pracovišti skříňky na osobní věci?

 • Jsou všechny osobní věci uloženy ve skříňce?

 • Je oblečení řádně zavěšené na věšáku?

 • Je pití umístěno ve stojanech na pití?

 • Jsou úklidové prostředky v úklidovém stojanu kompletní (kontroluj: počet a barvu)?

 • Toto je standard (v různých barvách). Úklidový stojan by se neměl nacházet v komunikaci, před rozvaděči nebo v místech, kde vysloveně zavazí.

  IMG_20200716_123652.jpg
 • Je na pracovišti zábrana nebo zábradlí, v případě rozdílu výšek > 0,5m?

 • Toto je standard

  TBA.PNG
 • Je nářadí OK (bez poškození)?

 • Je nářadí označeno a řádně uloženo (na pracovišti má své místo, ve skříni, atd.)?

 • Toto je např. standard

  údržba.PNG
 • Jsou elektrické zařízení evidovány a v bezvadném stavu?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • Elektro I.jpg
 • Jsou rozvodné skříně uzamčeny?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • elektro II.jpg
 • Používají se pouze schválené zařízení (schůdky, žebříky)?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky.jpg
 • Jsou zařízení evidované a kontrolované v 3měsičních periodách?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky II.jpg
 • Jsou zdvihací prostředky označeny aktuální značkou?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • ZZ.jpg
 • Dodržují se pravidla pro VZV? (bezp. pás, rychlost, převoz materiálu, zatáčky,...)

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • VZV.jpg
 • Je k dispozici a provádí se AM/EM standard?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • IMG_20200716_114126.jpg
 • Třídí se na pracovišti odpad?

 • Zkontroluj, že správně třídí

  IMG_20200716_123838.jpg

Zlepšení + jiné náměty

 • Je na pracovišti nějaké viditelné zlepšení?

 • Podává pracoviště návrhy na zlepšení (kaizen)?

 • Prostor pro vlastní názor / jiné podněty?

Pohovor s pracovníkem - bezpečnostní požadavky

 • Zaměření se na přemýšlení operátora - klíčové pro dlouhodobý výsledek, učení se a růst. Oblasti: komunikace o bozp (kontroling, nositelé změny, důvěra), chování a paradigmata (dodržování a pochopení pravidel, postupů), zapojení do řešení (týmová práce). Pokládejte otázky jako: Jak to vnímáte? Jaký to může mít dopad? Co potřebuje, aby se to zlepšilo? Co by jste udělal vy? Jak to využijeme? Viz volba Safety behaviour.

 • Pohov s:

 • Zaměstnanec
 • Jméno:

 • Jak dlouho ve firmě pracujete? (Roky)

 • Druh rozhovoru

 • Téma:

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zjištění event. Foto

 • Add media

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zaměření rozhovoru

 • Děkuji a oceňuji Vás za:

 • Kdyby jste mohl změnit 1 věc v BOZP, co by to bylo?

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co nedodržuje? (OOPP, pracovní postup, nevhodné chování

 • Co děláte a čím je to stanoveno?

 • Jak to teda máte vy? (Všímejte si reakci a popište ji)

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co potřebujete, aby jste to dělal správně / dodržoval pravidla?

 • Jak využijete dnešní zkušenost do budoucna? (Možná dohoda, že při dalším setkání se k tomu vrátíte...)

 • Co prohlíží? (Někdo vedle něho nepoužívá OOPP, paleta mimo určený prostor, ...)

 • Jak dlouho trvá takovýto stav?

 • Jaký to má dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co by jste udělal, aby se to změnilo?

 • Jak by jste mohl postupovat příště?

 • Osobní pocit auditora

 • Podpis

5+1S - vše na jednom místě

 • Vypadá pracoviště podle fotky ve standardu?

 • Toto je standard pracoviště údržba

  TBA.PNG
 • Vizualizace - jsou barevně vyznačené prostory (komunikace, stoly, materiál, OOPP)?

 • Toto je standard

  VŘ.PNG
 • Je komunikace volně průchozí (uličky, chodníky, cesty)?

 • Toto je standard. Kontroluj, zda vozík neblokují dveře, zda je chodník volně průchozí, atd.

  TBA.PNG
 • Používají osoby (vč. externích) předepsané OOPP?

 • Uveď jméno a porušení

 • P-MP-04-04-P03-4.jpg
 • Jsou na pracovišti volně dostupné OOPP? (chrániče sluchu, ...)

 • Je na pracovišti pořádek (kontroluj: pohozené věci (hadry, kelímky) na stolech, pod stolem, za strojem, , atd.)

 • bordel mont.PNG
 • Nejsou na pracovišti úkapy oleje a úniky médií (voda, vzduch, plyn)?

 • Jsou na pracovišti hasicí přístroje, hydranty?

 • Jsou hasicí přístroje, hydranty a rozvaděče na pracovišti volně přístupné?

 • Je prostor kolem nich vyznačen?

 • Toto je standard

  IMG_20200716_120453.jpg
 • Jsou veškeré formy řádně označeny?

 • Toto je standard

  TBA.PNG
 • Jsou na pracovišti viditelně umístěné standardy?

 • Pracoviště musí vždy obsahovat: layout (vizuální řízení), zóny OOPP a standard AM

 • Toto je standard (oranžový zásobník + standardy v oranžových složkách)

  IMG_20200716_123548.jpg
 • Provádí se standard AM/EM a obsahuje kontrolu bezpečnostních prvků?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  Standardy.jpg
 • Dodržují se standardy autonomní údržby (AM) ze strany mistrů a vedou se o tom záznamy?

 • Jsou osazeny bezpečnostní prvky a brání kontaktu s nebezpečnými částmi stroje?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  bezp. stroju.jpg
 • Je na pracovišti regál?

 • Toto je standard ve skladu mateiálů

  TBA.PNG
 • Jsou regály v OK stavu?

 • Je materiál v regálech uložen stabilně? (Nehrozí riziko pádu?)

 • Jsou revize regálů OK?

 • regál.jpg
 • Je materiál stabilně uložen?
  ZÁKAZ OPÍRÁNÍ !!!

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • opirani.jpg
 • Je na pracovišti skříň na chemické látky?

 • Jsou nádoby s CHLaS řádně označeny a skladovány?

 • ChLaS.jpg
 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

  údržba.PNG
 • Jsou na pracovišti skříňky na osobní věci?

 • Jsou všechny osobní věci uloženy ve skříňce?

 • Je oblečení řádně zavěšené na věšáku?

 • Je pití umístěno ve stojanech na pití?

 • Jsou úklidové prostředky v úklidovém stojanu kompletní (kontroluj: počet a barvu)?

 • Toto je standard (v různých barvách). Úklidový stojan by se neměl nacházet v komunikaci, před rozvaděči nebo v místech, kde vysloveně zavazí.

  IMG_20200716_123652.jpg
 • Je na pracovišti zábrana nebo zábradlí, v případě rozdílu výšek > 0,5m?

 • Toto je standard

  TBA.PNG
 • Je nářadí OK (bez poškození)?

 • Je nářadí označeno a řádně uloženo (na pracovišti má své místo, ve skříni, atd.)?

 • Toto je např. standard

  údržba.PNG
 • Jsou elektrické zařízení evidovány a v bezvadném stavu?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • Elektro I.jpg
 • Jsou rozvodné skříně uzamčeny?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • elektro II.jpg
 • Používají se pouze schválené zařízení (schůdky, žebříky)?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky.jpg
 • Jsou zařízení evidované a kontrolované v 3měsičních periodách?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky II.jpg
 • Jsou zdvihací prostředky označeny aktuální značkou?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • ZZ.jpg
 • Třídí se na pracovišti odpad?

 • Zkontroluj, že správně třídí

  IMG_20200716_123838.jpg

Zlepšení + jiné náměty

 • Je na pracovišti nějaké viditelné zlepšení?

 • Podává pracoviště návrhy na zlepšení (kaizen)?

 • Prostor pro vlastní názor / jiné podněty?

Pohovor s pracovníkem - bezpečnostní požadavky

 • Zaměření se na přemýšlení operátora - klíčové pro dlouhodobý výsledek, učení se a růst. Oblasti: komunikace o bozp (kontroling, nositelé změny, důvěra), chování a paradigmata (dodržování a pochopení pravidel, postupů), zapojení do řešení (týmová práce). Pokládejte otázky jako: Jak to vnímáte? Jaký to může mít dopad? Co potřebuje, aby se to zlepšilo? Co by jste udělal vy? Jak to využijeme? Viz volba Safety behaviour.

 • Pohov s:

 • Zaměstnanec
 • Jméno:

 • Jak dlouho ve firmě pracujete? (Roky)

 • Druh rozhovoru

 • Téma:

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zjištění event. Foto

 • Add media

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zaměření rozhovoru

 • Děkuji a oceňuji Vás za:

 • Kdyby jste mohl změnit 1 věc v BOZP, co by to bylo?

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co nedodržuje? (OOPP, pracovní postup, nevhodné chování

 • Co děláte a čím je to stanoveno?

 • Jak to teda máte vy? (Všímejte si reakci a popište ji)

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co potřebujete, aby jste to dělal správně / dodržoval pravidla?

 • Jak využijete dnešní zkušenost do budoucna? (Možná dohoda, že při dalším setkání se k tomu vrátíte...)

 • Co prohlíží? (Někdo vedle něho nepoužívá OOPP, paleta mimo určený prostor, ...)

 • Jak dlouho trvá takovýto stav?

 • Jaký to má dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co by jste udělal, aby se to změnilo?

 • Jak by jste mohl postupovat příště?

 • Osobní pocit auditora

 • Podpis

5+1S - vše na jednom místě

 • Vypadá pracoviště podle fotky ve standardu?

 • Toto je standard pracoviště

  mb std.PNG
 • Vizualizace - jsou barevně vyznačené prostory (komunikace, stoly, materiál, OOPP)?

 • Toto je standard

  VŘ.PNG
 • Je komunikace volně průchozí (uličky, chodníky, cesty)?

 • Toto je standard. Kontroluj, zda vozík neblokují dveře, zda je chodník volně průchozí, atd.

  IMG_20191130_145600.jpg
 • Používají osoby (vč. externích) předepsané OOPP?

 • Uveď jméno a porušení

 • P-MP-04-04-P04-5.jpg
 • Jsou na pracovišti volně dostupné OOPP? (chrániče sluchu, ...)

 • Je na pracovišti pořádek (kontroluj: pohozené věci (hadry, kelímky) na stolech, pod stolem, za strojem, , atd.)

 • bordel mont.PNG
 • Nejsou na pracovišti úkapy oleje a úniky médií (voda, vzduch, plyn)?

 • Jsou na pracovišti hasicí přístroje, hydranty?

 • Jsou hasicí přístroje, hydranty a rozvaděče na pracovišti volně přístupné?

 • Je prostor kolem nich vyznačen?

 • Toto je standard

  IMG_20200716_120453.jpg
 • Je veškerý materiál (bedny, díly, vozíky, polotovary) řádně označen paletovou průvodkou/výrobním příkazem?

 • Toto je standard

  IMG_20200724_133408.jpg
 • Jsou na pracovišti viditelně umístěné standardy?

 • Pracoviště musí vždy obsahovat: layout (vizuální řízení), zóny OOPP a standard AM

 • Toto je standard (oranžový zásobník + standardy v oranžových složkách)

  IMG_20200716_123548.jpg
 • Provádí se standard AM/EM a obsahuje kontrolu bezpečnostních prvků?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  Standardy.jpg
 • Dodržují se standardy autonomní údržby (AM) ze strany mistrů a vedou se o tom záznamy?

 • Jsou osazeny bezpečnostní prvky a brání kontaktu s nebezpečnými částmi stroje?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  bezp. stroju.jpg
 • Je na pracovišti regál?

 • Toto je standard regálu na přípravky

  20200108_121637.jpg
 • Jsou regály v OK stavu?

 • Je materiál v regálech uložen stabilně? (Nehrozí riziko pádu?)

 • Jsou revize regálů OK?

 • regál.jpg
 • Je materiál stabilně uložen?
  ZÁKAZ OPÍRÁNÍ !!!

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • opirani.jpg
 • Jsou na pracovišti skříňky na osobní věci?

 • Jsou všechny osobní věci uloženy ve skříňce?

 • Je oblečení řádně zavěšené na věšáku?

 • Je pití umístěno ve stojanech na pití?

 • Jsou úklidové prostředky v úklidovém stojanu kompletní (kontroluj: počet a barvu)?

 • Toto je standard (v různých barvách). Úklidový stojan by se neměl nacházet v komunikaci, před rozvaděči nebo v místech, kde vysloveně zavazí.

  IMG_20200716_123652.jpg
 • Je nářadí OK (bez poškození)?

 • Je nářadí označeno a řádně uloženo (na pracovišti má své místo, ve skříni, atd.)?

 • Toto je např. standard pro brusiče - nářadí ve výdejně

  výdejna.PNG
 • Jsou elektrické zařízení evidovány a v bezvadném stavu?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • Elektro I.jpg
 • Jsou rozvodné skříně uzamčeny?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • elektro II.jpg
 • Třídí se na pracovišti odpad?

 • Zkontroluj, že správně třídí

  IMG_20200716_123838.jpg

Zlepšení + jiné náměty

 • Je na pracovišti nějaké viditelné zlepšení?

 • Podává pracoviště návrhy na zlepšení (kaizen)?

 • Prostor pro vlastní názor / jiné podněty?

Pohovor s pracovníkem - bezpečnostní požadavky

 • Zaměření se na přemýšlení operátora - klíčové pro dlouhodobý výsledek, učení se a růst. Oblasti: komunikace o bozp (kontroling, nositelé změny, důvěra), chování a paradigmata (dodržování a pochopení pravidel, postupů), zapojení do řešení (týmová práce). Pokládejte otázky jako: Jak to vnímáte? Jaký to může mít dopad? Co potřebuje, aby se to zlepšilo? Co by jste udělal vy? Jak to využijeme? Viz volba Safety behaviour.

 • Pohov s:

 • Zaměstnanec
 • Jméno:

 • Jak dlouho ve firmě pracujete? (Roky)

 • Druh rozhovoru

 • Téma:

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zjištění event. Foto

 • Add media

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zaměření rozhovoru

 • Děkuji a oceňuji Vás za:

 • Kdyby jste mohl změnit 1 věc v BOZP, co by to bylo?

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co nedodržuje? (OOPP, pracovní postup, nevhodné chování

 • Co děláte a čím je to stanoveno?

 • Jak to teda máte vy? (Všímejte si reakci a popište ji)

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co potřebujete, aby jste to dělal správně / dodržoval pravidla?

 • Jak využijete dnešní zkušenost do budoucna? (Možná dohoda, že při dalším setkání se k tomu vrátíte...)

 • Co prohlíží? (Někdo vedle něho nepoužívá OOPP, paleta mimo určený prostor, ...)

 • Jak dlouho trvá takovýto stav?

 • Jaký to má dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co by jste udělal, aby se to změnilo?

 • Jak by jste mohl postupovat příště?

 • Osobní pocit auditora

 • Podpis

5+1S - vše na jednom místě

 • Vypadá pracoviště podle fotky ve standardu?

 • Toto je standard pracoviště

  std mask.jpg
 • Vizualizace - jsou barevně vyznačené prostory (komunikace, stoly, materiál, OOPP)?

 • Toto je standard

  VŘ.PNG
 • Je komunikace volně průchozí (uličky, chodníky, cesty)?

 • Toto je standard. Kontroluj, zda vozík neblokují dveře, zda je chodník volně průchozí, atd.

  Komuni mont.PNG
 • Používají osoby (vč. externích) předepsané OOPP?

 • Uveď jméno a porušení

 • P-MP-04-04-P04-5.jpg
 • Jsou na pracovišti volně dostupné OOPP? (chrániče sluchu, ...)

 • Je na pracovišti pořádek (kontroluj: pohozené věci (hadry, kelímky) na stolech, pod stolem, za strojem, , atd.)

 • bordel mont.PNG
 • Nejsou na pracovišti úkapy oleje a úniky médií (voda, vzduch, plyn)?

 • Jsou na pracovišti hasicí přístroje, hydranty?

 • Jsou hasicí přístroje, hydranty a rozvaděče na pracovišti volně přístupné?

 • Je prostor kolem nich vyznačen?

 • Toto je standard

  IMG_20200716_120453.jpg
 • Je veškerý materiál (bedny, díly, vozíky, polotovary) řádně označen paletovou průvodkou/výrobním příkazem?

 • Toto je standard

  IMG_20200724_133408.jpg
 • Jsou na pracovišti viditelně umístěné standardy?

 • Pracoviště musí vždy obsahovat: layout (vizuální řízení), zóny OOPP a standard AM

 • Toto je standard (oranžový zásobník + standardy v oranžových složkách)

  IMG_20200716_123548.jpg
 • Provádí se standard AM/EM a obsahuje kontrolu bezpečnostních prvků?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  Standardy.jpg
 • Dodržují se standardy autonomní údržby (AM) ze strany mistrů a vedou se o tom záznamy?

 • Jsou osazeny bezpečnostní prvky a brání kontaktu s nebezpečnými částmi stroje?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  bezp. stroju.jpg
 • Je na pracovišti regál?

 • Toto je standard ve skladu mateiálů

  regal mont.PNG
 • Jsou regály v OK stavu?

 • Je materiál v regálech uložen stabilně? (Nehrozí riziko pádu?)

 • Jsou revize regálů OK?

 • regál.jpg
 • Je materiál stabilně uložen?
  ZÁKAZ OPÍRÁNÍ !!!

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • opirani.jpg
 • Je na pracovišti skříň na chemické látky?

 • Jsou nádoby s CHLaS řádně označeny a skladovány?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • ChLaS.jpg
 • Jsou na pracovišti skříňky na osobní věci?

 • Jsou všechny osobní věci uloženy ve skříňce?

 • Je oblečení řádně zavěšené na věšáku?

 • Je pití umístěno ve stojanech na pití?

 • Jsou úklidové prostředky v úklidovém stojanu kompletní (kontroluj: počet a barvu)?

 • Toto je standard (v různých barvách). Úklidový stojan by se neměl nacházet v komunikaci, před rozvaděči nebo v místech, kde vysloveně zavazí.

  IMG_20200716_123652.jpg
 • Je nářadí OK (bez poškození)?

 • Je nářadí označeno a řádně uloženo (na pracovišti má své místo, ve skříni, atd.)?

 • Toto je např. standard

  20200108_120417.jpg
 • Jsou elektrické zařízení evidovány a v bezvadném stavu?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • Elektro I.jpg
 • Jsou rozvodné skříně uzamčeny?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • elektro II.jpg
 • Používají se pouze schválené zařízení (schůdky, žebříky)?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky.jpg
 • Jsou zařízení evidované a kontrolované v 3měsičních periodách?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky II.jpg
 • Třídí se na pracovišti odpad?

 • Zkontroluj, že správně třídí

  IMG_20200716_123838.jpg

Zlepšení + jiné náměty

 • Je na pracovišti nějaké viditelné zlepšení?

 • Podává pracoviště návrhy na zlepšení (kaizen)?

 • Prostor pro vlastní názor / jiné podněty?

Pohovor s pracovníkem - bezpečnostní požadavky

 • Zaměření se na přemýšlení operátora - klíčové pro dlouhodobý výsledek, učení se a růst. Oblasti: komunikace o bozp (kontroling, nositelé změny, důvěra), chování a paradigmata (dodržování a pochopení pravidel, postupů), zapojení do řešení (týmová práce). Pokládejte otázky jako: Jak to vnímáte? Jaký to může mít dopad? Co potřebuje, aby se to zlepšilo? Co by jste udělal vy? Jak to využijeme? Viz volba Safety behaviour.

 • Pohov s:

 • Zaměstnanec
 • Jméno:

 • Jak dlouho ve firmě pracujete? (Roky)

 • Druh rozhovoru

 • Téma:

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zjištění event. Foto

 • Add media

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zaměření rozhovoru

 • Děkuji a oceňuji Vás za:

 • Kdyby jste mohl změnit 1 věc v BOZP, co by to bylo?

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co nedodržuje? (OOPP, pracovní postup, nevhodné chování

 • Co děláte a čím je to stanoveno?

 • Jak to teda máte vy? (Všímejte si reakci a popište ji)

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co potřebujete, aby jste to dělal správně / dodržoval pravidla?

 • Jak využijete dnešní zkušenost do budoucna? (Možná dohoda, že při dalším setkání se k tomu vrátíte...)

 • Co prohlíží? (Někdo vedle něho nepoužívá OOPP, paleta mimo určený prostor, ...)

 • Jak dlouho trvá takovýto stav?

 • Jaký to má dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co by jste udělal, aby se to změnilo?

 • Jak by jste mohl postupovat příště?

 • Osobní pocit auditora

 • Podpis

5+1S - vše na jednom místě

 • Vypadá pracoviště podle fotky ve standardu?

 • Toto je standard pracoviště údržba

  TBA.PNG
 • Vizualizace - jsou barevně vyznačené prostory (komunikace, stoly, materiál, OOPP)?

 • Toto je standard

  VŘ.PNG
 • Je komunikace volně průchozí (uličky, chodníky, cesty)?

 • Toto je standard. Kontroluj, zda vozík neblokují dveře, zda je chodník volně průchozí, atd.

  TBA.PNG
 • Používají osoby (vč. externích) předepsané OOPP?

 • Uveď jméno a porušení

 • P-MP-04-04-P03-4.jpg
 • Jsou na pracovišti volně dostupné OOPP? (chrániče sluchu, ...)

 • Je na pracovišti pořádek (kontroluj: pohozené věci (hadry, kelímky) na stolech, pod stolem, za strojem, , atd.)

 • bordel mont.PNG
 • Nejsou na pracovišti úkapy oleje a úniky médií (voda, vzduch, plyn)?

 • Jsou na pracovišti hasicí přístroje, hydranty?

 • Jsou hasicí přístroje, hydranty a rozvaděče na pracovišti volně přístupné?

 • Je prostor kolem nich vyznačen?

 • Toto je standard

  IMG_20200716_120453.jpg
 • Jsou veškeré formy řádně označeny?

 • Toto je standard

  TBA.PNG
 • Jsou na pracovišti viditelně umístěné standardy?

 • Pracoviště musí vždy obsahovat: layout (vizuální řízení), zóny OOPP a standard AM

 • Toto je standard (oranžový zásobník + standardy v oranžových složkách)

  IMG_20200716_123548.jpg
 • Provádí se standard AM/EM a obsahuje kontrolu bezpečnostních prvků?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  Standardy.jpg
 • Dodržují se standardy autonomní údržby (AM) ze strany mistrů a vedou se o tom záznamy?

 • Jsou osazeny bezpečnostní prvky a brání kontaktu s nebezpečnými částmi stroje?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  bezp. stroju.jpg
 • Je na pracovišti regál?

 • Toto je standard ve skladu mateiálů

  TBA.PNG
 • Jsou regály v OK stavu?

 • Je materiál v regálech uložen stabilně? (Nehrozí riziko pádu?)

 • Jsou revize regálů OK?

 • regál.jpg
 • Je materiál stabilně uložen?
  ZÁKAZ OPÍRÁNÍ !!!

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • opirani.jpg
 • Je na pracovišti skříň na chemické látky?

 • Jsou nádoby s CHLaS řádně označeny a skladovány?

 • ChLaS.jpg
 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

  údržba.PNG
 • Jsou na pracovišti skříňky na osobní věci?

 • Jsou všechny osobní věci uloženy ve skříňce?

 • Je oblečení řádně zavěšené na věšáku?

 • Je pití umístěno ve stojanech na pití?

 • Jsou úklidové prostředky v úklidovém stojanu kompletní (kontroluj: počet a barvu)?

 • Toto je standard (v různých barvách). Úklidový stojan by se neměl nacházet v komunikaci, před rozvaděči nebo v místech, kde vysloveně zavazí.

  IMG_20200716_123652.jpg
 • Je na pracovišti zábrana nebo zábradlí, v případě rozdílu výšek > 0,5m?

 • Toto je standard

  TBA.PNG
 • Je nářadí OK (bez poškození)?

 • Je nářadí označeno a řádně uloženo (na pracovišti má své místo, ve skříni, atd.)?

 • Toto je např. standard

  údržba.PNG
 • Jsou elektrické zařízení evidovány a v bezvadném stavu?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • Elektro I.jpg
 • Jsou rozvodné skříně uzamčeny?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • elektro II.jpg
 • Používají se pouze schválené zařízení (schůdky, žebříky)?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky.jpg
 • Jsou zařízení evidované a kontrolované v 3měsičních periodách?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky II.jpg
 • Jsou zdvihací prostředky označeny aktuální značkou?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • ZZ.jpg
 • Třídí se na pracovišti odpad?

 • Zkontroluj, že správně třídí

  IMG_20200716_123838.jpg

Zlepšení + jiné náměty

 • Je na pracovišti nějaké viditelné zlepšení?

 • Podává pracoviště návrhy na zlepšení (kaizen)?

 • Prostor pro vlastní názor / jiné podněty?

Pohovor s pracovníkem - bezpečnostní požadavky

 • Zaměření se na přemýšlení operátora - klíčové pro dlouhodobý výsledek, učení se a růst. Oblasti: komunikace o bozp (kontroling, nositelé změny, důvěra), chování a paradigmata (dodržování a pochopení pravidel, postupů), zapojení do řešení (týmová práce). Pokládejte otázky jako: Jak to vnímáte? Jaký to může mít dopad? Co potřebuje, aby se to zlepšilo? Co by jste udělal vy? Jak to využijeme? Viz volba Safety behaviour.

 • Pohov s:

 • Zaměstnanec
 • Jméno:

 • Jak dlouho ve firmě pracujete? (Roky)

 • Druh rozhovoru

 • Téma:

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zjištění event. Foto

 • Add media

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zaměření rozhovoru

 • Děkuji a oceňuji Vás za:

 • Kdyby jste mohl změnit 1 věc v BOZP, co by to bylo?

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co nedodržuje? (OOPP, pracovní postup, nevhodné chování

 • Co děláte a čím je to stanoveno?

 • Jak to teda máte vy? (Všímejte si reakci a popište ji)

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co potřebujete, aby jste to dělal správně / dodržoval pravidla?

 • Jak využijete dnešní zkušenost do budoucna? (Možná dohoda, že při dalším setkání se k tomu vrátíte...)

 • Co prohlíží? (Někdo vedle něho nepoužívá OOPP, paleta mimo určený prostor, ...)

 • Jak dlouho trvá takovýto stav?

 • Jaký to má dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co by jste udělal, aby se to změnilo?

 • Jak by jste mohl postupovat příště?

 • Osobní pocit auditora

 • Podpis

5+1S - vše na jednom místě

 • Vypadá pracoviště podle fotky ve standardu?

 • Toto je standard ve skladu a kolem budov

  TBA.PNG
 • Vizualizace - jsou barevně vyznačené prostory (komunikace, zákaz skladování, odpady)?

 • Toto je standard

  VŘ.PNG
 • Je komunikace volně průchozí (chodníky, cesty)?

 • Toto je standard. Kontroluj, zda bedny neblokují hlavní komunikaci, zda je chodník volně průchozí, atd.

  TBA.PNG
 • Používají osoby (vč. externích) předepsané OOPP?

 • Uveď jméno a porušení

 • P-MP-04-04-P04-5.jpg
 • Je na pracovišti pořádek (kontroluj: pohozené věci (hadry, kelímky) na stolech, pod stolem, za strojem, , atd.)

 • bordel mont.PNG
 • Nejsou na pracovišti úkapy oleje a úniky médií (voda, vzduch, plyn)?

 • Jsou na pracovišti hasicí přístroje, hydranty?

 • Jsou hasicí přístroje, hydranty a rozvaděče na pracovišti volně přístupné?

 • Je prostor kolem nich vyznačen?

 • Toto je standard

  IMG_20200716_120453.jpg
 • Je veškerý materiál (bedny, díly, vozíky, polotovary) řádně označen paletovou průvodkou/výrobním příkazem?

 • Toto je standard

  IMG_20190812_094747.jpg
 • Jsou osazeny bezpečnostní prvky a brání kontaktu s nebezpečnými částmi stroje?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  bezp. stroju.jpg
 • Je na pracovišti regál?

 • Toto je standard ve skladu mateiálů

  rim k.PNG
 • Jsou regály v OK stavu?

 • Je materiál v regálech uložen stabilně? (Nehrozí riziko pádu?)

 • Jsou revize regálů OK?

 • regál.jpg
 • Je materiál stabilně uložen?
  ZÁKAZ OPÍRÁNÍ !!!

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • opirani.jpg
 • Je na pracovišti zábrana nebo zábradlí, v případě rozdílu výšek > 0,5m?

 • Toto je standard

  IMG_20200716_120925.jpg

Logistika

 • Dodržují se pravidla pro VZV? (bezp. pás, rychlost, převoz materiálu, zatáčky,...)

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • VZV.jpg
 • Používají se pouze schválené zařízení (schůdky, žebříky)?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky.jpg
 • Jsou zařízení evidované a kontrolované v 3měsičních periodách?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky II.jpg
 • Jsou zdvihací prostředky označeny aktuální značkou?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • ZZ.jpg
 • Dodržují se pravidla pro VZV? (bezp. pás, rychlost, převoz materiálu, zatáčky,...)

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • VZV.jpg
 • Je k dispozici a provádí se AM/EM standard?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • IMG_20200716_114126.jpg
 • Třídí se na pracovišti odpad?

 • Zkontroluj, že správně třídí

  TBA.PNG

Zlepšení + jiné náměty

 • Je na pracovišti nějaké viditelné zlepšení?

 • Podává pracoviště návrhy na zlepšení (kaizen)?

 • Prostor pro vlastní názor / jiné podněty?

Pohovor s pracovníkem - bezpečnostní požadavky

 • Zaměření se na přemýšlení operátora - klíčové pro dlouhodobý výsledek, učení se a růst. Oblasti: komunikace o bozp (kontroling, nositelé změny, důvěra), chování a paradigmata (dodržování a pochopení pravidel, postupů), zapojení do řešení (týmová práce). Pokládejte otázky jako: Jak to vnímáte? Jaký to může mít dopad? Co potřebuje, aby se to zlepšilo? Co by jste udělal vy? Jak to využijeme? Viz volba Safety behaviour.

 • Pohov s:

 • Zaměstnanec
 • Jméno:

 • Jak dlouho ve firmě pracujete? (Roky)

 • Druh rozhovoru

 • Téma:

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zjištění event. Foto

 • Add media

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zaměření rozhovoru

 • Děkuji a oceňuji Vás za:

 • Kdyby jste mohl změnit 1 věc v BOZP, co by to bylo?

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co nedodržuje? (OOPP, pracovní postup, nevhodné chování

 • Co děláte a čím je to stanoveno?

 • Jak to teda máte vy? (Všímejte si reakci a popište ji)

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co potřebujete, aby jste to dělal správně / dodržoval pravidla?

 • Jak využijete dnešní zkušenost do budoucna? (Možná dohoda, že při dalším setkání se k tomu vrátíte...)

 • Co prohlíží? (Někdo vedle něho nepoužívá OOPP, paleta mimo určený prostor, ...)

 • Jak dlouho trvá takovýto stav?

 • Jaký to má dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co by jste udělal, aby se to změnilo?

 • Jak by jste mohl postupovat příště?

 • Osobní pocit auditora

 • Podpis

5+1S - vše na jednom místě

 • Vypadá pracoviště podle fotky ve standardu?

 • Toto je standard ve skladu a kolem budov

  TBA.PNG
 • Vizualizace - jsou barevně vyznačené prostory (komunikace, zákaz skladování, odpady)?

 • Toto je standard

  VŘ.PNG
 • Je komunikace volně průchozí (chodníky, cesty)?

 • Toto je standard. Kontroluj, zda bedny neblokují hlavní komunikaci, zda je chodník volně průchozí, atd.

  TBA.PNG
 • Používají osoby (vč. externích) předepsané OOPP?

 • Uveď jméno a porušení

 • P-MP-04-04-P03-4.jpg
 • Je na pracovišti pořádek (kontroluj: pohozené věci (hadry, kelímky) na stolech, pod stolem, za strojem, , atd.)

 • bordel mont.PNG
 • Nejsou na pracovišti úkapy oleje a úniky médií (voda, vzduch, plyn)?

 • Jsou na pracovišti hasicí přístroje, hydranty?

 • Jsou hasicí přístroje, hydranty a rozvaděče na pracovišti volně přístupné?

 • Je prostor kolem nich vyznačen?

 • Toto je standard

  IMG_20200716_120453.jpg
 • Je veškerý materiál (bedny, díly, vozíky, polotovary) řádně označen paletovou průvodkou/výrobním příkazem?

 • Toto je standard

  IMG_20190812_094747.jpg
 • Jsou osazeny bezpečnostní prvky a brání kontaktu s nebezpečnými částmi stroje?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  bezp. stroju.jpg
 • Je na pracovišti regál?

 • Toto je standard ve skladu mateiálů

  rim k.PNG
 • Jsou regály v OK stavu?

 • Je materiál v regálech uložen stabilně? (Nehrozí riziko pádu?)

 • Jsou revize regálů OK?

 • regál.jpg
 • Je materiál stabilně uložen?
  ZÁKAZ OPÍRÁNÍ !!!

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • opirani.jpg
 • Je na pracovišti zábrana nebo zábradlí, v případě rozdílu výšek > 0,5m?

 • Toto je standard

  IMG_20200716_120925.jpg
 • Používají se pouze schválené zařízení (schůdky, žebříky)?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky.jpg
 • Jsou zařízení evidované a kontrolované v 3měsičních periodách?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky II.jpg
 • Jsou zdvihací prostředky označeny aktuální značkou?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • ZZ.jpg
 • Dodržují se pravidla pro VZV? (bezp. pás, rychlost, převoz materiálu, zatáčky,...)

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • VZV.jpg
 • Je k dispozici a provádí se AM/EM standard?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • IMG_20200716_114126.jpg
 • Třídí se na pracovišti odpad?

 • Zkontroluj, že správně třídí

  TBA.PNG

Zlepšení + jiné náměty

 • Je na pracovišti nějaké viditelné zlepšení?

 • Podává pracoviště návrhy na zlepšení (kaizen)?

 • Prostor pro vlastní názor / jiné podněty?

Pohovor s pracovníkem - bezpečnostní požadavky

 • Zaměření se na přemýšlení operátora - klíčové pro dlouhodobý výsledek, učení se a růst. Oblasti: komunikace o bozp (kontroling, nositelé změny, důvěra), chování a paradigmata (dodržování a pochopení pravidel, postupů), zapojení do řešení (týmová práce). Pokládejte otázky jako: Jak to vnímáte? Jaký to může mít dopad? Co potřebuje, aby se to zlepšilo? Co by jste udělal vy? Jak to využijeme? Viz volba Safety behaviour.

 • Pohov s:

 • Zaměstnanec
 • Jméno:

 • Jak dlouho ve firmě pracujete? (Roky)

 • Druh rozhovoru

 • Téma:

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zjištění event. Foto

 • Add media

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zaměření rozhovoru

 • Děkuji a oceňuji Vás za:

 • Kdyby jste mohl změnit 1 věc v BOZP, co by to bylo?

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co nedodržuje? (OOPP, pracovní postup, nevhodné chování

 • Co děláte a čím je to stanoveno?

 • Jak to teda máte vy? (Všímejte si reakci a popište ji)

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co potřebujete, aby jste to dělal správně / dodržoval pravidla?

 • Jak využijete dnešní zkušenost do budoucna? (Možná dohoda, že při dalším setkání se k tomu vrátíte...)

 • Co prohlíží? (Někdo vedle něho nepoužívá OOPP, paleta mimo určený prostor, ...)

 • Jak dlouho trvá takovýto stav?

 • Jaký to má dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co by jste udělal, aby se to změnilo?

 • Jak by jste mohl postupovat příště?

 • Osobní pocit auditora

 • Podpis

5+1S - vše na jednom místě

 • Vypadá pracoviště podle fotky ve standardu?

 • Toto je standard pracoviště údržba

  TBA.PNG
 • Vizualizace - jsou barevně vyznačené prostory (komunikace, stoly, materiál, OOPP)?

 • Toto je standard

  VŘ.PNG
 • Je komunikace volně průchozí (uličky, chodníky, cesty)?

 • Toto je standard. Kontroluj, zda vozík neblokují dveře, zda je chodník volně průchozí, atd.

  TBA.PNG
 • Používají osoby (vč. externích) předepsané OOPP?

 • Uveď jméno a porušení

 • P-MP-04-04-P03-4.jpg
 • Jsou na pracovišti volně dostupné OOPP? (chrániče sluchu, ...)

 • Je na pracovišti pořádek (kontroluj: pohozené věci (hadry, kelímky) na stolech, pod stolem, za strojem, , atd.)

 • bordel mont.PNG
 • Nejsou na pracovišti úkapy oleje a úniky médií (voda, vzduch, plyn)?

 • Jsou na pracovišti hasicí přístroje, hydranty?

 • Jsou hasicí přístroje, hydranty a rozvaděče na pracovišti volně přístupné?

 • Je prostor kolem nich vyznačen?

 • Toto je standard

  IMG_20200716_120453.jpg
 • Jsou veškeré formy řádně označeny?

 • Toto je standard

  TBA.PNG
 • Jsou na pracovišti viditelně umístěné standardy?

 • Pracoviště musí vždy obsahovat: layout (vizuální řízení), zóny OOPP a standard AM

 • Toto je standard (oranžový zásobník + standardy v oranžových složkách)

  IMG_20200716_123548.jpg
 • Provádí se standard AM/EM a obsahuje kontrolu bezpečnostních prvků?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  Standardy.jpg
 • Dodržují se standardy autonomní údržby (AM) ze strany mistrů a vedou se o tom záznamy?

 • Jsou osazeny bezpečnostní prvky a brání kontaktu s nebezpečnými částmi stroje?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • STANDARD

  bezp. stroju.jpg
 • Je na pracovišti regál?

 • Toto je standard ve skladu mateiálů

  TBA.PNG
 • Jsou regály v OK stavu?

 • Je materiál v regálech uložen stabilně? (Nehrozí riziko pádu?)

 • Jsou revize regálů OK?

 • regál.jpg
 • Je materiál stabilně uložen?
  ZÁKAZ OPÍRÁNÍ !!!

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • opirani.jpg
 • Je na pracovišti skříň na chemické látky?

 • Jsou nádoby s CHLaS řádně označeny a skladovány?

 • ChLaS.jpg
 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

  údržba.PNG
 • Jsou na pracovišti skříňky na osobní věci?

 • Jsou všechny osobní věci uloženy ve skříňce?

 • Je oblečení řádně zavěšené na věšáku?

 • Je pití umístěno ve stojanech na pití?

 • Jsou úklidové prostředky v úklidovém stojanu kompletní (kontroluj: počet a barvu)?

 • Toto je standard (v různých barvách). Úklidový stojan by se neměl nacházet v komunikaci, před rozvaděči nebo v místech, kde vysloveně zavazí.

  IMG_20200716_123652.jpg
 • Je na pracovišti zábrana nebo zábradlí, v případě rozdílu výšek > 0,5m?

 • Toto je standard

  TBA.PNG
 • Je nářadí OK (bez poškození)?

 • Je nářadí označeno a řádně uloženo (na pracovišti má své místo, ve skříni, atd.)?

 • Toto je např. standard

  údržba.PNG
 • Jsou elektrické zařízení evidovány a v bezvadném stavu?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • Elektro I.jpg
 • Jsou rozvodné skříně uzamčeny?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • elektro II.jpg
 • Používají se pouze schválené zařízení (schůdky, žebříky)?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky.jpg
 • Jsou zařízení evidované a kontrolované v 3měsičních periodách?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • zebriky II.jpg
 • Jsou zdvihací prostředky označeny aktuální značkou?

 • Přidej foto a informuj vedoucího pracoviště

 • ZZ.jpg
 • Třídí se na pracovišti odpad?

 • Zkontroluj, že správně třídí

  IMG_20200716_123838.jpg

Zlepšení + jiné náměty

 • Je na pracovišti nějaké viditelné zlepšení?

 • Podává pracoviště návrhy na zlepšení (kaizen)?

 • Prostor pro vlastní názor / jiné podněty?

Pohovor s pracovníkem - bezpečnostní požadavky

 • Zaměření se na přemýšlení operátora - klíčové pro dlouhodobý výsledek, učení se a růst. Oblasti: komunikace o bozp (kontroling, nositelé změny, důvěra), chování a paradigmata (dodržování a pochopení pravidel, postupů), zapojení do řešení (týmová práce). Pokládejte otázky jako: Jak to vnímáte? Jaký to může mít dopad? Co potřebuje, aby se to zlepšilo? Co by jste udělal vy? Jak to využijeme? Viz volba Safety behaviour.

 • Pohov s:

 • Zaměstnanec
 • Jméno:

 • Jak dlouho ve firmě pracujete? (Roky)

 • Druh rozhovoru

 • Téma:

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zjištění event. Foto

 • Add media

 • Záznam/výstup (co jsme se naučili, jaká je dohoda se zaměstnancem, pokuta, ...)

 • Zaměření rozhovoru

 • Děkuji a oceňuji Vás za:

 • Kdyby jste mohl změnit 1 věc v BOZP, co by to bylo?

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co nedodržuje? (OOPP, pracovní postup, nevhodné chování

 • Co děláte a čím je to stanoveno?

 • Jak to teda máte vy? (Všímejte si reakci a popište ji)

 • Jaký by to mělo dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co potřebujete, aby jste to dělal správně / dodržoval pravidla?

 • Jak využijete dnešní zkušenost do budoucna? (Možná dohoda, že při dalším setkání se k tomu vrátíte...)

 • Co prohlíží? (Někdo vedle něho nepoužívá OOPP, paleta mimo určený prostor, ...)

 • Jak dlouho trvá takovýto stav?

 • Jaký to má dopad pro Vás a pro firmu?

 • Co by jste udělal, aby se to změnilo?

 • Jak by jste mohl postupovat příště?

 • Osobní pocit auditora

 • Podpis

5+1S - vše na jednom místě

 • Vypadá pracoviště podle fotky ve standardu?

 • Toto je standard pracoviště údržba

  TBA.PNG
 • Vizualizace - jsou barevně vyznačené prostory (komunikace, stoly, materiál, OOPP)?

 • Toto je standard

  VŘ.PNG
 • Je komunikace volně průchozí (uličky, chodníky, cesty)?

 • Toto je standard. Kontroluj, zda vozík neblokují dveře, zda je chodník volně průchozí, atd.

  TBA.PNG
 • Používají osoby (vč. externích) předepsané OOPP?

 • Uveď jméno a porušení